facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT SYSTEMS 12/2009 , Správa IT

Propojování informačních systémů ve zdravotnictví

Dílčí zpráva z konference eHealth Days 2010

Michal Tomek


Konference eHealth Days, která se konala v říjnu v Brně, se týkala informatizace zdravotnictví v Česku. Podobně jako v minulých letech uchopili přednášející dané téma nejširším možným způsobem, a tak byla paleta vesměs velmi zajímavých vystoupení opravdu pestrá. Od změn v řízení a informatizace zdravotní pojišťovny přes evropské normotvorné procesy pro identifikaci pacientů, návratnost investic do informatiky, první představení nového systému pro zobrazovací diagnostiku až po nemocniční informační systémy, a dokonce i dílčí řešení pro podporu práce středního zdravotnického personálu.


Jen část programu byla věnována eHealth v užším smyslu, například telemedicíně nebo propojování heterogenních dat a služeb pro tvorbu elektronického záznamu o zdraví. Takto přesněji budeme nyní chápat eHealth my. Naše společnost je dodavatelem databázového systému a integrační platformy se zkušenostmi s propojováním zdravotnických informačních systémů na regionálních i národních úrovních. eHealth je pro nás tedy aktuální pojem.

Jako technologická společnost jsme se v rámci našeho vystoupení na konferenci soustředili na technologické jádro každého funkčního projektu spadajícího pod eHealth, tedy na propojování různorodých informačních systémů ve zdravotní péči. Nejprve jsme zopakovali důležitá terminologická rozlišení a technologické principy. Považujeme totiž za důležité rozlišení záznamu o zdraví (EHR, electronical health record) od záznamu o pacientovi a od záznamu o případu či chorobě (EPR, EMR, ECR).

Slovo pacient vyjadřuje vztah mezi poskytovatelem péče a člověkem. Člověk se nestane pacientem tak, že onemocní, ale tak, že jde k lékaři. Záznam o zdraví daného člověka je tedy mnohem širší a – v abstraktním pojetí – do něj patří všechny jeho pacientské záznamy, a navíc i záznamy o jeho zdravotním stavu, když nebyl nemocen. Žádný nemocniční informační systém sám o sobě tedy nemůže obsahovat elektronický záznam o zdraví, zato jistě obsahuje záznamy o pacientech.
Z technologických principů jsme zmínili nutnost dynamické a pozorné práce se standardy, jež musí být již na technologické úrovni podporovány, avšak s vědomím, že jsou nedokonalé, proměnlivé, a že mohou působit jako zásah vyšší moci.

Zdaleka nejvhodnějším řešením je zachování decentralizovaných údajů (tím míníme v databázích vedených různými poskytovateli péče), z nichž je záznam o zdraví vždy v okamžiku potřeby sestaven. Srdcem takového uspořádání je centrální rejstřík pacientů a událostí, dostatečně výkonný a bezpečný. Nezbytná je komunikační infrastruktura, vstupní brány k různým systémům, vyrovnávací paměti. Tyto prvky obsahují na technologické úrovni například také správu souhlasu občana s poskytováním dat a podobně.

eHealth vždy vyžaduje úzkou a složitou kooperaci mnoha různých subjektů, od zadavatele, což bývá subjekt politický, přes projektové manažery, dodavatele hardwaru, telekomunikačních služeb, integrační softwarové vrstvy, až po provozovatele a uživatele. Již po několikáté jsme proto v našem příspěvku naléhavě zdůrazňovali, že úspěch takového projektu stojí a padá s tím, zda se svých nezadatelných úloh všichni zúčastnění dobře zhostí, v obojím smyslu: každý vykoná, co v té věci vykonat musí (a dodá produkty a služby, v nichž je opravdu dobrý), tedy nezřekne se odpovědnosti, ale také, že na sebe nikdo (řekněme z pýchy a nadměrného sebevědomí) nestrhne řešení úloh, k nimž kompetentní není.

Po všech rekapitulacích jsme se konečně dostali k odpovědi na otázku: Co je nového v propojování informačních systémů ve zdravotnictví? Tou nejpodstatnější novinkou je fakt, že eHealth v striktním smyslu přestalo být mlhavým tématem konferencí a panelových diskusí, přestalo být pouhým motivačním faktorem plánovaných projektů a průzkumů správnosti konceptu. Mnohé projekty byly totiž dokončeny, provozují se, je možné spočítat náklady a v živém provozu sledovat, co přinášejí, jak jsou přijaty, které naděje se splnily, které nikoliv.

Na závěr našeho vystoupení na konferenci jsme spolu s ostatními účastníky vyjádřili přesvědčení, že organizační, technický, právní i politický stav českého zdravotnictví je vhodný k započetí reálných projektů směřujících k eHealth.

Autor působí ve společnosti InterSystems, která je výrobcem a dodavatelem systému pro řízení báze dat a vývoj aplikací Caché, integrační platformy Ensemble a platformy pro propojování zdravotnických informačních systémů na regionálních i národních úrovních HealthShare.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
POINT.X


Inzerce

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsZačátek nového roku je nejen obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě všech IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.