facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Data, analytika a umělá inteligence jsou základem digitální transformace

říká Lucie Staňková, regionální Customer Advisory Manager společnosti SAS

SASLucie Staňková pracuje jako Regionální Customer Advisory Manager ve společnosti SAS. V současné době vede regionální tým zkušených konzultantů v 6 zemích zahrnujících Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. Má dlouhodobé zkušenosti s podporou prodeje SAS řešení u klientů z řad bank, pojišťoven nebo telekomunikací.


Spolu s týmem se zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti dat, jako Artificial Intelligence, Machine Learning, Customer Experience, Fraud detection nebo Cloud, stejně tak jako na nové standardy typu IFRS17. Její osobní odborností je Customer Intelligence a vše, co se týká řízení zákazníků, této oblasti se úspěšně věnuje celý svůj profesní život, nejdříve na straně zákazníka, a nyní již více než 10 let na straně dodavatele, společnosti SAS.


SAS nedávno oznámil, že hodlá do roku 2022 investovat miliardu dolarů do vývoje umělé inteligence. Kam prostředky půjdou?

Prostředky půjdou do inovací softwaru, vzdělávání a odborného poradenství. Upevní SASu pozici lídra v AI, kde se věnuje pokročilé analytice, Machine Learningu, Deep Learningu, Natural Language Processingu (NLP) a Computer Vision. Vzdělávací programy a odborné poradenství mají za cíl propojit data science analytiky a vrcholný management s cílem transparentní a jasné strategie AI v reálném byznyse.


Společnost SAS působí v Česku 20 let. Kam se za tu dobu posunula a v jakých odvětvích se jí nejvíce daří?

V minulosti se společnosti soustřeďovaly na nákup analytických technologií, které pokrývaly specifické úlohy – řízení rizik, predikce chování zákazníků, optimalizace provozu. Tento přístup už dnes neuspěje a my máme to štěstí, že jsme již před mnoha lety nabídli firmám softwarové řešení zaměřené na zlepšení a automatizaci byznys procesů, kde kombinujeme data, analytické modely, automatické rozhodování a konkrétní akci. To nám v mnohých oblastech přineslo silnou konkurenční výhodu, kterou stále zúročujeme napříč odvětvími.


Když byste měla zhodnotit, jak firmy využívají analytické nástroje, jakých chyb se nejčastěji dopouští?

Zde je velký prostor pro zlepšení. Z celosvětových zkušeností vyplývá, že více než polovina projektů se potýká s problémy, jak integrovat výstupy z analýz a jak je adoptovat do reálných procesů a každodenních situací. Dalším klíčem k úspěchu je jasná strategie, pochopení a důvěra v data a analýzy ze strany managementu. Pokud toto chybí, jak chtějí společnosti uspět v době boomu AI?


V současnosti se také hodně skloňuje pojem digitální transformace firem, co to konkrétně znamená a jakých odvětví se týká?

Digitální transformace je způsob propojení lidí, dat, technologií a procesů. Cílem těchto aktivit je uspět na trhu a zvýšit svoji flexibilitu, schopnost reagovat a svou interní a externí efektivitu. Týká se všech odvětví včetně veřejného sektoru.


Jakou roli v tomto kontextu hraje analytika?

Data, analytika a umělá inteligence jsou základem digitální transformace. Využití chatbotů, automatizované zpracování dokumentů, analýza textu nebo i hlasu, rozhodování, self service koncových zákazníků je jen začátkem budoucnosti s AI.


 
Helios
- inzerce -