facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 12. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Záznam online konference Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSpolečnost Acronis uspořádala další ročník tradiční lokální konference Acronis Roadshow, letos z pochopitelných důvodů virtuálně. Acronis Cyber Protection Roadshow 2020 se odehrála 10. listopadu a nabídla celou řadu podnětů k zamyšlení i novinek z oblasti moderní kybernetické ochrany. Ústředním tématem konference byla nedávno uvedená verze Acronis Cyber Protect, firemního řešení integrující ochranu dat a kybernetickou bezpečnost.Podívejte se na sestříhaný záznam konference, jehož obsahem jsou:

  • Největší chyby v ochraně podnikového prostředí
  • Data, zajímavosti a statistiky z oblasti IT bezpečnosti
  • Představení a praktická ukázka Acronis Cyber Protect
  • Služby Acronis Cyber Protect
  • Další novinky společnosti Acronis

Prezentacemi a praktickými demonstracemi Vás provede náš osvědčený tým, který tvoří Zdeněk Bínek, ředitel ZEBRA SYSTEMS, Aleš Hok, leader týmu Acronis, Štěpán Bínek, produktový manažer cloudových řešení, Jan Ptáček, sales engineer Acronis, a Michal Hebeda, sales engineer ZEBRA SYSTEMS.


 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?