facebook LinkedIN LinkedIN - follow

KLEIN automotive zefektivňuje výrobu implementací MES systému COMES

COMES, KleinSpolečnost KLEIN automotive, s. r. o. je přední dodavatel obráběných a tvářených kovových dílů pro automobilový průmysl, např. pro ŠKODA AUTO a další své významné zákazníky.


K monitoringu a podpoře vysoké efektivity výroby zavedla firma KLEIN automotive po detailním prozkoumání systémů na trhu MES/MOM systém COMES s jeho modulem OEE od výrobce COMPAS automatizace, spol. s r. o. Při výběru zvítězil systém COMES především moderní webovou architekturou, intuitivním a přívětivým ovládáním, komplexností připravených funkcí, statistik a reportů pro vyhodnocení efektivity výroby i z důvodu snadného budoucího rozšiřování na další výrobní technologie.

„Hlavním cílem implementace moderního informačního systému COMES bylo zajištění elektronického monitoringu výroby automatickým sběrem dat s přímým napojením na jednotlivé výrobní stroje, okamžitým vyhodnocením nasbíraných dat v reálném čase v podobě statistik efektivity strojů (KPI, OEE) a včasným odhalením a zamezením výrobních ztrát,“ řekl Petr Klein, jednatel společnosti KLEIN automotive, s. r. o.

Součástí implementace systému COMES jsou funkce:

  • Databázová výměna dat s ERP systémem SAP
  • Sběr dat z klíčových strojů přímou komunikací s řídicími systémy strojů Simatic S7
  • Interakce obsluhy přes terminálové kiosky ve výrobě (SAP, COMES)
  • Elektronický monitoring výroby, s možností klasifikace výrobních ztrát (prostoje, zmetkovitost)
  • Sledování výrobních zakázek, jejich plnění, predikce dokončení a porovnání plnění s normami
  • Přehledová vizualizace výroby pro manažery
  • Směnové statistiky a vyhodnocení celkové efektivity zařízení OEE

„V současnosti COMPAS implementuje MES/MOM systém COMES především formou oborových konceptů, v tomto případě jde o koncept Řízení diskrétní výroby. Koncept je aplikační řešení obsahující mnoho standardních funkcí, které lze pouze konfigurovat pro konkrétní nasazení v podniku, s omezením programování jen na případné speciální funkce klienta. Tak zajišťujeme našimi dodávkami MES výhodný poměr sofistikovaného řešení k příznivé ceně,“ uvádí Vlastimil Braun, jednatel společnosti COMPAS.

„Současně díky konceptům umožňujeme klientům jednoduchý systém upgradů, kterými udržujeme jejich výrobní IT aktuální a uživatelům přinášíme nové funkce díky nepřetržitému vývoji COMES. Námi vyvinutý koncept Elektronického řízení výroby zajišťuje podnikům dosahování obdobných cílů, jako má vize Průmyslu 4.0, v části životního cyklu „provozu“ továrny a funkcí operativního řízení výroby.“

Implementace systému COMES byla zahájena instalací na server firmy KLEIN a vytvořením komunikace s ERP SAP z důvodu synchronizace výrobních zakázek s výrobními normami a všemi výrobními parametry. Získané informace jsou ve formě fronty práce dostupné na terminálových kioscích u každého výrobního stroje. K zahájeným zakázkám na stroji jsou automaticky načítána data ze strojů o počtech a časech cyklů, včetně dalších technologických parametrů. Aktuální stav výrobní zakázky je vedle sbíraných informací doplňován ruční interakcí obsluhy o klasifikaci důvodů vzniku výrobních zmetků a klasifikaci prostojů automaticky zaznamenaných ze stroje. Přes terminálové kiosky je sledováno přihlášení obsluh na pracovištích a je dostupná kompletní elektronická výrobní dokumentace automaticky načítaná dle zahájené výrobní zakázky.

Získaná výrobní data jsou zpracována systém COMES v reálném čase s okamžitými výstupy pro manažery a mistry o vytížení strojů, typech a četnosti prostojů a dále s informacemi o produktivitě a zmetkovitosti výroby. Systém COMES zajišťuje komplexní výrobní reporting generováním statistik OEE, porovnáním výkonu jednotlivých směnových týmů a přehledovou vizualizací okamžitého stavu výroby, která pomáhá mistrům efektivně reagovat na případné problémy a tím minimalizovat ztráty ve výrobě.

Firma KLEIN automotive dnes využívá systém COMES při každodenním řízení a vyhodnocování výroby v poslední uvolněné verzi COMES, která je tvořena konceptem „Elektronického řízení výroby, jakosti a údržby“. Elektronické řízení výroby, ve shodě se současnými průmyslovými trendy vytváření „chytrých“ továren, umožňuje rovněž, za minimální investice podniku, dosahovat zlepšení výroby dle cílů Industry 4.0.

Autoři:
Petr Klein, KLEIN automotive, s. r. o.
Jiří Sobotka, Vlastimil Braun, COMPAS automatizace, spol. s r. o.