facebook LinkedIN LinkedIN - follow

GFI Unlimited Secure Email: bezpečná elektronická pošta pro malé a střední firmy

Jsou dvě oblasti, které letos budou pro obchodní kontinuitu malých a středních firem (SMB) kriticky důležité: bezpečnost firemních sítí a elektronické pošty. Podle odhadů společnosti GFI Software více než 50 % loňských útoků směřovalo právě na SMB firmy.


Elektronická pošta je zejména dnes klíčový komunikační nástroj a pro mnoho SMB firem také jediný, ke kterému nemají alternativu. A 94 % malwaru a 82 % phishingových útoků směřuje na firmy právě přes e-maily, k čemuž v poslední době přispívají metody sociální manipulace zaměřené například na falešné nabídky vakcín proti COVIDu. K tomu se zpřísňují pravidla pro šifrování a archivaci elektronické pošty a mnoho uživatelů pracujících z domu očekává stejný komfort práce s e-maily jako v kanceláři.

Jednou z nejrozšířenějších forem e-mailových útoků se stává tzv. „business e-mail compromise“, tedy podvody založené na rozesílání falešné elektronické pošty jménem obchodních partnerů či nadřízených, které mohou vést až k těžkým finančním ztrátám. Pracovníci na home office letos budou ideálními cíli útočníků, protože nemají možnost si zajít vedle do kanceláře a s kolegou si potvrdit, že skutečně mají poslat fakturu na jiný účet.

GFI Software proto využila již zavedenou softwarovou knihovnu GFI Unlimited a připravila tematicky zaměřené sady produktů GFI Unlimited Solution Sets. Pečlivě vybrané produkty v sadách umožňují rychle, jednoduše a automatizovaně zabezpečit fungování firemních sítí a elektronické pošty, které jsou dnes k zachování obchodní kontinuity SMB firmy naprosto nezbytné.

Sada GFI Unlimited Secure Email poskytuje výhodnou sadu funkcí pro bezpečný firemní e-mail hned v několika oblastech:

Nástroje pro e-mail a spolupráci

Obsahuje všechny funkce pro spolupráci a messaging bez komplikovanosti a vysokých nákladů na jiné systémy. E-mailový klient integruje kalendáře a plánování, správu kontaktů, úkolů, poznámek, sdílených a veřejných složek a instantní messaging. Nasazení je možné na platformách Windows, Mac nebo Linux; navíc plně podporuje Outlook (Windows i Mac) a mnoho dalších IMAP nebo POP e-mailový ch klientů.

Ochrana proti malwaru k zabezpečení e-mailového provozu

Proč s e-mailovou bezpečností důvěřovat jedinému antivirovému enginu, když lze mít kombinovanou sílu čtyř; produkt GFI MailEssentials využívá ty nejlepší, jimiž jsou BitDefender, Avira, Kaspersky a Cyren. Každý engine disponuje vlastní heuristikou a metodami detekce. K dispozici je tak maximální ochrana e-mailového prostředí s efektivnějším blokováním virů a dalšího malwaru v e-mailech. Zablokuje e-maily s falešný m odesilatelem, z blacklistovaných DNS, poštu odkazující na problémové URL a phishingové stránky, e-maily v nesouladu s RFC a aplikuje další techniky snižující nápor spamu.

Bezpečná archivace pro účely compliance

Správa a přístup k historii elektronické komunikace podniku zahrnuje e-maily, přílohy, soubory, události v kalendáři, faxy, SMS a hlasové zprávy propojené a zalogované přes e-mail. Validuje pravost uložených e-mailů, souborů atd. pomocí funkce auditování zpráv. Historie e-mailu a starých verzí souboru je vždycky dostupná k rychlé obnově pres rozhraní GFI Archiver na desktopu i mobilech. Zprávy, přílohy a soubory jsou automaticky indexovány ještě před svou archivací, což umožňuje rychlejší vyhledávání a obnovu.

Z pohledu SMB firem je nutné zaměřit se nejdříve na to, kde hrozí akutní nebezpečí – a to je dnes právě elektronická pošta se širokou bezpečnostní funkčností. To nemusí nutně znamenat zvýšení dosavadních IT rozpočtů – pokud se podaří optimalizovat a konsolidovat ochranu firemní elektronické pošty do jednoho centrálního řešení, náklady a nároky na obsluhu se sníží a úroveň ochrany naopak zvýší.