facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Kubernetes a OpenStack pod taktovkou [SCP] SafeDX Cloud Platform

SCPSpolečnost SafeDX do­kon­či­la změny vy­plý­va­jí­cí ze změny vlast­nic­ké struk­tu­ry a pod kříd­ly glo­bál­ní­ho vý­rob­ce Fox­conn se plně za­mě­řu­je na roz­voj na­bíd­ky clou­do­vých služeb a kon­tej­ne­ro­vých ře­še­ní v pro­stře­dí Kubernetes.


Během posledních let se stále více provozovatelů datových center zaměřuje na komplexní servis pro zákazníka, který zahrnuje nabídku služeb reagující na aktuální trendy v ICT. Ne jinak je to v případě SafeDX, poskytovatele řízených IT a cloudových služeb ve vlastním datovém centru vybudovaném dle standardu TIA942/Tier III.

Vysočanské datové centrum má dlouholeté zkušenosti s provozováním aplikací založených na OpenStack technologiích. V loňském roce byla nabídka služeb kompletně zrevidována a vedle již tradičních housingových služeb, či pronájmu značkových nebo na míru konfigurovaných dedikovaných serverů SafeDX nabízí řešení virtuální infrastruktury jako službu. Poslední novinkou je [SCP] SafeDX Cloud Platform, komplexní enterprise řešení se všemi výhodami opensource architektury.

Obr. 1 – architektura [SCP] SafeDX Cloud Platform
Obr. 1 – architektura [SCP] SafeDX Cloud Platform

Řešení je navrženo na platformě openstack, která nabízí výkonné virtuální servery a požadované služby pro cloud computing. Umožňuje přístup ke sdíleným a konfigurovatelným prostředkům, jako jsou sítě, servery, úložiště, aplikace a služby, které lze rychle zřídit a uvolnit s minimálním úsilím. Vedle nízkých nákladů mezi další přednosti využití openstacku patří nezávislost na jednom poskytovateli řešení, významné možnosti customizace, rychlost vývoje a dostupnost aktualizací při garantování vysokých standardů bezpečnosti a stability. Nadstavba [SCP] SafeDX Cloud Platform umožňuje správu vlastních IT zdrojů, ať již se jedná o on-premise, privátní nebo veřejný cloud a obsahuje předpřipravené prostředí Kubernetes.

[SCP] SafeDX Cloud Platform je cloudová orchestrační platforma, ve které je možno efektivně využívat a řídit zdroje jako jsou fyzické či virtuální servery a kontejnery, a to jak v datovém centru na území ČR, tak skrze cloudy třetích stran jako je Microsoft Azure nebo AWS. Platforma dává zákazníkovi ucelený pohled na organizaci jeho projektů a na stav běžících zdrojů. Vše je možné velmi dobře monitorovat a spravovat. Platforma efektivně podporuje DevOps přístup, který urychluje vývoj a nasazování aplikací, ať už úplně nových, nebo při nahrazování starých.

Obr. 2 – Porovnání prostředí Kubernetes a tradičního pojetí virtualizace
Obr. 2 – Porovnání prostředí Kubernetes a tradičního pojetí virtualizace

Výhody kontejnerového uspořádání spočívají ve sdílení zdrojů, a tudíž celkově urychlují požadované činnosti. Předpřipravené prostředí Kubernetes poskytuje širokou škálu možností využití jejich potenciálu bez vendor lock – in limitů. Nadstavba [SCP] SafeDX Cloud Platform poskytuje pravidelně aktualizované prostředí Kubernetes, které se uplatňuje nejen při vývoji software, ale i při správě kritické infrastruktury, velkého množství interních aplikací či při vývoji a správě webů. Platforma je nasazena na serverech HPE DL560 pořízených v rámci programu HPE GreenLake.

[SCP] SafeDX Cloud Platform poskytuje uživatelsky příjemné a automatizované prostředí Kubernetes, které je připravené pro vývoj generického software i specifických aplikací, které mohou efektivně doplňovat funkcionalitu ERP systémů, jako je SAP, nebo systémů CRM v oblasti B2B či B2C. Zákazníci v prostředí [SCP] Kubernetes vyvíjejí například řešení pro řízenou dokumentaci (DMS), webhosting či digitalizaci podniků v oblasti nákupu, řízení logistiky dodavatelsko-odběratelských řetězců či řízení lidských zdrojů, jelikož [SCP] Kubernetes poskytují širokou paletu Kubernetes funkcí bez vendor lock-in omezení, která jsou známá z prostředí veřejných cloudů.

[SCP] je nabízena formou služby v několika balíčcích, které jsou konfigurovány dle plánovaného využití zákazníkem. Vedle prověřených konfigurací, které jsou obvykle konzumovány prostřednictvím výhodných měsíčních paušálů je samozřejmá možnost konfigurace dle požadavků zákazníka, včetně propojení s veřejným či privátním cloudem v nichž jsou vývojová, testovací a produkční prostředí.

Obr. 3 – Ukázka možných konfigurací orchestrační platformy
Obr. 3 – Ukázka možných konfigurací orchestrační platformy

Flexibilní nastavení dle potřeb zákazníka (výkon, operační paměť, úložiště, počet VM) umožňuje rychlou reakci na aktuální změnu požadavků. Zákazník má zároveň absolutní kontrolu nad provozními náklady spojené s užíváním platformy díky vlastní konfiguraci vybraných zdrojů a jejich přiřazení členům týmu. Vedle zdrojů lze volit i z několika úrovní uživatelských práv (user, manager, partner), která jsou hojně využívána zejména v organizacích s rozsáhlou vývojovou agendou.

[SCP] SafeDX Cloud Platform je k dispozici i ve formě dema ve více konfiguracích, pro vyzkoušení je třeba pouze bezplatná registrace na webových stránkách www.SafeDX.eu.

SafeDX s.r.o, dceřiná společnost globální technologické společnosti Foxconn uvedla inovovanou [SCP] SafeDX Cloud Platform na český trh na jaře 2021. SafeDX na českém a evropské trhu působí již pátým rokem a je významným partnerem předních technologických společností. Pro uvedení [SCP] si zvolila službu HPE GreenLake společnosti Hewlett Packard Enterprise. Spojení unikátní cloudové služby a technologicky vyspělého hardware přináší zákazníkům flexibilitu a nečekané možnosti správy zdrojů při zachování tradiční stability a bezpečnosti.