facebook LinkedIN LinkedIN - follow

5 důvodů, proč zvolit ERP systém IFS Cloud

Nová verze vlajkové lodi spo­leč­nos­ti IFS sebou přináší celou řadu zlepšení, inovací i zcela nových přístupů. K řadě z nich se postupně dostaneme v samo­stat­ných příspěvcích, ale sluší se začít od základních myšlenek a pilířů. Těch je na nejvyšší úrovni pět a zachycují strategické vlastnosti řešení, které vám pomohou při rozhodování o nejvhodnějším podnikovém systému pro váš byznys.


1. Oborová znalost

IFS se již desítky let věnuje vytváření podnikových systémů pro zcela konkrétní průmyslová odvětví. Svých expertních znalostí a také spolupráce s lídry v jednotlivých oborech využívá při návrhu nových funkcionalit a v podobě IFS Cloud je nabízí všem obdobným podnikům po celém světě. Tato specializace je z mého pohledu jedním z klíčových důvodů, proč byste při rozhodování o novém podnikovém řešení měli vzít do úvahu IFS. Ze zkušenosti víme, že cílené zaměření na určitou oblast vede k lepším výsledkům. Podívejte se třeba na atletiku – koulař nikdy nebude zároveň lámat rekordy ve skoku vysokém. A ačkoli jsou desetibojaři považováni za atletickou smetánku, se specialistou na konkrétní disciplínu nebudou jejich výkony srovnatelné.

A pro koho tedy pracujeme?

 • Výrobní podniky všech typů a specializací. Umíme diskrétní i procesní výrobu. Umíme výrobu na sklad, výrobu na objednávku i vývoj na objednávku. Zcela unikátní nástroje pak máme pro projektovou výrobu, kde jsou výstupy každé zakázky unikátní a zahrnují velký podíl vývojových prací.
 • Inženýring, konstrukce a infrastruktura. Toto oborové řešení opět těží ze silné podpory IFS Cloud pro projektové řízení. Vhodné pro společnosti zabývající se konstrukcí komplexních celků s využitím moderního konceptu offsite a modulární výstavby.
 • Letectví a obrana. Od výroby v leteckém a obranném průmyslu, přes podporu opravárenského odvětví až po specifická řešení pro provozovatele leteckých flotil a aerolinky.
 • Telekomunikace, energetika a utility. Kromě projektového řízení se zde dostávají ke slovu i pokročilé funkcionality pro asset management a správu inženýrských celků a sítí a unikátní nástroj IFS pro workforce management, který (kromě jiného) umožňuje optimalizaci plánu techniků v terénu v reálném čase.
 • Odvětví poskytující služby. IFS Cloud poskytuje nástroje pro kompletní řízení servisního byznysu - od zpracování požadavků zákazníků prostřednictvím inteligentního call centra, přes plánování techniků v terénu až po mobilní nástroje využívané na místě zásahu.

2. Jeden produkt

Tradičně jedna z nejsilnějších vlastností IFS, která stále více vystu­pu­je do popředí. Všechny funkční moduly pokrývající potřeby všech pěti odvětví, na které se IFS zaměřuje, jsou založené na jedné technologii, jednom datovém modelu a přístupné uživateli z jednoho uživatelského rozhraní. Různé moduly přistupují ke stejným datům a na pozadí nejsou žádné problematické integrační vazby.

Zároveň platí, že nová „platforma“ IFS Cloud je cílovou platformou pro všechna další řešení, které IFS získalo nebo získává díky akvizicím.

To ale zároveň neznamená, že byste byli nuceni využívat IFS Cloud ve všech procesech. Respektujeme, že v některých oblastech potřebujete využít i jiná řešení nad rámec ERP, a i proto je IFS Cloud kompletně postaven na otevřených REST API standardech, které usnadní integraci na aplikace třetích stran nebo využití libovolných integračních platforem.

ERP

3. Integrované inovace

K novým technologiím přistupuje IFS pragmaticky. Nejde jenom o to nabídnout novou technologii v rámci ERP řešení, ale hlavně se zamyslet nad jejím uplatněním v kontextu odvětví, pro které IFS pracuje a nabídnout konkrétní použití technologie tam, kde má smysl a významnou přidanou hodnotu. Ve finále je pro každou adoptovanou technologii v rámci IFS Cloud k dispozici obecná služba, která je pak nejen využita pro zlepšení stávajícího standardního řešení, ale je také k dispozici pro různá rozšíření ze strany partnerů či přímo zákazníků.

A o jakých technologiích například hovoříme?

 • Rozšířená realita, která se využívá pro vzdálenou podporu v rámci řešení pro servis, opravy či údržbu.
 • Strojové učení, kdy nativní služba umožňuje podporu celého cyklu využití strojového učení od extrakce dat, přes trénink až po optimalizaci modelu strojového učení.
 • Procesní automatizace, která přináší vizuální nástroj pro modelování automatizovaných procesů napříč celým řešením IFS Cloud.
 • Pokročilá optimalizace, která nabízí řadu pokročilých a prediktivních nástrojů pro plánování servisních zásahů.

4. Cloud i on-premise

Ačkoli produktový název IFS Cloud může trochu svádět, dává IFS každému možnost volby o místě provozu podnikového řešení. Ten může být provozován v režimu Software as a Service v rámci služby IFS Managed Cloud, v režimu IaaS na oblíbených cloudových službách Microsoftu či Amazonu nebo jej můžete provozovat na vlastní náklady na vlastní infrastruktuře. Vše záleží na aktuální situaci a třeba bezpečnostní politice společnosti.

Za důležité přitom považuji následující:

 • Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, máte k dispozici stejný produkt a stejné nástroje. Verze provozované v cloudu i on-premise jsou zcela totožné.
 • Máte možnost svoje rozhodnutí změnit. Můžete tedy začít provozovat systém u sebe. protože jste zrovna investovali do dobré infrastruktury, a přejít do cloudu v době, kdy vaše stávající infrastruktura zastará a nebude mít smysl investovat do nové. Či naopak - máte vždy možnost přesunout systém z cloudového provozu jinam.
 • Při provozu v režimu SaaS si sami určujete, který update budete aplikovat a kdy.

5. Skvělý zážitek

Naším společným cílem s IFS je, aby si naši zákazníci z každého kontaktu s podnikovým řešením odnášeli skvělý dojem, či chcete-li „zákaznickou zkušenost“. Ta je z velké části tvořena uživatelským rozhraním celého systému, které je v IFS Cloud dostupné prostřednictvím webového prohlížeče, je založené na otevřených standardech pro tvorbu webových aplikací, a tedy dostupné na libovolné platformě i libovolné velikosti zařízení. Navíc využívá postupy známé z široce využívaných webových aplikací (e-shopy, sociální sítě) a aplikuje je do světa podnikových řešení.

Ale nejen uživatelské prostředí má vliv na zákaznickou zkušenosti. Pracujeme na tom, aby každé setkání se zákazníkem či potenciálním zákazníkem přinášelo kromě přidané hodnoty i zapamatovatelný dojem - v obchodu využíváme přístup Business Value Engineering, při implementaci respektujeme metodiku Applications Implementation Methodology (o obou přístupech někdy příště) a při provozu IFS Cloud je zákazníkovi k dispozici přehledný portál s metrikami provozu, obsluhou vývojových a testovacích prostředí, automatizačními nástroji pro usnadnění aplikace updatů apod.

Milan Tesař
Autor článku je Sales Director v InfoConsulting Czech s.r.o.