facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Ryze česká průmyslová skupina postavila svůj růst na IS KARAT

Česká průmyslová skupina CONTEG Group zavedla moderní informační systém KARAT české provenience. Nahradila jím své stárnoucí ERP řešení, které nedokázalo podporovat její dynamický obchodní a akviziční růst. IS KARAT umožnil zefektivnit interní procesy a zajistit neustálou aktuálnost informací a jejich sdílení v celé skupině a je připravený na snadné začlenění dalších akvizic.


CONTEG Group

Skupina CONTEG Group, která sestává ze 7 klíčových a 4 dalších přidružených společností a působí v 60 zemích tří kontinentů, disponuje třemi výrobními závody v Praze, Pelhřimově a Příbrami, kde na celkové ploše 25 750 m2 zaměstnává více než 500 lidí. Své portfolio produktů, které se během více než 20 let postupně rozrostlo od elektrických rozváděčů přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky až po datová centra a komplexní technologické celky, dodává firemním zákazníkům všech velikostí.


Portfolio produktů CONTEG Group se postupně rozrostlo od elektrických rozvaděčů přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky až po datová centra a komplexní technologické celky např. pro e-shopy.

Dynamický rozvoj firmy vyžadoval moderní, flexibilní ERP systém

V roce 2017 měla skupina CONTEG Group tři klíčové výrobní společ­nos­ti a směřovala k dalším akvizicím. Dynamický rozvoj vyvolal potřebu nového sofistikovaného řešení pro plánování a řízení výro­by, a to pro zakázkovou i sériovou výrobu. Stávající řešení posta­ve­né na ERP systému Navision primárně zaměřené na obchodní společ­nos­ti totiž novým požadavkům přestalo vyhovovat. Dalším důvodem přechodu na nový systém byla nemožnost jednoduše a bez zbyteč­ných vícenákladů přejít na novější verzi ERP Navision. Ve výběrovém řízení, které pro CONTEG Group realizovala externí poradenská společnost, zůstali po první kole z 8 oslovených dodavatelů tři finalisté – IS KARAT, IFS a Helios Green – z nichž nakonec zvítězil prvně jmenovaný. Ten nejlépe splnil požadavky, mezi něž patřila mimo jiné schopnost obousměrné komunikace s aplikací TruTops Fab a řízeným skladem STOPA, napojení na CAD/CAM software Solidworks, integrované vývojové prostředí umožňující vlastní úpravy ze strany zákazníka s garancí bezproblémového přechodu na vyšší verze, podpora různých jazykových verzí, integrované BPM řešení pro vytváření procesních diagramů s možností automatického generování workflow nebo automatická synchronizace nomenklatur a dokladů mezi různými firmami ve skupině.

Přetížení pracovníků IT oddělení způsobovalo zpoždění implementace

Z hlediska dodavatele proběhla příprava projektu a před­im­ple­men­tač­ní analýza bezproblémově. Dílčí problémy nastávaly spíše na straně zákazníka a byly způsobeny přetížením pracovníků IT oddělení, které má ve skupině CONTEG Group klíčovou roli. Z toho důvodu docházelo k časovým skluzům v dodávkách požadovaných podkladů, v některých případech musela být data importována vícekrát, protože nebyla důsledně otestována. Vše komplikoval také dynamický vývoj samotných společností ve skupině CONTEG Group a změny jejich interních procesů, které způsobovaly odchylky od předimplementační analýzy. Na ty bylo nutné při realizaci projektu pružně reagovat. Spuštění ostrého provozu IS KARAT ve společnosti CONTEG se proto posunulo z ledna na květen 2019.

„V případě tak dynamické firmy, jako je skupina CONTEG Group, je úloha IT a finančního oddělení klíčová. Důležité jsou nejen odborné znalosti jednotlivých členů implementačního týmu, ale také jejich vzájemná komunikace a součinnost. A toto platí pro obě strany, tedy zákazníka i dodavatele,“ říká Lukáš Knapík, vedoucí IT oddělení ve skupině CONTEG Group.

Propojení se softwarem pro řízení výroby i podpora rozhodování

Velkou předností, kterou v novém systému velmi oceňují technologové, jsou hromadné změny technologických postupů, záměna operací a do jisté míry totéž u zakázkových postupů. Výrazně se zjednodušil proces odvádění výroby a značný potenciál nabízí i integrované APS.

