Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Valeo Compressor implementoval EAM Mangrow

valeo_645.jpgFirma Merz zavedla ve společnosti Valeo Compressor Europe modul systému Mangrow pro podporu řízení údržby, který zajišťuje všechny činnosti související s plánováním, řízením a vyhodnocováním podnikové údržby. Implementace EAM modulu systému Mangrow zvýšila celkovou transparentnost všech činností související s údržbou. Aplikace poskytuje informace o plánovaných revizí zařízení, jejich stavu i s odhadem nákladů na plánované revize a preventivní údržbu. Integrace se systémem pro skladové hospodářství zajistí dostupnost dílů pro preventivní údržbu a automaticky upozorní v případě malé skladové zásoby náhradních dílů nebo předem upozorní na nedostatek dílů k provedení údržby. Zavedením tohoto systému se také předpokládá zvýšení dostupnosti a provozuschopnosti zařízení z důvodů snížení neplánovaných prostojů, havárií a zvýšení životnosti strojů. Od aplikace se také očekává celkové zvýšení produktivity údržby díky zlepšení organizace práce, navýšení podílu plánované údržby v důsledku snížení prostojů údržbářů a objemu nouzové a přesčasové práce.

 
  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.

  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.