facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IS pro projektově orientované firmy

Pod názvem Arowana Projecta začíná Aquasoft nově nabízet kompletní podnikový informační systém pro projektově orientované společnosti. Oborové řešení s názvem Arowana Projecta podporuje jak celý životní cyklus projektu, od prvního kontaktu se zákazníkem a vzniku předběžného plánu až po akceptaci zákazníkem, uzavření a vyhodnocení projektu, tak všechny ostatní běžné podnikové procesy. Arowana nabízí kompletní a provázaný pohled napříč všemi souvisejícími procesy ve firmě. Uživatelé tak mohou hodnotit projekty v kontextu jejich vlivu na podnikové procesy a cíle.Řešení zahrnuje úplnou ERP funkčnost. Kromě modulu projektového řízení, obsahuje i moduly pro personalistiku, obchod, finance, nákup, prodej, účetnictví a manažerské výstupy. Podle přání zákazníka Aquasoft implementuje systém buď jako celek nebo pouze vybrané moduly, které integruje do stávajících informačních systémů.

 

Součástí Arowany je plánování, sledování a hodnocení projektů. Plánování projektů je v Arowaně založeno na cenových kalkulacích, které obsahují prognózy příjmů a výdajů. Na základě těchto údajů Arowana predikuje vytížení kapacit. Při kontrole vytížení získají uživatelé Arowany nejen informaci o procentuálním využití dostupné kapacity v čase, ale i odhad budoucího vývoje. Díky tomu může vedení firmy včas rozhodnout o využití přebytečné nebo o zajištění chybějící kapacity. Průběžné a konečné hodnocení projektů provádí Arowana vzájemným porovnáváním skutečných hodnot a prognóz. Podle těchto výsledků navrhuje Arowana finanční ohodnocení zaměstnanců, kteří se na projektech podílí. Dále pak Arowana Projecta obsahuje například unikátní rozšíření modulu pro personalistiku o systém finanční motivace zaměstnanců, systém na definování a vyhodnocování cílů zaměstnanců dle jejich výkonů jak v projektech, tak dle úrovně plnění jejich osobních cílů s přímým dopadem do výpočtu výkonových bonusů.


 
  

- Inzerce -

Česká IT společnost ALEF posiluje v Rumunsku partnerství s F5

ALEFČeská společnost ALEF, jeden z největších dodavatelů informačních technologií v České republice a na několika dalších evropských trzích, se stala distributorem společnosti F5 a jejích bezpečnostních řešení pro Rumunsko. Posiluje se tak více než devítiletý vztah mezi oběma firmami na Slovensku, v Maďarsku a České republice.

  

- Inzerce -

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -