eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Manažerský informační systém Steno

pro státní správu a samosprávu

Rostoucí společenský i politický tlak na efektivitu a finanční úspory státních orgánů a organizací vede řídící pracovníky k potřebě používat nástroje a technologie, které byly až doposud doménou soukromé sféry. Firma Aquasoft proto státní správě a samosprávě nabízí pod názvem Steno nový manažerský informační systém. Steno získává, vyhodnocuje a jednotně prezentuje potřebná data pro rozhodování nejen ze stávajících ekonomických a dalších provozních systémů instituce, ale i z dalších informačních zdrojů, jako je například Český statistický úřad. Uživatelům Steno poskytuje informace v pěti základních oblastech: ekonomika a rozpočet, personalistika, správní řízení, kontrolní činnost a statistika území. V případě potřeby je snadno rozšiřitelný o další věcné oblasti, uživatelské výstupy a reporty.Steno na jednom místě shromažďuje informace z více provozních aplikací současně. Pracovníci, kteří potřebují získat pouze souhrnné informace, nemusí do zdrojových aplikací vůbec přistupovat. Steno jim ušetří jak čas, tak i nákladné uživatelské licence těchto aplikací. Systém dále výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou se získáváním dílčích informací a s jejich zpracováním do jednotných výstupů, které organizace potřebuje předávat vyšším organizačním složkám či jiným institucím. Uživatelé si navíc mohou vytvářet na základě předpřipravených dotazovacích struktur své vlastní ad-hoc výstupy, které potřebují pouze jednorázově, přičemž specifická tvorba těchto výstupů dodavatelskou formou by byla výrazně nákladnější.

 

Vlastní analytická práce s daty je velmi dynamická - uživatelé mohou během ní odhalovat doposud skryté zákonitosti v datech a vytvářet pohledy a kombinace informací, které nejsou schopni předem přesně specifikovat.

 

Kromě toho poskytuje Steno všem zainteresovaným řídícím pracovníkům aktuální informace o plnění rozpočtu instituce a je tak nástrojem, který je výhodné využívat opravdu denně. Díky rozsáhlým možnostem nastavení přístupových práv je možné předkládat informace nejen vedoucím, ale i odborným referentům, kteří jsou zodpovědní za přípravu a kontrolu rozpočtu.


 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.