facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Výběr a implementace nového ERP systému v ČKD Blansko

ČKD BlanskoPrůmyslová společnost ČKD Blansko Holding, a. s. (ČKD Blansko), je celosvětově unikátní tím, že funguje bez přestávky již více než 320 let. Svědčí to o její inovativnosti, konkurenceschopnosti a zejména kvalitě lidských zdrojů, kterých si v Blansku váží nejvíce.


První vodní turbína zde byla vyrobena před více než 115 lety, v roce 1904. V roce 1927 se blanenský závod stal součástí koncernu Českomoravská–Kolben–Daněk, a. s., a zaměřil se na výrobu vodních, mlýnských, potravinářských a dřevoobráběcích strojů. V roce 2010 se ČKD Blansko stalo součástí mezinárodní skupiny Tyazhmash zaměřené na odvětví energetiky. Dlouholeté zkušenosti a know-how v oboru hydroenergetiky a strojírenství jí umožnily stát se silným hráčem na trhu, který dodává komplexní projekty hydroelektráren na klíč včetně výzkumu a vývoje, projekce, konstrukce, výroby, montáže, zkoušek, zprovoznění a poprodejního servisu. Dosud realizovala více než 1 000 projektů v 55 zemích světa.

ČKD Blansko

Výběr nového ERP

Výrobky ČKD Blansko jsou jedinečné a neopakovatelné. Realizované projekty jsou časově náročné (obvykle 1–2 roky), přičemž projekty tvoří výrobky a polotovary s dlouhou dobou dodání. Zahraniční vlastník firmě poskytl prostor pro vlastní výběr informačního systému (IS) s tím, že pokud se výběr a implementace podaří, může se k vybranému řešení v budoucnu přiklonit i mateřská firma.

Po složitých vnitřních jednáních se společnost ČKD Blansko v roce 2014 rozhodla nahradit původní IS jiným, který by lépe naplňoval potřeby řízení firmy. Byl ustanoven pracovní tým „klíčových uživatelů“, převážně odborných ředitelů oddělení, která se podílejí na hlavní činnosti firmy, ale i servisních a podpůrných oddělení.

Tým klíčových uživatelů nejprve stanovil kritéria pro výběr systému. Následně byla provedena podrobná analýza potřeb, kdy klíčoví uživatelé se svými kolegy přesně specifikovali své představy a požadavky na nový IS. Na základě kritických interních diskusí vznikl tzv. „katalog požadavků“ na nový IS, který na 50 stranách specifikoval konkrétní požadavky jednotlivých oddělení firmy a stal se hlavním dokumentem pro výběr IS a podkladem pro formulaci podmínek smlouvy o implementaci.

Důvody pro výběr IS KARAT

Výběr dodavatele ERP probíhal dvoukolově. Prvního se zúčastnilo 14 firem, které jednak prezentovaly svá řešení, jednak předkládaly cenové nabídky a navržené harmonogramy analýzy i implementace. Tým klíčových uživatelů z nich vybral tři tuzemské kandidáty, jejichž nabídky se nejvíce blížily představám a požadavkům zadavatele – dva s vlastním vývojem a vlastním IS (ERP) a jednoho nabízejícího zahraniční IS. V následujícím kole tito uchazeči připravili samostatné celodenní prezentace se vzorkem reálných dat pro větší názornost. Hlavní prezentace systému a následných podrobnějších dílčích prezentací se účastnili odborní pracovníci z různých oddělení. V závěrečné fázi výběru klíčoví uživatelé na základě doporučení svých pracovních týmů hlasovali pro vítěznou nabídku. Tou se stal IS KARAT, který z pohledu odborných týmů nejvíce vyhovoval stanoveným požadavkům na nový IS.

Zkušenosti s užíváním IS KARAT

Obecný předpoklad je, že správně vybraný a nasazený IS bude pomáhat okamžitě, což v případě ČKD Blansko platilo beze zbytku. Okamžitě po zahájení ostrého provozu mohla společnost zjistit profitabilitu svých jednotlivých činností. Největší přínos se však projevil ve výrobě, kde bylo možné konečně vyhodnocovat prostoje. IS KARAT umožnil nastavit tuto problematiku přesně podle specifických potřeb ČKD Blansko, tedy znát nejen začátek a konec činnosti konkrétního zdroje, ale i jakýkoliv prostoj a jeho důvod. K vyhodnocení prostojů byla vhodně využita komponenta KARAT Analyzer. Každodenní kontrolou se podařilo opakovaně snižovat podíl neefektivně využitého času napříč celou firmou.

Dalším okamžitým přínosem byl přechod ze stávajícího odchylkového řešení oceňování na oceňování pomocí metody FIFO. Vzhledem k tomu, že byl doposud využívaný IS konglomerátem různorodých, vzájemně nekomunikujících systémů, projevil se přínos jednoho uceleného řešení IS KARAT také okamžitě – podnikoví ekonomové začali dostávat včas spolehlivé informace.

Neméně důležitá je pro ČKD Blansko i otevřenost IS KARAT, která firmě umožnila si vlastními silami zcela přizpůsobit standardní řešení CRM svým potřebám. Otevřenost se osvědčila i v oblasti jazykových mutací a tvorbě jazykových reportů, kde byla firma dříve odkázána jen na tři pevně dané jazyky, které byly navíc svázány s konkrétními projekty.

ČKD Blansko na IS KARAT oceňuje také řešení pracovních postupů (workflow), které lze dynamicky upravovat podle měnících se potřeb, a to vlastními silami bez dalších vícenákladů. Opět se projevila zmiňovaná otevřenost IS KARAT, kdy vybraní pracovníci mohou definovat workflow procesy přímo v integrovaném grafickém nástroji založeném na uznávané notaci BPMN. Firma rozsáhle využívá i řešení DMS v IS KARAT, především jako záznamovou službu (archiv).

V neposlední řadě se projevilo i přívětivé uživatelské rozhraní IS KARAT, které nemalou měrou přispělo k tomu, že si systém rychle získal oblibu mezi uživateli.

Doporučení a zkušenosti z implementace

Přestože je rok a půl dlouhá doba, je si společnost ČKD Blansko jistá, že se vyplatilo implementaci neuspěchat. Především proto, že si sama nejprve udělala pořádek ve svých představách, potřebách a procesech a zjistila, že se k řešení stejného problému může přistupovat velmi odlišnými způsoby. Mnohdy také narazila na dosud netušené nebo opomíjené otázky a odpovědi.

„Chce-li vedení firmy skutečně zavést nejvhodnější IS, musí se na tom samo podílet – účastnit se výběru, analýzy i implementace. IS mu totiž poskytuje nástroje pro efektivní řízení pouze do takové míry, do jaké se bude aktivně angažovat. Vedení musí i někomu delegovat pravomoc, kdy taková osoba má kompetence, ale i ochotu na sebe vzít odpovědnost, při řešení rozporů, mezi jednotlivými odbornými týmy. Dochází k tomu a někdo musí rozhodnout, jak pokračovat, a na poradě vedení by se řešení nenašlo,“ zdůrazňuje Petr Trojan, vedoucí odboru IT a řízení procesů ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s.

Plány do budoucna a další rozvoj spolupráce

ČKD Blansko spatřuje budoucnost využití IS KARAT v jeho postupném rozšiřování na jakékoliv další činnosti, které lze zlepšovat. Již dnes se plánuje zaměřit na několik vybraných oblastí, mimo jiné výrobní outsourcing, zavedení kapacitního plánování předvýrobních pracovníků, spolupráci na vylepšování KP výroby, balení nebo vylepšování CRM.

IS KARAT