facebook

Jak efektivně plánovat výrobu? S PlannerOne!

NavisysV souvislosti s tím, jak ERP systémy získávají ve společnostech na důležitosti, roste i potřeba podniků nalézt ideální nástroj pro spolupráci při plánování výroby, který řídí optimalizaci produkce přímo v systému.


V portfoliu plánovacích nástrojů můžeme nalézt řešení od klasických plánovacích systémů typu MRP až po nejmodernější informační technologie pro pokročilé plánování (APS). Ty se zabývají nejen tzv. „štíhlou výrobou“, ale také výrobou „agilní“ a problematikou řízení zásob u nedokončené výroby.

Navisys, PlannerOne, MS Dynamics NAV

⇨ Problematika plánování výroby

Při plánování výroby je nutné zohlednit mnoho faktorů, které ovlivňují vlastní výrobní proces:

 • Požadované/plánované termíny
 • Priority zakázek
 • Mimořádné zakázky či odstávky
 • Efektivní využití kapacit strojů, obsluhy a použitých nástrojů
 • Termíny dodávek materiálu
 • Logické sdružení výrobních zakázek do dávek, které je nutné plánovat společně
 • Nezbytné vazby mezi výrobními zakázkami

Najít vhodný kompromis pro splnění výše uvedených faktorů je pro plánovače velmi složité a v tento moment je vhodné použít pokročilé nástroje typu APS v kombinaci s ERP, které celý proces optimalizace výrobního a logistického procesu doplní.

⇨ APS – charakteristika nástrojů pro plánování

APS systémy jsou používány ve spojení s podnikovými informačními systémy, a to buď jako integrální součást ERP, nebo jsou implementovány jako doplňkový software. Díky pokročilým analytickým a optimalizačním funkčnostem vytváří sofistikovaný mechanismus pro plánování a rozhodování ve výrobě.

APS systémy představují technologie, které se zabývají analýzou a plánováním výroby pro krátký, střednědobý i dlouhodobý horizont. Využívají pokročilé matematické algoritmy a obsahují logiku provádění optimalizace nebo simulace za účelem konečného naplánování kapacit a zdrojů. Umožňují reálně zvýšit dostupnou kapacitu výroby, zkrátit průběžné doby výroby a lépe garantovat přislíbené dodací termíny. Současně je systémem zohledňována řada omezení a obchodních pravidel v procesu plánování. APS často vytváří a vyhodnocuje několik scénářů a díky tomu je plánovač schopen efektivně využít své kapacity a splnit závazky udávané výrobními zakázkami.

⇨ Co vám APS vyřeší?

Současné prostředky pro plánování podnikových zdrojů a realizaci výrobních procesů zřídka poskytují dostatečné nástroje pro efektivní řízení, dostatečnou simulaci a optimalizaci komplexních dodavatelských a výrobních řetězců. S použitím tradičních řešení narůstá riziko neefektivity výroby způsobené např. silnými vazbami řízení procesů k jediné osobě nebo nedostatečnou kompatibilitou a dynamičností výrobních procesů.

APS na základě výpočtů v reálném čase řeší tyto nedostatky v plánování podnikových zdrojů a umožňuje bezproblémovou integraci s již existujícím ERP, které klient používá. Díky širokému využití simulace poskytuje APS transparentní přehled o nejziskovějších výrobních scénářích. Kromě toho systém uvažuje různé indikátory plánování, pravidla a omezení a automaticky identifikuje možný nedostatek materiálu a zdrojů.

Vedle „čištění“ vlastních dat vám může být APS systém užitečný také v rámci interních procesů. Správná implementace a využití funkčností APS automaticky vyvolá nutnost ujasnění pravomocí a zodpovědností, změní styl řízení a delegování a donutí vás zaměřit se na to důležité, co je třeba řešit.


Ganttův diagram zdrojů na výrobních zakázkách
Ganttův diagram zdrojů na výrobních zakázkách

⇨ APS = PlannerOne

APS řešení od Ortems je vhodným, snadno implementovatelným a nákladově efektivním řešením pro optimalizaci plánování především malých a středních podniků. Je specializovaným nástrojem pokročilého plánování výroby (APS), který je plně integrován s ERP Microsoft Dynamics NAV. Jeho využití není podmíněno určitým typem výroby. Opakované výrobní postupy a téměř neměnné procesy v sériových výrobách se přímo nabízejí k zautomatizování pomocí plánovací systémové podpory. Na druhé straně mezní efekt pokročilého plánování je nejlépe viditelný u složité výroby diverzifikovaného produktu, a využití tak nalezneme i pro produkty zakázkové či kusové výroby. Plánování kapacit a zdrojů má navíc mimořádný význam ve výrobě s vysokým výskytem úzkých míst.