Pracovníky společnosti CONTEG od počátku udivovala snadnost a rychlost implementace a modifikace napojení na software TruTops Fab od společnosti TRUMPF, který slouží k řízení výroby na 9 špičkových průmyslových strojích. Výhoda tohoto napojení spočívá zejména v tom, že IS KARAT automaticky generuje požadavky ODM (optimalizace dělení materiálu) ze zakázkových postupů, které jsou následně s využitím plánovaných úloh přeneseny do aplikace TruTops Fab nebo interní aplikace Geomine, která tyto požadavky zpracuje a umístí do zásobníku požadavků. Po provedení rozkladů odchází automaticky informace zpět do IS KARAT, kde dále slouží jako podklad pro nákup materiálu. Poslední etapou automatizace celého procesu je odvod hotového výrobku nebo polotovaru z kon­krét­ní­ho stroje TRUMPF přímo do IS KARAT. Automatizace propojení IS KARAT se softwarem TruTops Fab přinesla úsporu jednoho pra­cov­ní­ka na každé směně a dala skupině jistotu souběhu a návaz­nos­ti operací a přispěla tak k rychlosti samotného odvodu práce.

Jako vynikající nástroj nejen pro prostou evidenci pořízených záznamů v libovolné evidenci IS KARAT se osvědčil standardní seznam IS KARAT. Tato komponenta obsahuje řadu užitečných funkcí, díky nimž slouží i jako sofistikovaný nástroj pro podporu rozhodování. V kombinaci s možností exportů do Excelu je stan­dard­ní seznam IS KARAT pro řadu uživatelů zcela dostačující nejen pro pořizování záznamů, ale i pro jejich vyhodnocování. A v případě, kdy tato komponenta nestačí, jsou k dispozici integrované kontingenční tabulky a grafy, o kterých zástupci skupiny CONTEG Group věděli již při výběru IS KARAT, ale rozsah jejich využití předčil všechna očekávání a nyní se mezi uživateli těší značné oblibě.

„Jako asi každý běžný uživatel ERP systému jsme zpočátku měli značné obavy, co nám změna systému přinese a jak se dostaneme k výstupům a přehledům, na které jsme byli do té doby zvyklí. Nyní, po třetím roce práce s IS KARAT, musím konstatovat, že všechny naše obavy se ukázaly jako liché. Když jsme se v systému zorientovali, naučili se správně používat filtry, pracovat s pojme­no­va­ný­mi definicemi, kostkami a dalšími přehledy a nalezli řešení pro některé specifické potřeby naší firmy, můžeme tvrdit, že IS KARAT předčil naše očekávání a se systémem a vším, co nám nabízí, jsme celkově spokojeni. Ať chystáme reporty pro vedení společnosti, banky, úřady či auditory, vždy dokážeme najít způsob, jak se k požadovanému dostat. Nemalou měrou se na naší spokojenosti s IS KARAT podílí také pracovníci KARAT Software svým pozitivním přístupem, vstřícností, trpělivostí, profesionalitou a snahou nalézt společně řešení každého zadání či nejasností,“ říká Miroslava Válková, vedoucí finančního oddělení ve skupině CONTEG Group.

Otevřenost IS KARAT dále umožnila vývoj menších a jednoúčelových řešení, o kterých na počátku výběrového řízení zadavatel neuvažoval. Jedná se např. o automatizaci procesu příjmu v napojení na vážní systémy, využití modulu Servis pro řízení a správu požadavků na IT oddělení nebo specializované řešení pro vytváření automatizovaných průběžných inventur.

V praxi se také velmi osvědčila jednoduchost nastavení IS KARAT pro nové nevýrobní firmy ve skupině. Typickým příkladem byl rozjezd společnosti OX Point, kde doba od nápadu až po ostré spuštění IS KARAT činila pouhé 2 měsíce, a to zcela ve vlastní režii bez účasti dodavatele. Podobnou zkušenost s implementací IS KARAT získala skupina CONTEG ve svých zahraničních pobočkách ve Francii a Beneluxu, a to včetně využití čteček pro skladovou evidenci a expedici.

CONTEG počítá s IS KARAT i ve svých plánech dalšího rozvoje

Skupina CONTEG Group pokračuje v úspěšném růstu a plánuje další expanzi a akvizice. Již dnes pracovníci IT oddělení připravují potenciální nasazení IS KARAT v dalších dvou nových výrobních podnicích. V horizontu letošního roku považují za klíčový úkol spuštění integrovaného APS IS KARAT v nejstarší firmě skupiny CONTEG Group, která se zabývá výrobou IT rozváděčů a příslušenství. Mezi další důležité úkoly patří zprovoznění EDI a integrovaného řešení reklamací pro většinu výrobních podniků ve skupině CONTEG Group, řešení reklamací v IS KARAT s napojením na BPM nebo další rozvoj v interním nástroji pro správu IT požadavků, postaveném na standardním modulu Servis.

KARAT