facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Compas automatizace bude pečovat o zákazníky pomocí nového CRM

Společnost Compas automatizace, která dodává řešení průmyslové automatizace a výrobní informační systémy MES, nasadila nový systém pro řízení vztahů se zákazníky. Zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM nasazené společností CCV Informační systémy.Česká společnost Compas automatizace podporuje s pomocí CRM systému veškeré obchodní procesy a marketingové aktivity s cílem kvalitněji a efektivněji komunikovat se svými zákazníky. Při výběru byla důležitým kritériem také schopnost integrace CRM se systémem pro řízení dokumentů (DMS), systémem pro řízení zakázek společnosti a s telefonní ústřednou. Proto zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM ve verzi 2013. „Projekt probíhal v úzké spolupráci realizačního týmu a uživatelů na naší straně. Díky tomu jsme měli možnost rovnou ovlivňovat probíhající vývoj. Systém je tak po ukončení realizace uživatelsky přívětivý a přizpůsobený k efektivnímu využívání,“ řekl Vlastimil Braun, jednatel společnosti Compas automatizace.

 

 

Celá společnost využívá ke komunikaci se zákazníky telefonní ústřednu. Specifikem projektu proto byla integrace s ústřednou tak, aby CRM systém zajišťoval propojení informací a na základě dat ze CRM zobrazoval uživatelům přímo na obrazovku, kdo volá. Uživatelé pak mají možnost zadat informace o příchozích i odchozích hovorech, které se uloží zase přímo do CRM. Rovnou z dat CRM také vyhledávají, komu je třeba volat. Komunikace se zákazníky je tak rychlá, přehledná a dohledatelná, bez jakékoli duplicity zadávání dat.

 

Zatímco marketingový proces byl nově připraven s nasazením systému, obchodní proces zůstal stejný. V CRM je veden od evidence příležitostí, přes instalaci zařízení u zákazníka až po ukončení samotné realizace. Vedení firmy tak získalo dobrý přehled nad vývojem zakázek. Zajímavostí z hlediska marketingových procesů je třeba využití funkce integrovaných map pro jednoduchou automatizaci identifikace potenciálních zájemců s pomocí označení budov z leteckých snímků.

 

Pro vedení společnosti je důležitým přínosem nejen kontrola nad operativní komunikací se zákazníky z různých úrovní vedení projektů, ale například i efektivnější rozhodovací procesy pro další zlepšování péče o zákazníky. Z pohledu uživatelů CRM je přínosem zlepšení otevřené informovanosti o všech zákaznících, eliminace vedení duplicitních informací, snadnější zastupitelnost jednotlivých pracovníků a také výrazně efektivnější sdílení informací mezi pracovníky.


 
Daktela
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

Helios
- inzerce -