facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak maximálně urychlit a usnadnit nasazování PC

Práce odkudkoli se stala fakticky normou a flexibilní modely výkonu práce s námi zůstanou už asi natrvalo. To znamená, že každý podnik bude muset investovat do vzdálené správy PC. Způsob výkonu práce se změnil prakticky ze dne na den. Nyní nastal čas uvažovat v dlouhodobějším horizontu. Jak by se měl změnit způsob správy zařízení vzdálené pracovní síly?


Lze očekávat zvýšený důraz na podporu nejdůležitějšího výrobního prostředku každého podniku a jeho maximální efektivity – zaměstnanců. Podniková IT oddělení budou hledat způsoby, jak zajistit, aby technika a služby vyhovovaly různorodým týmům. Například potřeby účetního se budou podstatně lišit od potřeb konstruktéra. Poskytnutím správného zařízení, aplikací a přístupu k datům na základě namapování uživatelské zkušenosti na modelový typ uživatele lze dosáhnout vyšší spokojenosti a produktivity zaměstnanců bez ohledu na to, odkud pracují.

Jak ale získat jistotu, že to platí i u zaměstnanců pracujících na dálku? Klíčová bude schopnost mít na dálku pod kontrolou spokojenost uživatele i provoz zařízení. To lze sledovat prostřednictvím nálad uživatelů, telemetrických dat a aktivní a prediktivní podporou založenou na AI, která pomáhá porozumět potřebám zaměstnanců. Toho všeho lze dosáhnout pomocí moderní správy PC.

Požadavky na transformaci moderního pracoviště

V průběhu roku 2020 došlo k výraznému posunu k práci na dálku. Podle průzkumu, který zadala společnost Dell Technologies, vzrostl od vypuknutí pandemie v Evropě počet zaměstnanců pracujících na dálku o 21 %1. To značně zatížilo podnikové IT, které muselo reagovat na prvotní přechod na práci na dálku. Situaci však komplikují další faktory, jako aktualizace softwaru nebo nutná obnova hardwaru.


Dell

Autoři studie společnosti Forrester odhadují, že IT týmu zabere nasazení jednoho PC celkem 30 hodin. Ukazuje se také, že 53 % manažerů IT se potýká s rozmanitostí zařízení – a že polovina požadavků na uživatelskou podporu se týká hesel, VPN nebo problémů s aplikacemi.2 Další komplikací je bezpečnost, kdy přechod na práci na dálku představuje oslabení ochrany, a tedy zvýšené riziko. Podle studie společnosti TechBeacon trvá IT týmům v průměru 191 dní, než odhalí narušení bezpečnosti dat3.

Předpokladem uspokojení nových pracovních potřeb je transformace důležitých podnikových procesů – a v úvahu je nutné brát řadu faktorů:

  • Za prvé, doručování individuálně přizpůsobených a přednastavených systémů přímo do rukou koncových uživatelů výrazně šetří drahocenný čas a manuální práci, kterou by jinak IT muselo na přípravu zařízení vynaložit.
  • Klíčové je aktivní zabezpečení zařízení, uživatelů a dat v libovolné síti a s detekcí a nápravou v reálném čase.
  • Co se týče rozmanitosti zařízení, moderní správa PC vyžaduje ucelený přehled z jedné obrazovky a jeden správcovský terminál.
  • Za poslední, důležitým prvkem je omezit množství požadavků na podporu s cílem snížit zátěž IT týmů a související náklady.

Nasazování nových zařízení bez asistence IT zvyšuje produktivitu

Pro úspěšnou realizaci změn a transformaci pracovní síly je zcela nezbytná modernizace modelu nasazování PC. S pomocí konfiguračních služeb mohou IT manažeři přizpůsobit každé PC potřebám jednotlivých uživatelů a plně je nastavit před nasazením, čímž ušetří čas, peníze a práci IT podpory. Nastavení BIOSu, instalace obrazu systému, konfigurace a inventární označení může proběhnout v konfiguračním centru. S pomocí cloudové služby zprovoznění lze dynamicky a bezpečně z cloudové platformy přednastavit zařízení pro užívání Microsoft Intune. To může výrazně omezit nutný kontakt s IT. Znamená to také, že zařízení připravená k provozu lze doručit přímo koncovému uživateli.

Po uvedení do provozu je zařízení možné spravovat na dálku pomocí Intune – bez ohledu na to, kde na světě se nachází. Kromě snazší správy samotných aplikací navíc Microsoft Intune poskytuje vyšší úroveň ochrany firemních dat, protože dokáže na zařízení izolovat firemní data od osobních a může na ně odděleně uplatňovat pravidla a omezení akcí, jako jsou mazání, kopírování nebo zobrazování. S pomocí softwaru jako Dell Optimizer a SupportAssist se mohou manažeři IT spolehnout, že zařízení je optimálně nastavené pro použití a každý problém, který se vyskytne, je možné aktivně vyřešit. To šetří čas IT podpory a umožňuje zaměstnancům rovnou začít pracovat.

Konfigurační centrum společnosti Dell v holandském Tilburgu pomáhá zákazníkům z Evropy, Blízkého východu a Afriky plánovat a realizovat moderní strategie zavádění nových zařízení na podporu akceschopné, propojené a flexibilní pracovní síly.

Další informace o centru společnosti Dell v Tilburgu a jeho virtuální prohlídku najdete zde.


1 Výzkum Pre and Post CV19: Dell User Group Pulse Survey, březen 2020
2 Studie Forrester TEI: Redefine your Workforce Enablement through Productivity
3 Tech Beacon 30 Cybersecurity Stats the Matter Most