⇨ Charakteristika PlannerOne

PlannerOne je vyvinut pomocí nejnovějších technologií společnosti Microsoft (Visual Studio 2015, .Net 4.5) a je integrován do Windows klienta (RTC), klienta pro mobilní zařízení i do webového klienta systému MS Dynamics NAV přístupného přes Internet Explorer. Primárně je aplikace navržena pro uživatelsky jednoduché a intuitivní plánování a navrhování procesů více uživateli. Respektuje logiku jejich rolí ve společnosti, na základě kterých automaticky přizpůsobuje uživatelské prostředí.

PlannerOne představuje rozšíření modulu Výroba v Microsoft Dynamics NAV, a to především díky:

 • Plánování do omezených kapacit.
 • Optimalizaci rozložení zátěže pomocí seznamu disponibilních pracovních nebo strojních center.
 • Optimalizaci seřizovacích časů a výrobních dávek založené na opakovaném nastavení parametrů.
 • Seskupování výrobních zakázek.
 • Synchronizovanému plánování všech zainteresovaných zdrojů s respektováním všech známých omezení. Prostřednictvím propojení paralelních operací se v ERP systému definují výchozí
 • Grafickému a interaktivnímu plánování. Změny v plánu jsou mezi PlannerOne a Dynamics NAV oboustranně synchronizovány v reálném čase. To zaručuje dodržení plánu v souladu s nastavením výrobních omezení.
 • Vizuálním ukazatelům (Ganttův diagram pro zdroje, výrobní zakázky a zákazníky, graf zatížení či zobrazení pořadí zdrojů).
 • Detailním analýzám plánování, které zobrazují vytížení při omezených nebo neomezených kapacitách pro identifikaci úzkých míst.
 • Zohlednění dostupnosti vstupního materiálu – pomocí integrace plánovací metody MRP.
 • Simulaci přímo ve výrobním plánu – uživatel v reálném čase obdrží odpovědi na otázky týkající se potenciálních změn na již rozpracovaných závazných zakázkách.
 • Klíčovým ukazatelům výkonnosti a analýze plnění dodacích termínů / zpoždění.
 • Přizpůsobitelnosti odkazů – odkaz do Microsoft Dynamics NAV nebo jiných aplikací (např. pro zobrazení výkresu nebo fotografie výrobku).

Grafické znázornění výrobního procesu produktu
Grafické znázornění výrobního procesu produktu

⇨ Dodavatelský tandem pro ČR – NAVISYS & ORTEMS

Produkt PlannerOne vyvinuli specialisté francouzské společnosti ORTEMS S.A.S., která je součástí společnosti Dassault Systemes (přední poskytovatel 3D a PLM řešení). Je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft a řadí se mezi významné dodavatele softwarového řešení pro pokročilé plánování výroby.

Řešení od Ortems využívá pro organizování výroby přes 16 000 uživatelů v 60 zemích v oborech jako letectví a kosmonautika, výroba průmyslových zařízení, biotechnologie, obaly a spotřební zboží. Mezi zákazníky patří společnosti ABB, ALSTOM, Arcelor Mittal, AREVA, Den Braven, Heineken, Liebherr, Michelin, Ricoh, Saint-Gobain, Valeo, GE Power. Společnost Ortems za rok 2015 zaznamenala tržby téměř 5 milionů eur.

Ortems přináší na trh unikátní portfolio pro řízení výrobního provozu, které pomáhá uzavřít okruh mezi návrhem procesů, realizací výroby a řízením dodavatelského řetězce. Výrobci mohou svižněji reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků, protože mají k dispozici agilnější výrobní strategie a pružnější, propojenější, udržitelnější a chytřejší výrobní závody.

V roce 2015 uzavřela brněnská společnost NAVISYS, s. r. o., partnerskou smlouvu s ORTEMS S.A.S. a stala se expertním distributorem pro Českou republiku. Tímto krokem získal produkt PlannerOne silného partnera s implementačními zkušenostmi z výrobních podniků pro rozvoj a podporu produktu na českém trhu. PlannerOne v kombinaci s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV přináší uživatelům unikátní řešení pro pokročilé plánování a realizaci celého výrobního procesu a tím významně upevňuje svoji přední pozici mezi komplexními systémy pro výrobní podniky.

Ing. Kateřina Tillingerová
Autorka článku je manažerem ve společnosti NAVISYS.

Navisys


 
Atos