facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Češi se konečně dočkali uceleného online systému pro BOZP. Zbaví je starostí a povinností!

BOZPAsi víte, že agenda BOZP je někdy velice komplikovaná, složitá, nepřehledná a mívá také časté změny v legislativě, což celou věc ještě více ztěžuje. Na českém trhu však existuje inovativní řešení, tzv. BOZP-SYSTEM, který vás dokáže navždy zbavit všech starostí a povinností v oblasti BOZP.


BOZP se týká úplně všech podnikatelských činností a subjektů, tedy od živnostníků přes drobné podnikatele, zaměstnavatele až po malé, střední a velké organizace. Otázkou však je, kolik z nich BOZP řeší, i přes to, že je to jasně stanoveno zákonem. Většinou podnikatele k řešení problematiky BOZP donutí až pokuta, ale to bývá poněkud pozdě. Další otázkou je, proč agendu BOZP vlastně moc firem neřeší, i přes to, že za to hrozí velmi vysoké sankce.


BOZP

Podle průzkumů agentury CRDR (bozp.cz), která je lídrem v oblasti poskytování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany v České republice, může být příčina neřešení zejména to, že je tato agenda příliš složitá a dochází k častým změnám v legislativě. A tak se agentura CRDR po dlouhých letech průzkumů a analýz rozhodla, že vymyslí nástroj nebo dokonce komplexní online systém, který si bude moct dovolit každý, byť malý podnikatel nebo firma bez ohledu na její velikost. Hlavním cílem tohoto řešení je zbavit podnikatele všech povinností a starostí týkajících se BOZP.


BOZP

5 hlavních výhod BOZP-SYSTÉMU

BOZP-SYSTEM nabízí oproti konkurenci značné výhody. Jsou to výhody, které konečně splní dlouholetá přání všech zaměstnavatelů, personalistů, účetních, ale i BOZP techniků.

1. Jediný komplexní systém pro BOZP

Zcela inovativní na tomto systému je, že obsahuje úplně vše, co pro BOZP potřebujete. Tzn., že jeho prostřednictvím můžete spravovat a organizovat jak školení BOZP zaměstnanců včetně důležitých a potřebných profesních doplňků, tak dokumentaci BOZP včetně specifik daného pracoviště.

2. Jako jediný plně odpovídá legislativě

BOZP-SYSTEM je první a v České republice zatím jediný komplexní online systém pro agendu bezpečnosti práce, který plně odpovídá legislativě a řeší všechny potřeby a požadavky BOZP každého zaměstnavatele či podnikatele. Žádný z dosavadních “systémů” totiž legislativě neodpovídá, což si vysvětlíme v další části tohoto článku (Existují i jiné “BOZP systémy”. Proč ale nefungují?)

3. Je on-line, zabezpečený a trvale zálohuje

BOZP-SYSTEM funguje na bázi internetu, takže veškerá data máte k dispozici on-line prostřednictvím webového prohlížeče. Systém počítá samozřejmě také s kvalitním zabezpečením mezinárodně uznávaným SSL certifikátem. Data jsou pravidelně a trvale zálohována na cloud server.

4. Je určen pro všechny

Systém je opravdu velmi přehledný a každý ihned pochopí, co kde najde. Grafiku doplňují jasné ikony, popisky, ale také ilustrované postavičky, které demonstrují, jak a co má uživatel udělat. On-line školení zaměstnanců, které je součástí BOZP-SYSTÉMU, je navíc doprovázeno interkativními animacemi, jejichž cílem je uživatele nejen edukovat, ale také pobavit.

5. Pro klienty CRDR je zdarma

Zde se dostáváme k jádru hlavní konkurenční výhody. CRDR poskytuje tento unikátní a zároveň komplexní systém pro BOZP zdarma, a to v plném a neomezeném rozsahu. Jedinou podmínkou k jeho používání je stát se jejich klientem a odebírat alespoň jeden z nabízených on-line kurzů.


BOZP

Existují i jiné “BOZP systémy”. Proč ale nefungují?

V současnosti (září 2016) má BOZP-SYSTEM na českém trhu asi čtyři “konkurenční” nástroje podobného zaměření. Tyto konkurenční “BOZP systémy” však splňují legislativní požadavky jen částečně. Proč? Například proto, že všechny mají jen obecný e-learning (online školení zaměstnanců) pro běžné nerizikové práce, jakou je administrativa, obchod, IT apod. Školení tedy informuje zaměstnance pouze o obecných rizicích, předpisech, právech a povinnostech, ale už neřeší konkrétní rizika podle profesních činností, což je v oblasti BOZP velmi důležité.

„Podle našich poznatků, nejsou některé z e-learningových kurzů konkurenčních firem zpracovány dobře ani pro obecné zaměření. Dle platné legislativy je navíc zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci kompletní informace, nikoliv jen obecná pravidla BOZP. Kdybychom to měli k něčemu přirovnat, je to jako když si půjdete koupit lék a v lékárně vám prodají pouze něco univerzálního. Samozřejmě nejde vymyslet všelék a stejně tak nejde vymyslet ani e-learningový kurz, který proškolí zaměstnance na všechna pracovní rizika a navíc pro všechny profese. Konkrétní profese vždy vyžadují zaměření na konkrétní rizika. To je třeba si uvědomit,” řekl Ing. Martin Šimek z agentury CRDR.

Další ze závažných problémů konkurenčních “BOZP systémů” je absence dokumentace BOZP, která je nedílnou součástí komplexního řešení agendy bezpečnosti práce a požární ochrany. Dokumentace BOZP obsahuje například vnitřní směrnice, místně provozní bezpečnostní předpisy, různé řády apod., což jsou velmi podstatné informace, se kterými se každý zaměstnanec musí neprodleně seznámit.

Podle informací agentury CRDR pokryje běžný e-learning cca 60% všech povinností, jenže zbývajících 40% informací, zaměstnavatelé řeší tak, že:

  1. každého zaměstnance ještě jednou osobně (prezenčně) proškolí na další dokumentaci BOZP, ale tím pádem se ztrácí smysl e-learningu, protože může udělat školení najednou.
  2. nahraje dokumentaci BOZP na nějaký virtuální prostor (sdílený disk), kde mají možnost si ji všichni zaměstnanci s přístupem na PC přečíst. Zdali tak ale učinili už nikdo neví a hlavně o tom nemají žádný záznam, který by následně předložili při případné kontrole. Obchází se to tak, že se dá zaměstnancům formálně podepsat papír, že se s tím seznámili, aniž by dokumentaci skutečně četli. Řádný zaměstnavatel si takové formální podepisování nemůže dovolit a tak holt přeškoluje.

BOZP


Jenže obě tato řešení jsou zbytečně komplikovaná, neefektivní, drahá a v podstatě i nelegální. BOZP-SYSTEM ale vše řeší úplně jinak. Je natolik sofistikovaný a všechny tyto věci má naprosto legálně zvládnuté, tak, aby to odpovídalo platné legislativě.

Kde je možné BOZP-SYSTEM vyzkoušet

Tento revoluční nástroj si můžete vyzkoušet na webu www.bozp-system.cz, případně si ho nechat předvést osobně na vašem pracovišti.

Autor: Michal Šiška | Digito.cz


 
Kingston - velká jarní soutěž
Helios
- inzerce -