facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Control
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Proškolený operátor je základním předpokladem pro bezpečnou, kvalitní a efektivní výrobu

MerzKteří z našich zaměstnanců jsou proškoleni a jak dobře na obsluhu výrobních strojů? Jaký vliv má jejich znalost stroje na kvalitu a rychlost výroby? Zásadní otázky, které si kladou manažeři výrobních podniků, ale i jejich zákazníci. Otázky, na které hledal odpověď i ředitel závodu OZ2 – Autopříslušenství, GUMOTEX, a. s. Břeclav, Ing. František Řádek. Díky implementaci výrobního informačního systému (MES) od společnosti MERZ s. r. o. má jasněji.


„Před zavedením výrobního informačního systému MES MERZ byla veškerá znalost o schopnostech a proškolení zaměstnanců na mistrech výroby, což s sebou neslo velký prostor pro lidskou chybu,″ řík Ing. František Řádek. Dnes MES Merz slouží pro přihlašování operátorů na jednotlivé linky, včetně ověření, že na dané lince mohou pracovat. Pokud pracovník není proškolen, systém mu nedovolí přihlášení na terminál; pokud se blíží konec období, pro které je proškolení nastaveno, je možnost zajistit další proškolení přímo pomocí terminálu. Systém umožňuje uvolňování linek, prvního kusu na pracovištích linek i zobrazování vybrané výrobní dokumentace, na jejímž základě dochází k proškolení obsluhy.

Obr. 1: Výrobní linka sluneční clony. Před zavedením systému MES MERZ zde byl velký prostor pro lidskou chybu.
Obr. 1: Výrobní linka sluneční clony. Před zavedením systému MES MERZ zde byl velký prostor pro lidskou chybu.

Informace o výpadku ve výrobě během několika vteřin

Výsledná aplikace zprostředkovává požadovaná data (online i zpětně dohledatelná) potřebná pro hodnocení OEE – výkonu linek, dostupnosti linek a kvality jejich výroby. Všechna tato data jsou dále členěna na potřebné ukazatele dle zadání jednotlivých uživatelů – např. výkony po směnách, dnech, linkách, počty OK a NOK vyrobených kusů s informací o paretu vad dle původců, druhu vad, směn atd. Stejně tak i údaje o zaznamenaných prostojích, a to nejen z hlediska údržby, ale i např. chybějícího materiálu pro výrobu.

Interakce s obsluhou probíhá pomocí dotykových terminálů a RFID čteček. Provozní online výsledky z jednotlivých linek jsou zobrazovány na velkoplošných LCD obrazovkách jednotlivých linek. Samozřejmě jdou zobrazit i na dalších perifériích (NTB, PC, tablet,…) pomocí vzdáleného web přístupu.

MES Merz také vizualizuje aktuální problémy na linkách a u zákazníků (Q – alerty). Prostřednictvím alarmovacího modulu a dle dohodnutých pravidel informuje pomocí zasílání eskalačních SMS odpovědné pracovníky o všech mimořádných událostech na výrobních linkách.

Obr. 2: Výrobní linka SPUR. Implementace výrobního informačního systému zde přinesla online přehled o stavu pracoviště, informovanost pracovníků, včetně vizualizace dat na pracovištích a vzdáleného přístupu k reportům systému.
Obr. 2: Výrobní linka SPUR. Implementace výrobního informačního systému zde přinesla online přehled o stavu pracoviště, informovanost pracovníků, včetně vizualizace dat na pracovištích a vzdáleného přístupu k reportům systému.

Věnujte energii, čas i peníze vstupní analýze

Každý podnik a jeho výroba mají svá specifika, na která je potřeba myslet i při implementaci výrobního informačního systému. Nepodceňujte proto úvodní analýzu celého řešení. Myslete na každý detail, včetně toho, jakým způsobem budete z každého stroje přenášet data o jeho fungování nebo kde všechna nasbíraná data budete ukládat. Každý malý detail je pro výslednou realizaci a spokojenost nesmírně důležitý.

„Nebuďte megalomanští. Začněte funkčním prototypem na pilotních linkách a až po otestování a vychytání nedostatků se pusťte do dalších roll-outů na další stroje nebo linky,″ dodává ze zkušenosti jednatel Ing. Jiří Merz.

Konzultace a návrh řešení pro vaši výrobu

Uvažujete ve své firmě o zavedení výrobního informačního systému? Nebo již nějaké řešení máte, ale nejste s jeho výkonem spokojeni, případně potřebujete vědět, jak dál? Ozvěte se nám. K dispozici vám bude jeden z našich konzultantů, který vám na základě poznání chodu vaší výroby navrhne vhodný postup.

MerzInformace o naší společnosti a zkušenostech najdete na stránkách: www.merz.cz

 
POINT.X