facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Proškolený operátor je základním předpokladem pro bezpečnou, kvalitní a efektivní výrobu

MerzKteří z našich zaměstnanců jsou proškoleni a jak dobře na obsluhu výrobních strojů? Jaký vliv má jejich znalost stroje na kvalitu a rychlost výroby? Zásadní otázky, které si kladou manažeři výrobních podniků, ale i jejich zákazníci. Otázky, na které hledal odpověď i ředitel závodu OZ2 – Autopříslušenství, GUMOTEX, a. s. Břeclav, Ing. František Řádek. Díky implementaci výrobního informačního systému (MES) od společnosti MERZ s. r. o. má jasněji.


„Před zavedením výrobního informačního systému MES MERZ byla veškerá znalost o schopnostech a proškolení zaměstnanců na mistrech výroby, což s sebou neslo velký prostor pro lidskou chybu,″ řík Ing. František Řádek. Dnes MES Merz slouží pro přihlašování operátorů na jednotlivé linky, včetně ověření, že na dané lince mohou pracovat. Pokud pracovník není proškolen, systém mu nedovolí přihlášení na terminál; pokud se blíží konec období, pro které je proškolení nastaveno, je možnost zajistit další proškolení přímo pomocí terminálu. Systém umožňuje uvolňování linek, prvního kusu na pracovištích linek i zobrazování vybrané výrobní dokumentace, na jejímž základě dochází k proškolení obsluhy.

Obr. 1: Výrobní linka sluneční clony. Před zavedením systému MES MERZ zde byl velký prostor pro lidskou chybu.
Obr. 1: Výrobní linka sluneční clony. Před zavedením systému MES MERZ zde byl velký prostor pro lidskou chybu.

Informace o výpadku ve výrobě během několika vteřin

Výsledná aplikace zprostředkovává požadovaná data (online i zpětně dohledatelná) potřebná pro hodnocení OEE – výkonu linek, dostupnosti linek a kvality jejich výroby. Všechna tato data jsou dále členěna na potřebné ukazatele dle zadání jednotlivých uživatelů – např. výkony po směnách, dnech, linkách, počty OK a NOK vyrobených kusů s informací o paretu vad dle původců, druhu vad, směn atd. Stejně tak i údaje o zaznamenaných prostojích, a to nejen z hlediska údržby, ale i např. chybějícího materiálu pro výrobu.

Interakce s obsluhou probíhá pomocí dotykových terminálů a RFID čteček. Provozní online výsledky z jednotlivých linek jsou zobrazovány na velkoplošných LCD obrazovkách jednotlivých linek. Samozřejmě jdou zobrazit i na dalších perifériích (NTB, PC, tablet,…) pomocí vzdáleného web přístupu.

MES Merz také vizualizuje aktuální problémy na linkách a u zákazníků (Q – alerty). Prostřednictvím alarmovacího modulu a dle dohodnutých pravidel informuje pomocí zasílání eskalačních SMS odpovědné pracovníky o všech mimořádných událostech na výrobních linkách.

Obr. 2: Výrobní linka SPUR. Implementace výrobního informačního systému zde přinesla online přehled o stavu pracoviště, informovanost pracovníků, včetně vizualizace dat na pracovištích a vzdáleného přístupu k reportům systému.
Obr. 2: Výrobní linka SPUR. Implementace výrobního informačního systému zde přinesla online přehled o stavu pracoviště, informovanost pracovníků, včetně vizualizace dat na pracovištích a vzdáleného přístupu k reportům systému.

Věnujte energii, čas i peníze vstupní analýze

Každý podnik a jeho výroba mají svá specifika, na která je potřeba myslet i při implementaci výrobního informačního systému. Nepodceňujte proto úvodní analýzu celého řešení. Myslete na každý detail, včetně toho, jakým způsobem budete z každého stroje přenášet data o jeho fungování nebo kde všechna nasbíraná data budete ukládat. Každý malý detail je pro výslednou realizaci a spokojenost nesmírně důležitý.

„Nebuďte megalomanští. Začněte funkčním prototypem na pilotních linkách a až po otestování a vychytání nedostatků se pusťte do dalších roll-outů na další stroje nebo linky,″ dodává ze zkušenosti jednatel Ing. Jiří Merz.

Konzultace a návrh řešení pro vaši výrobu

Uvažujete ve své firmě o zavedení výrobního informačního systému? Nebo již nějaké řešení máte, ale nejste s jeho výkonem spokojeni, případně potřebujete vědět, jak dál? Ozvěte se nám. K dispozici vám bude jeden z našich konzultantů, který vám na základě poznání chodu vaší výroby navrhne vhodný postup.

MerzInformace o naší společnosti a zkušenostech najdete na stránkách: www.merz.cz

 
Helios
- inzerce -