facebook LinkedIN LinkedIN - follow

S BNS se budete cítit jako ryba ve vodě

S BNS se budete cítit jako ryba ve voděTi, co umí odhadnout, co přijde a vyrazit tomu naproti ve světě vítězí. Tak zní nepsaný zákon trhu, a v segmentu FMCG to platí dvojnásob. Jenže jak zvýšit přesnost plánů a prognóz v prostředí, které je stále rychlejší a zmítané změnami?


V Excelu trvají jakékoli analýzy i plány dlouho, než na cokoli kloudného přijdete, bývá již příliš pozdě. I proto se přiklání stále více podniků k moderním řešením manažerských informačních systémů, mezi které patří i Business Navigation System (BNS) jako nástroj vysoce sofistikovaného konceptu Business Navigation (BN).

Jednou z těchto společností je slovenský zpracovatel ryb a výrobce lahůdek Ryba Košice. Patří k silným, stabilizovaným společnostem s každoročně rostoucími tržbami. Pro BNS se rozhodl již před sedmi lety. Nedávno se Ryba Košice stala součástí masokombinátu TAURIS se sídlem v Rimavské Sobotě. Přidanou hodnotou je právě BNS, pro které se po zralé úvaze a poznání, co všechno vlastně umí, rozhodl i sám TAURIS.

„Rozhodovali jsme se o zavedení MIS pro celou skupinu TAURIS GROUP mezi produkty tří společností. Nakonec jsme si vybrali BNS společnosti INEKON SYSTEMS, který byl implementovaný ve společnosti RYBA Košice. Kolegové už měli s tímto produktem zkušenosti, věděli, jak s ním pracovat a znali všechny jeho možnosti i úskalí. To hrálo asi největší roli,“ konstatovala Zlatica Vanková, finanční ředitelka společnosti TAURIS, a pokračovala. „Od BNS nyní očekáváme, že nám bude poskytovat včasné a přesné informace potřebné pro řízení ve všech oblastech – v obchodě, financích, výrobě, nákupu atd. Samozřejmě bez vstřícnosti a spolupráce s INEKON SYSTEMS by to nešlo.“

„To, že TAURIS nezavádí do Ryby své původní nástroje řízení, ale bude naopak používat BNS, považujeme za další důkaz univerzálnosti našeho systému pro využití v malých firmách i ve velkých společnostech,“ říká výkonný ředitel a jednatel společnosti INEKON SYSTEMS Jan Hušek. A ředitel IS a kontrolingu Ryby Košice Ivan Benko jej doplňuje: „I po letech si na BNS cením, že požadované výsledky vám poskytne velmi rychle a je transparentní. Jestliže víte odkud údaje přicházejí a dokážete je vidět ve správném úhlu pohledu, šetříte čas. Už dávno díky tomu nemáme debaty typu: Tato číslo jsou nepřesná.“ BNS umožňuje společnosti modelovat dopady manažerských rozhodnutí až do hospodářských výsledků. Zároveň zjednodušuje plánování napříč firmou od prodejní výkonnosti přes kalkulace až po finance. Přitom používání BNS je tak jednoduché, že jej v krátkém čase po implementaci zvládl každý a brzy se stal běžnou a časově nenáročnou rutinou nejen pro vrcholový, ale i pro střední management. Tady by na první pohled mohl příběh končit, avšak opak je pravdou. Spokojenost a stále nové požadavky související s progresí podniku s sebou dosud přinášejí i nové potřeby na BNS. Jeho nespornou výhodou je totiž forma puzzle, díky níž lze jednotlivé aplikace doplňovat či provázat přesně na míru a novým potřebám každého podniku. „Pokud byste se ptali, zda má BNS vliv na to, že se společnosti Ryba Košice dobře daří, pak bych odpověděl: Ano, protože informace jsou čas a čas jsou peníze,“ zhodnotil Ivan Benko.

Když se před lety Ryba Košice rozhodla pro zavedení BNS, trvala implementace pouhé dva měsíce od podpisu smlouvy. „Byl to náš požadavek, ale je nutné říci, že ke splnění tak krátké implementační doby velkou mírou přispěl i profesionální přístup implementátorů společnosti INEKON SYSTEMS, kteří neslíbili nic, co by neuměli udělat,“ konstatuje Ivan Benko. Začlenění do skupiny TAURIS nyní znamenalo, že musí fungovat vše jako dříve, avšak navíc je třeba zprovoznit nové funkcionality a panely. Nejprve tedy proběhl test, při němž byly identifikovány všechny potřeby, procesy plánování, forecastingu a analýz byly totiž v TAURISU prováděny jen za podpory Excelu. Vlastní rozšíření BNS do TAURISU pak bude trvat dva týdny včetně školení obchodníků.

S BNS získá TAURIS nejen vysoce kvalifikovaný nástroj, v němž je koncentrováno know-how společnosti Ryba Košice, ale i oborově vysoce kompetentní MIS obsahující ty nejlepší zkušenosti úspěšných společností při práci s klíčovými ukazateli. V případě oboru rychloobrátkého zboží tedy zohledňuje specifika, jako jsou obrat zásob, sezónnost, prodej v promočních akcích, při akčních slevách apod., ale i to, že prodej se uskutečňuje v různých tržních segmentech – například v nadnárodních obchodních řetězcích, tuzemských velkoobchodech, maloobchodních prodejnách, v restauracích a dalších gastro provozovnách. BNS počítá s prodejem v promočních akcích a umí velmi hbitě analyzovat jejich úspěchy. Klíčovými nástroji řízení jsou plány sestavované na roční a měsíční bázi, které jsou však neustále porovnávány a harmonizovány s krátkodobými prodejními prognózami.

Excel již nemůže žádné firmě v oboru FMCG stačit. Je statický, práce s ním je zdlouhavá (dlouhé čekání na výsledky, vysoké náklady na pracovní síly) a riziko chybovosti vysoké. V BNS lze modelovat budoucí výkonnost a monitorovat tu, které jste dosáhli během chvilky a nikoli hodin nebo dnů. Přitom se lze dívat z různých úhlů pohledu v kombinaci skupin zákazníků, produktů, období, obchodních zástupců, měrných jednotek, typů měn, teritorií a řady dalších variant. A to vše navíc v různých scénářích a variantách budoucího vývoje, ať již v ročním či krátkodobějším horizontu řízení. BNS pro vás odhalí každou odchylku vůči plánu, a navíc dokáže diagnostikovat jejich příčiny. Díky tomu vás nemusí překvapit žádná změna, kterou s sebou přináší proměnlivý rychloobrátkový trh.

A jak tedy nakonec dopadl náš příběh, který se rozšířil z menší Ryby na velký TAURIS? „To se dozvíme na konci roku,“ říká Jan Hušek, „až budeme moci konstatovat, že to, co jsme slíbili, jsme splnili a že i TAURIS v BNS již úspěšně naplánoval.“


 
Helios
- inzerce -