facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Zkušenosti a doporučení z implementace IS KARAT pro CBG Automation

KARATPůvodní zaměření společnosti CBG Impex, která byla předchůdcem dnešní CBG Automation, byla obchodní činnost se zaměřením na export, ale postupem času se začala ve společnosti více prosazovat výrobní a vývojová činnost.


Zpočátku šlo o menší části automatizace s vysokým podílem nakupovaných produktů, zejména od společnosti BOSCH Rexroth, ale vždy ve formě dodávek na klíč koncovému zákazníkovi.

„Nechceme být největší, ale nejlepší.“
Motto CBG Automation

Zlom nastal v roce 2003, kdy společnost CBG získala první větší zakázku, konkrétně pro společnost Continental, která je mj. výrobcem automobilové elektroniky. Zřejmě právě tato zakázka a zkušenosti z ní předurčily budoucí hlavní směr činnosti firmy. V současnosti tvoří hlavní zákazníky právě firmy z oblasti automotive, konkrétně jde o společnosti Automotive Lighting, Brose, Hella, Witte, Varroc, Bosch a Continental. Mimo ně však společnost CBG obsluhuje desítky dalších zákazníků z různých oborů činnosti, např. Nestlé, Mondelez a další.

První větší zakázka pro Continental však přinesla i další významnou změnu v produkci společnosti CBG, a to že se přestala orientovat na nakupované produkty, které by pouze „oživovala“ a dodávala na klíč koncovým zákazníkům formou celku, ale začala si navrhovat a vyrábět řadu věcí vlastními silami. Dnes se dá říct, že s výjimkou pohonů, čidel a elektroniky tvoří minimálně 70 % výsledného celku produkty společnosti CBG. Většina produkce jsou dnes speciální jednoúčelová zařízení, výrobní a montážní linky, robotické, vision a testovací technologie a projekty s důrazem na možnost univerzálního použití takového zařízení.

V roce 2011 se společnost přestěhovala do nových vlastních prostor ve Valašském Meziříčí, aktuálně zaměstnává cca 100 lidí a dosahuje ročního obratu cca 200 mil. Kč. Mezi hlavní motta jejich činnosti patřil vždy otevřený a férový přístup k zákazníkovi a velký důraz na maximální spokojenost zákazníka. Jsou si vědomi, že nejcennější firemní hodnotou jsou zaměstnanci. Hodnoty společnosti vytváří tak, aby byly ve shodě s životními hodnotami a jsou pro vedení společnosti osobně důležité.

Důvody pro výběr nového ERP systému a volba IS KARAT

Zhruba 8 let zpátky, tedy v době po přestěhování do nových prostor, které mimo jiné přinesly i rostoucí počet zaměstnanců, začal být problém s dodržováním a kontrolou popsaných firemních procesů. Začaly také bytostně chybět aktuální informace o stavu jednotlivých zakázek a dalších klíčových ukazatelích činnosti firmy. Původní účetní software napsaný v technologii FoxPro již nedostačoval, přesto první pokus o řešení nastalého stavu bylo oslovení stávajícího dodavatele. Tento pokus však nedopadl dobře, a tak došlo cca v roce 2013 k oslovení zhruba 10 dodavatelů ERP a zjišťování klíčových informací. Zejména z kapacitních důvodů na vlastní straně však byla tato fáze výběru dočasně pozastavena. K jejímu obnovení došlo cca v roce 2015, kdy si management a klíčoví uživatelé uvědomili skutečnou nutnost výměny stávajícího účetně-skladového systému za plnohodnotný ERP systém s podporou projektového řízení a výroby. Proto došlo k oslovení užšího kruhu potenciálních dodavatelů s produkty K2, QI, QAD, Helios, Money, CITO, Navision a KARAT. Po úvodních schůzkách a prezentacích byl výběr zúžen na 3 produkty, a to KARAT, CITO a Navision. Mezi těmito firmami rozhodly zejména referenční návštěvy, kdy pouze KARAT byl schopen prakticky ukázat zástupcům společnosti CBG to, co očekávali a proč o novém ERP řešení uvažovali. V roce 2017 došlo proto k výběru ERP řešení KARAT a mohly být zahájeny implementační práce.

Přestože to nemusí být časté, tak mimo specializované části nového ERP řešení kladli zástupci společnosti CBG velký důraz i na GUI nového produktu. Od počátku si uvědomovali, že pouze s produktem s dobrým GUI budou chtít jeho uživatelé skutečně pracovat a zároveň ho posouvat na vyšší a vyšší úroveň využití. A právě v oblasti GUI se ukázal IS KARAT jako bezkonkurenčně nejlepší a získal významné plusové body.

