facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Technologie Arista Networks jako pevný základ síťové infrastruktury

Arista NetworksSpolečnost LivePerson si vybrala technologii Arista Networks jako základ své síťové infrastruktury, aby podpořila rychlý růst prostřednictvím SDN (Software Defined Network) a vysoce automatizované síťové architektury.


Arista Case Study

Společnost Arista Networks je lídrem v oblasti softwarově řízených sítí pro cloudové prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Pomocí softwarových inovací postavených na otevřených standardech Arista překonává obvyklé problémy při automatizovaném řízení síťové infrastruktury. Nejen z těchto důvodů si společnost LivePerson vybrala řešení právě od společnosti Arista Networks.

LivePerson je průkopníkem cloudových řešení pro mobilní a onlinové zasílání obchodních zpráv, které v posledních dvou desetiletích zaznamenaly velmi rychlý nárůst. Vzhledem k tomu, že se trh pro zasílání obchodních zpráv neustále rozšiřuje, LivePerson upgradoval svou infrastrukturu s použitím technologie Arista Networks. Ta nabízí zvýšený výkon a zároveň snížení nákladů díky zjednodušenému provozování sítě a nové úrovni automatizace služeb.

Výzva

Silný růst LivePerson přiměl tuto společnost, aby zvážila upgrade a redesign sítě s cílem snížit komplexitu správy sítě pomocí softwarově definované automatizace a současně umožnit škálování infrastruktury v souladu se svým podnikáním.

Řešení

  • Switche Arista 7050, 7160, 7260 a 7280
  • Arista EOS®

Výsledky

  • Aktualizace sítě a změny konfigurace probíhají během několika minut místo několika dní
  • Architektura EOS umožnila instalaci dalších funkcí pro monitorování dat a analytiku datových toků
  • Nižší latence, vyšší spolehlivost a prostor pro škálování až na 100 Gbps

Pozadí projektu

Již více než 20 let je LivePerson průkopníkem v poskytování mobilních a onlinových řešení pro zasílání obchodních zpráv, které mění propojení mezi značkami a spotřebiteli. Více než 18 000 společností, včetně Citibank, HSBC, EE, IBM, L’Oreal, Orange, PNC a Home Depot, dnes spoléhá na inteligenci, bezpečnost a škálovatelnost platformy LiveEngage, která jim snižuje náklady, zvyšuje hodnotu v čase a vytváří významné propojení se spotřebiteli.

LivePerson řeší ty nejnáročnější problémy se zapojením, a to nejen v oblasti zákaznických služeb, ale i online prodeje a online marketingu, a umožňuje značkám s desítkami milionů zákazníků komunikovat prostřednictvím zasílání zpráv velmi jednoduchým a personalizovaným způsobem. Klienti LivePerson oslovují své zákazníky pomocí mobilních aplikací, webových stránek, hlasových asistentů, jako je Alexa, sociálních médií, a dokonce iprostřednictvím tisku, a to s využitím QR kódu. Místo pouhého statického tlačítka na webové stránce jsou klienti LivePerson schopni využít obrovského množství dostupných údajů, aby v reálném čase pochopili potřeby, záměr a očekávané hodnoty každého návštěvníka, což jim umožní aktivně oslovit tyto návštěvníky v ten správný čas.

Platforma je nabízena jako služba, proto LivePerson provozuje sedm datových center po celém světě, ve kterých jsou umístěny tisíce fyzických a virtuálních serverů. Během období špiček službu LivePerson využívají miliony návštěvníků ve stejnou dobu.

Výzva

Jako cloudově zaměřená společnost přijal LivePerson agilní přístup k vývoji softwaru a nasazení infrastruktury, a stal se šampionem technologií open source. Jeho investice do agilního přístupu je více než módním technickým prohlášením, je nutností pro podporu masivního růstu, který společnost zaznamenala a který přinesl nárůst výnosů z 18,5 milionů USD v roce 2004 na více než 220 milionů USD v roce 2017.

Obrovský nárůst a vysoká poptávka po jeho službách byly doprovázeny neustálým zlepšováním základních technologií potřebných pro obsluhu milionů chatových relací. „Naše platforma pomáhá zlepšovat vztahy mezi spotřebiteli a značkami a musí být spolehlivá, vždy dostupná a dodávaná s nejvyšší úrovní výkonu,“ vysvětluje Yaniv Katz, ředitel pro Data Center Engineering v LivePerson. „To znamená, že neustále vyhodnocujeme, jak můžeme poskytovat nejlepší možnou zkušenost a zároveň se přizpůsobit rostoucí poptávce.“ Technický tým v pozadí průběžně vyhodnocuje kolem jednoho milionu parametrů, jakými jsou například využití serveru, využití paměti, připojení, latence a celá řada dalších souborů dat, aby bylo zajištěno, že dodávaná služba funguje dle očekávání. S plánovaným rozšířením datových center v několika příštích letech začal Katz a jeho týmy na konci roku 2016 zkoumat možnosti upgradu a optimalizace architektury sítě tak, aby vyhovovala budoucím trendům.

