facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Podle studie Zebra Technologies je polovina podniků na správné cestě stát se inteligentními

Zebra TechnologiesSpolečnost Zebra Technologies, lídr na trhu robustních mobilních počítačů, čteček čárových kódů a tiskáren čárových kódů vybavených moderním softwarem, které umožňují vizibilitu dat podníků v reálném čase, odhalila výsledky svého úvodního „Inteligentního podnikatelského indexu“.


Tento globální průzkum analyzuje, kde se podniky právě nacházejí na cestě stát se „inteligentním“ podnikem, tedy jak spojují fyzický a digitální svět, aby vylepšily svou vizibilitu, efektivitu a růst. 48 % z nich je již na správně cestě, aby se tímto typem podniku staly. Jejich skóre činí 50—75 bodů celkového indexu. Ovšem pouhých 5 % překročilo 75 bodů indexu podnikové inteligence.

Index podnikové inteligence měří, do jaké míry dnes společnosti splňují kritéria definující inteligentní podnik. Některá z nich zahrnují vizi a plán přijetí Internetu věcí (IoT) a také obchodní plán zabývající se jeho návratností investic. Kritéria byla definována vedoucími pracovníky, průmyslovými experty a tvůrci politik napříč různými typy průmyslu na Strategickém inovačním sympoziu v roce 2016: The Intelligent Enterprise, které uspořádala společnost Zebra ve spolupráci s Technologickým a podnikatelským centrem na Harvardu (TECH).

Rámec Inteligentního podnikání je založen na technologických řešeních, která integrují cloud computing, mobilitu a Internet věcí (IoT) tak, aby automaticky generovaly informace z podnikových aktiv. Provozní údaje z těchto aktiv, včetně informací o jejich stavu, umístění, využití nebo preferencích, jsou následně analyzovány za účelem zajištění přehledu, který je poskytnut správné osobě ve správný čas tak, aby mohla okamžitě jednat a učinit správné rozhodnutí kdekoliv a kdykoliv.

Tom Bianculli, technický ředitel Zebra, říká: „Inteligentní podnik je takový, který využívá vazby mezi fyzickým a digitálním světem, aby zlepšil vizibilitu a mobilizoval síly přispívající k vyšší spokojenosti zákazníků, zvyšoval efektivitu podnikání a vytvářel nové obchodní modely. To je cesta, kterou jsme chtěli prozkoumat a zjistit, v jaké fázi procesu se společnosti nacházejí. Je zřejmé, že velké množství firem stále tvoří své strategie k zavádění IoT, ale vidíme již také řadu segmentů, které identifikovaly cíl využití a velmi aktivně nasazují konkrétní řešení.“

Klíčová zjištění z průzkumu

  • Silná vize a zvyšující se investice do Internetu věcí (IoT). 42 % společností profinancuje ročně více než 1 milion dolarů za Internet věcí (IoT), průměrně se do IoT investuje ročně 3,1 milionu dolarů, 75 % společností očekává růst investic do IoT v následujících 2 letech. Ve skutečnosti 42 % podniků očekává nárůst investic do IoT ve výši 11–20 %. Dále 57 % firem má již vizi implementovat IoT a také operativní plány, které ji zajistí. Ačkoliv pouze 36 % společností má aktuálně nasazen IoT plošně, očekává se, že 62 % podniků nasadí Internet věcí v budoucnu.
  • Zkušenosti zákazníků řídí IoT. 70 % společností uvádí, že největším hnacím motorem investic do IoT je neustálé zvyšování spokojenosti svých zákazníků. V budoucnu se očekává, že největšími hnacími silami budou růst výnosů (53 %) a vstup na nové trhy (51 %).
  • Angažovanost firmy je nejdůležitější, ale je také potřeba věnovat pozornost kultuře. 77 % společností má zavedenou metodu pro měření návratnosti investic IoT, 71 % pracuje s plány, které berou v potaz kulturní i procesní změny, které je nutné zavádět.
  • Mnohým společnostem chybí plán přijetí. Více než 50 % firem očekává odmítnutí přijetí IoT, přičemž nemají vypracovanou žádnou strategii, která by tuto situaci řešila. Pouze 21 % společností očekávajících odmítnutí IoT uvnitř organizace s touto skutečností pracuje a má vypracován plán řešení.
  • Firmy informují zaměstnance, ale je zde stále prostor ke zlepšení. Přibližně 70 % firem sdílí informace o plánu pracovat s IoT se svými zaměstnanci jednou denně, z toho více než dvě třetiny v reálném či téměř reálném čase. Pouze 32 % poskytuje relevantní informace všem zaměstnancům, a to buď e-mailem (69 %), nebo jako hrubá data.

Souvislosti a metodika průzkumu

  • Online průzkum se uskutečnil v období od 3. do 23. srpna 2017 v celé řadě segmentů, včetně zdravotnictví, výroby, maloobchodu, dopravy a logistiky.
  • Průzkumu se celkově zúčastnilo 908 IT odborníků s rozhodovací pravomocí z devíti zemí, včetně USA, Velké Británie, Francie, Německa, Mexika, Brazílie, Číny, Indie, Austrálie a Nového Zélandu.
  • 11 metrik bylo použito k pochopení, kde se společnosti právě nacházejí na cestě k tomu, aby se staly inteligentním podnikem. Mezi ně patří vize IoT, angažovanost firmy, partner technologického řešení, plán přijetí, plán řízení změn, aplikace pro použití, bezpečnost a standardy, časový harmonogram, architektura/infrastruktura, datový plán a inteligentní analýza.
Více na www.zebra.com

Zebra