facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Systém řízeného skladu K.warehouse

KODYSPředstavujeme systém řízeného skladu K.warehouse, který je určen pro menší a střední sklady preferující ekonomicky výhodné skladové řešení se základními a středně pokročilými funkcemi komplexního WMS.


Systém řízeného skladu K.warehouse od společnosti KODYS představuje ucelené řešení pro optimalizaci práce a toku zboží ve skladech. Podporuje technologie automatické identifikace. Komunikace mezi mobilními terminály a serverem probíhá online a systém tak poskytuje informace o skutečném stavu skladu v reálném čase.

Hlavní funkce a přínosy K.warehouse

Implementací K.warehouse především stanovíte vaší logistice jasné procesy a postupy. Po zavedení budete mít vždy online přehled o tom, jaké zboží se ve skladu nachází a na které lokaci. Tím pádem při vychystání už nebudete muset zboží nikdy složitě dohledávat. To má zásadní vliv na rychlost vychystání. Znamená to tedy, že za stejný čas tak můžete vychystat mnohem více položek.

Pracovníci skladu se tak mohou plně soustředit na svou práci. Zaškolení nových pracovníků tak může být výrazně rychlejší, což umožňuje i efektivnější zapojení sezonních pracovníků nebo brigádníků. Identifikací zboží pomocí čárových kódů eliminujete nejčastější chybu při vychystání, což je záměna zboží za jiné. Tím snížíte počet reklamací a náklady na jejich řešení. V neposlední řadě získáte pomocí systému to nejcennější, čímž jsou detailní a smysluplná data o chodu vašeho skladu a logistických procesů, na základě kterých se můžete dál rozhodovat a rozvíjet tak svou firmu.

Svou funkčností pokrývá K.warehouse všechny hlavní skladové procesy:

 • příjem a zaskladnění
 • přeskladnění
 • vychystání
 • inventura

Základní funkce systému:

 • evidence a optimalizace umístění zboží ve skladu
 • evidence atributů skladovaného zboží
 • možnost zpětné i dopředné dosledovatelnosti zboží
 • podklady pro sledování výkonnosti pracovníků
 • optimalizace vychystávání zboží

Výhody K.warehouse:

 • zpřehlednění a zpřesnění skladové zásoby
 • přehled o situaci ve skladu v reálném čase
 • výhody z využití automatické identifikace
 • minimalizace chybovosti vlivem lidského faktoru
 • poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům
 • celkové zvýšení efektivity a produktivity skladu

Z pohledu zákazníka se systém skládá

Z aplikace pro mobilní terminály
Pomocí této aplikace se evidují veškeré pohyby zboží ve skladu a zároveň tato aplikace řídí pracovníka skladu, např. při příjmu zboží uživatel zadává, jaké zboží uložil a kam. Při vychystání zboží naopak aplikace vede na konkrétní lokaci a kontroluje správnost zboží, množství apod.

Z aplikace pro osobní počítače
Se kterou pracuje dispečer skladu. Díky této aplikaci má dispečer skladu vždy přehled o aktuálních prodejních a nákupních objednávkách, jejich stavu rozpracovanosti, umístění, vytížení pracovníků apod.

Z aplikačních služeb umístěných na aplikačním serveru
Zde se ukrývá veškerá logika systému, nastavení procesů, logika přístupu k datům, datová výměna s mobilními terminály, automatické úlohy, datové rozhraní mezi systémem řízeného skladu a ERP systémem.

Z databáze na databázovém serveru
Ve které jsou uložena veškerá data. Ta je pak možné standardním způsobem zálohovat, přenášet do datových skladů nebo nad nimi vytvářet reporty dle požadavků zákazníka.

Architektura systému

K.warehouse je postaven na nejmodernější technologii Microsoft, vyznačuje se striktní třívrstvou architekturou a jako databázový server používá Microsoft SQL Server. Uživatelé přistupují k systému pomocí mobilního terminálu s webovým rozhraním nebo klasického telnetu anebo na PC. Pro provoz systému je vyžadována bezdrátová síť, která zajišťuje konektivitu mobilních terminálů a tím i přenos dat v reálném čase.


KODYS