„Vždy musíme být napřed před našimi zákazníky,“ vysvětluje. „Příchod nových trendů, například zvýšené používání videa a chatbotů, patří mezi oblasti, které musíme řešit, proto musí být i naše síť schopna škálovat v souladu s našimi potřebami.“

Řešení

Jedním z jasných cílů modernizace sítě byl přechod k softwarově definované architektuře, která by umožnila dynamičtější přidělování zdrojů a zvýšenou automatizaci. „Jedním z našich slabých míst byla složitost provádění upgradů na naší síťové infrastruktuře s více operačními systémy a opravami, která významně zatěžovala správu,“ říká Katz. „Dalším problémem byla naše závislost na několika proprietárních softwarových prvcích, nad nimiž jsme měli malou kontrolu a které nebyly tak flexibilní, jak bychom si přáli.“ Během 12 měsíců zahájil tým inženýrů v LivePerson důkladné technické hodnocení dlouhého seznamu síťových sad od více dodavatelů.

„Do užšího výběru se dostali pouze dva dodavatelé, ale už tehdy bylo jasné, že Arista nabízí mnohem více výhod, pokud jde o celkové náklady na provoz, podporu pro otevřené standardy a dlouhodobější technologickou roadmapu,“ vysvětluje Katz. Začátkem roku 2017 začal LivePerson upgradovat svá datová centra instalací switchů Arista 7050, 7260, 7160 a 7280 založených na 100 Gbps v topologii spine a leaf.

„Jedním z nejpříjemnějších překvapení bylo, že prakticky neexistovala žádná doba pro osvojení znalostí díky jedinému operačnímu systému pro každý switch a jednotné platformě s vysoce automatizovaným provisioningem. Znamenalo to, že jsme mohli provést aktualizace nebo změny konfigurace sítě během několika minut místo zdlouhavého a složitého procesu, jaký byl potřeba u naší předchozí sítě,” říká Katz.

Závěr

Úroveň automatizace a programovatelnosti Arista vedla k významnému zlepšení každodenních provozních procesů. „Dosáhli jsme významného snížení celkových nákladů na provoz,“ říká Katz. „Máme rychlejší a škálovatelnější síť propojující více serverů a zákazníků a náš síťový inženýr místo manuálního řízení může nyní síť automatizovat, což zvýšilo provozní efektivitu.“

„Vlastně nyní uvažujeme o vytvoření větší automatizace a programování v naší síti v rámci přechodu na prostředí NetOps, které dále zjednoduší správu, což nám umožní soustředit se na zvyšování hodnoty našeho podnikání,“ dodává Katz. Při příležitosti upgradu, který se nyní aplikuje v datových centrech po celém světě, požádal Katz a jeho tým Aristu o spolupráci. „Je nutné zmínit, že tým Centra technické podpory Arista (TAC) je prostě fantastický,“ říká. „V minulosti jsme museli jednat s mnoha Centry technické podpory velkých vendorů, ale tým Aristy je jednoduše na jiné úrovni, a proto proběhl tento proces bez problémů.“

S ohledem na budoucnost Katz a jeho tým zvažují možnost přechodu na síťovou architekturu založenou na L3 a také zakomponování dalších modulů switchů Arista, které by poskytly podrobnější reporting a monitoring. „Celkově se pro nás jedná o velmi úspěšný projekt, který zjednodušil komplexnost naší sítě a zároveň vytvořil pevný základ, který nám umožňuje neustále škálovat síť tak, aby lépe sloužila našemu podnikání,“ říká Katz na závěr.

V případě Vašeho zájmu o produkty Arista Networks můžete kontaktovat přímo společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy.

Prozeta

Prozeta je přední česká technologická společnost působící v regionech EMEA a CIS. Prozeta se již více než 25 let věnuje službám v oblastech telekomunikací, IoT, datových center a cloudu. Prozeta je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy, partnerem Intel a držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 27001 pro bezpečnost informací. Prozeta jako jedna z mála technologických firem kombinuje expertní znalosti v oblasti síťového hardware s budováním telekomunikační infrastruktury a provozem služeb.

Arista Networks

Společnost Arista Networks je průkopníkem softwarově řízených kognitivních cloudů pro prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Oceňované platformy společnosti redefinují a přinášejí dostupnost, agilitu, automatizaci, analytiku a zabezpečení. Společnost Arista již celosvětově dodala více než 20 milionů síťových portů vybavených pokročilým síťovým operačním systémem EOS (Extensible Operating System) a CloudVision. Arista se hlásí k otevřeným standardům napříč privátními, veřejnými a hybridními cloudy a její produkty jsou podporovány celosvětově jak napřímo, tak skrze síť partnerů.

arista.com