Ing. Libor Tománek

„Skutečně velký důraz je potřeba klást na předimplementační analýzu a výstupy z ní žádným způsobem nepodcenit. Zároveň se v ní skutečně důkladně zaměřit na oblasti, kterou jsou pro činnost firmy klíčové.“
Ing. Libor Tománek, jednatel společnosti CBG Automation

Ze specializovaných částí kladli zástupci společnosti důraz na řešení projektového řízení od výroby až po finální realizaci dodávky zákazníkovi a její následný servis a také na oblast změnového řízení, které je v samotném průběhu tohoto typu výroby klíčové. Další body potom IS KARAT získal přístupem zástupců dodavatele při prezentacích, referenčních návštěvách, analýzách a dalších jednáních.

Průběh implementace a kritické faktory úspěchu

Na úvod je třeba zmínit, že přestože byl celý projekt od počátku pod hlavičkou výrobce IS KARAT, společnosti KARAT Software, tak samotnou implementaci dostal na starost certifikovaný Solution partner, společnost AXIMA Brno. Od počátku se ukázal tento krok jako velmi dobrý, protože zástupci partnera přinesli velký zápal pro věc a snahu o kvalitní řešení požadavků zákazníka. Časový průběh i finanční rozpočet byly dodrženy pro část předimplementační analýzy i pro část samotné implementace. Zřejmě z důvodu, že tlak na změnu informačního systému byl velký od jeho samotných uživatelů, nebyl problém s jejich motivací a udržením pozitivního přístupu, i když to někdy přinášelo zvýšené nároky na jejich časovou vytíženost. Jaro roku 2018 bylo tedy věnováno předimplementační analýze a druhé pololetí potom samotné implementaci, včetně školení a zkušebního provozu. Od 1. ledna 2019 byl potom IS KARAT spuštěn do ostrého provozu.

Zkušenosti s IS KARAT a spolupráce s KARAT Software

Jako největší přínosy IS KARAT pro CBG Automation se v prvním roce provozu ukazují:

  • Řešení nedokončené výroby, které je na úplně jiné úrovni, než byli zvyklí.
  • Zrychlení a zejména výrazné termínové zpřesnění nákupních objednávek.
  • Sledování nákladů na zakázky s mnohem větší přesností a možnostmi rozpadu.
  • Všechny potřebné informace jsou vždy k dispozici na jednom místě a pro jejich zjišťování je potřeba mnohem méně času a energie.
  • Adresná rezervace dílů na skladech.
  • Propojení na automatický skladovací systém Kardex.
  • Rychlá implementace firemních úprav.

Z hlediska komunikace s dodavatelem je firma ráda, že nadšení pracovníků společnosti AXIMA neopadlo a jsou schopni pracovníky zákazníka neustále posouvat dopředu.

Plány do budoucna a další rozvoj spolupráce

V roce 2020 chce firma spustit plnohodnotné plánování výroby v IS KARAT a chce mnohem více začít využívat analytických nástrojů IS KARAT, protože datová základna již bude obsahovat data alespoň z jednoho kompletního roku, a bude tedy s čím porovnávat. V krátkodobém horizontu by chtěla společnost rozjet řešení Workflow a následně možná i DMS s vazbou na PDM řešení, o kterém vážně uvažuje.

„V průběhu implementace je nutné nepodcenit její závěr, tedy testovací provoz, protože se to v budoucnu vrátí. Je také třeba počítat s tím, že aktivní zapojení klíčových uživatelů neskončí okamžikem ukončení implementace, ale budou v této roli částečně po celou dobu života informačního systému ve společnosti.“
Ing. Libor Tománek, jednatel společnosti CBG Automation

Z hlediska činnosti firmy by se její představitelé chtěli více zaměřit na oblast robotiky a řešení ještě větších technologických celků a inteligentních výrobních linek. Dále by chtěli ještě více proniknout do segmentu potravinářství a farmacie, protože právě zde vidí zástupci společnost CBG „druhou nohu“ svého kmene zákazníků, aby firma nebyla závislá pouze na zakázkách z automotive průmyslu. Protože v České republice působí skutečně velké množství výrobních závodů nadnárodních koncernů, vystačila si společnost CBG až do dnešní doby s orientací primárně na tuzemský trh. Svět se však mění, a tak mezi dlouhodobé plány společnosti CBG patří mimo jiné i prosazení se na zahraničních trzích, kde má společnost co nabídnout.

KARAT informační systém