eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

CCA Group realizovala řešení CEPR

Centrální elektronický platební rozkaz

CCA Group úspěšně dokončila pilotní fázi projektu Elektronický spis v agendě elektronického platebního rozkazu, který realizovala pro Ministerstvo spravedlnosti. Jedná se o přelomovou změnu ve vedení soudního spisu. Od počátku letošního roku se na celkem pěti pilotních soudech testuje centrální aplikace, která v agendě platebního rozkazu nahradí papírový spis. Jedná se o vůbec první využití čistě elektronického vedení soudního spisu. Tato novinka by se měla v druhé polovině letošního roku rozšířit i na ostatní soudy. Mezi hlavní přínosy aplikace patří zrychlení a zjednodušení práce soudů, vyšší bezpečnost uchování soudního spisu, dostupnost a uživatelský komfort.Systém byl v pilotním provozu od 1. 1. 2012 na krajském soudu v Plzni a na okresních soudech v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové, na obvodním soudu pro Prahu 9 a na největším českém okresním soudu v Ostravě. Následovat bude jeho rozšíření na ostatní soudy v České republice, které by mělo být dokončeno do konce roku 2012.


 
  

- Inzerce -

Data je třeba chránit. Jak bude vypadat jejich ukládání v roce 2021?

SeagateObjem dat na Zemi nekontrolovatelně roste. Podle průzkumu společnosti IDC pro firmu Seagate zaznamenají podniky v příštím roce nárůst objemu generovaných dat o 42 %.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?