eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak na zadávání veřejných zakázek

na nových e-tržištích

Od začátku července 2012 vypisují státní orgány povinně veřejné zakázky na nových e-tržištích. Nový systém by měl celý proces zadávání veřejných zakázek urychlit a zefektivnit. Jak zadávat veřejné zakázky na e-tržištích nové generace a co tržiště zadavatelům nabízí, lze shrnout v několika krátkých bodech. Povinnost vypisovat zakázky malého rozsahu na vybrané standardizované komodity nad 50 000 Kč na nových e-tržištích mají ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace. Služeb elektronických tržišť však mohou dobrovolně využít i ostatní subjekty veřejné správy, jako jsou například územní samosprávné celky. V budoucnu bude využívání nového systému s nejvyšší pravděpodobností povinné i pro ně. Využívání nových tržišť je navíc finančně výhodné, na rozdíl od starého systému ho totiž hradí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a nikoliv samotní uživatelé.K registraci je nutný elektronický podpis

 

Na začátku celého procesu stojí vyplnění registračního formuláře. „E-tržiště podporuje vyplňování údajů prostřednictvím informačního systému ARES,“ uvedl David Horký, ředitel e-tržiště Gemin.cz, které jako první získalo koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pokud je zadavatel veden v tomto systému, může si automaticky vygenerovat data do formuláře a nemusí všechny kolonky vyplňovat jednotlivě. Pro registraci a další užívání e-tržiště je nutné mít zřízený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud zadavatel tento podpis nevlastní, měl by si ho ještě před registrací zajistit.

 

Proces vypisování a vyhodnocení zakázek

 

Pro samotné zadání veřejné zakázky do e-tržiště je opět nutné vyplnit jednoduchý formulář, který obsahuje důležité údaje, jako je lhůta pro podávání nabídek, předpokládaná hodnota nabídky, či druh zadávacího řízení. Zadávací řízení má 8 druhů, mezi něž patří otevřená a uzavřená výzva, minitendr či zjednodušené podlimitní řízení. Vyhodnocení nabídek probíhá na základě předem stanovených kritérií. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší cena, výsledné pořadí pak mohou ovlivnit i další dílčí kritéria.

 

E-aukce zdarma pro všechny zadavatele

 

Elektronická tržiště také umožňují bezplatné vypisování e-aukcí, což znamená velkou úsporu nákladů pro ty zadavatele, kteří si až dosud museli pořizovat vlastní aukční systémy. E-aukce začíná otevřením virtuálního prostoru aukční síně, zahájením aukčního kola pak dodavatelé mohou začít podávat své nabídky. Během průběhu aukce má dodavatel možnost aukci prodloužit, přerušit či úplně zrušit. V odůvodněných případech může také některé dodavatele z účasti na aukci vyloučit. Aukčních kol může být hned několik, k uzavření aukční síně dochází po přiřazení výsledků z posledního kola k odpovídajícímu zadávacímu řízení.

 

Možnost využití uživatelské podpory

 

Pro ty, kteří si s novým systémem nevědí rady a nevyznají se v aktuální legislativě, nabízí nová e-tržiště několik možností, jak získat všechny potřebné informace. Využít mohou hromadných školení, či individuálního zaškolení šitého přímo na míru. Se svými dotazy se také mohou obrátit na centrum klientské podpory, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu. Mnoho důležitých informací naleznou také na webových stránkách samotných elektronických tržišť.

 

Aditivní služby jsou za příplatek

 

Jak již bylo řečeno, základní služby nových e-tržišť hradí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, za využívání nadstandardních aditivních služeb si však zadavatelé připlatí. Seznam aditivních služeb se u jednotlivých e-tržišť liší, k nejběžnějším patří realizace školení, napojení na spisovou službu a možnost vypisovat veřejné zakázky v hodnotě do 5 000 Kč. K aditivním službám e-tržiště Gemin.cz se řadí například možnost vytvoření číselníku komodit, ale také import již hotového číselníku z ekonomického informačního systému samotné instituce. S číselníkem pak mohou zadavatelé pracovat při definici předmětu veřejné zakázky.


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?