facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.


Jaké požadavky mají ajťáci z Adventu na CRM systém a proč právě eWay-CRM uspěla u kolegů z oboru? O tom je náš rozhovor s Janem Ondráčkem, obchodním ředitelem Adventu.

V čem podle vás tkví tajemství úspěchu firmy?

Pro naši společnost je to v přístupu ke kolegům, k práci a k našim zákazníkům. Potřeby a přání zákazníků jsou pro nás vždy na prvním místě. Vím, že to zní jako klišé, ale snažíme se jím řídit a hodně zákazníkům vycházíme vstříc. Vytváříme pro ně nástavby a úpravy našeho standardizovaného prostředí pro to, aby se jim s ním pracovalo lépe.

Kdy a proč jste pocítili potřebu začít používat CRM systém?

Kolem roku 2010. Do toho roku jsme fungovali spíš jako vývojový tým. Neměli jsme obchodní oddělení a náš systém jsme prodávali distribučně. Nicméně chtěli jsme jít i mimo rámec distribuce. Tak jsme si začali hledat vlastní zákazníky. Přešel jsem z konzultanta na obchod a začalo vznikat naše obchodní oddělení. Měli jsme projekty a stačily nám papírové desky pro každého klienta.

To fungovalo dobře do té doby, než jsme měli souběžně 30 implementací. V tu chvíli jsme hledali elektronické CRM ve free verzi. Kolem roku 2013 jsem začal vyhledávat CRM na internetu. eWay-CRM se objevila ve vyhledávači mezi prvními. Oslovili jsme víc dodavatelů a proběhla s nimi jednání. U eWay-CRM se mi líbilo, že jsme si ji mohli vyzkoušet, aniž bychom museli hned cokoliv zaplatit. Měli jsme možnost vidět, jak opravdu funguje. Líbilo se mi, že dokonce i free verze neměla na rozdíl od jiných CRM systémů žádná omezení.

Hrál při výběru CRM systému roli fakt, že eWay-CRM je integrovaná s Outlookem?

Ano, líbilo se mi, že eWay-CRM byla v rámci jednoho okna v Outlooku. Vždy je však pro volbu CRM systému nutné zvážit systém komplexně.

Naši zákazníci a uživatelé většinou uvádí podobné důvody, proč si vybrali eWay-CRM. Jaká jsou kritéria v IT firmě?

Konfigurovatelnost. A dále pak napojení na jiné systémy, které spolu musí komunikovat. To, co zákazníci požadují po našem softwaru, my chceme i od dodavatele softwaru pro nás.

Víte, co je pro vaše lidi v eWay-CRM nejdůležitější?

V IT firmě to bereme komplexně. Ale pokud bych se měl zamyslet, jsou to vlastní uživatelské pohledy. V jakémkoliv modulu, od společností přes příležitosti a projekty, si mohu jakýkoliv pohled nastavit během pár vteřin. V eWay-CRM je skvělá možnost přidávání si vlastních uživatelských polí. Když se podíváte na naši eWay-CRM, máme asi dvojnásobek toho, co je ve standardní verzi. Nastavili jsme si vlastní workflow procesy. Před několika lety nám to nastavoval váš konzultant a vše jsme se to naučili. Vytvoříme si vlastní workflow proces a návazné úkoly atd. Jakmile ve firmě zavedeme nový proces, automaticky ho dáme do eWay-CRM.

Co vás na eWay-CRM kromě již uvedených vlastností z profesionálního pohledu zaujalo nejvíc?

Pro nás je velmi důležité, že můžeme mít data na vlastním serveru. Ne na cloudu. A jak jsem již zmiňoval, je mimořádně důležitá propojitelnost s našimi dalšími systémy. Vše chceme mít pod vlastní správou. A to nám eWay-CRM umožnila.

Kterou funkci eWay-CRM využíváte nejčastěji? Vy konkrétně děláte obchod. Co je pro vás tím nej?

V obchodě používáme příležitosti a projekty. Pro vývojáře jsou důležité projekty. Jakmile obchodníci uzavřou obchod, překlopí ho do projektů a na nich pak participuje celý tým.

Co vás v poslední době na eWay-CRM zaujalo?

Nová verze eWay-CRM 6.1, která se mi moc líbí. Opravdu jsem ocenil online představení samotným ředitelem Janem Lalinským, kterého jsem se s kolegy zúčastnil. Našel jsem si pár věcí, které chci sám postupně aplikovat do praxe. Až se kolegové vrátí z home office, budeme aktualizovat verzi pro všechny uživatele.

Využíváte konektory, které eWay-CRM nabízí? V poslední verzi je konektor k Power BI.

Ajťáci konektory moc nevyužívají, protože vědí, kde databáze najít. Nicméně pro běžné uživatele jsou konektory neskutečným usnadněním práce s různými systémy. Znám výhody propojení našeho vlastního systému a to, jak je oceňují naši zákazníci. V tom tkví úspěch eWay-CRM. Když lidé z IT, jako jsme my, ocení funkčnost a vlastnosti CRM systému. To je nejlepší doporučení.