eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 8. 3. 2019

Všechny politické strany podepsaly memorandum o podpoře zákona o právu na digitální službu

Zákon o právu na digitální službu má podporu všech sněmovních stran, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Dzurilly, ministra vnitra Jana Hamáčka i premiéra Andreje Babiše. Zástupci poslaneckých klubů včetně ministra podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona v následujícím období ve Sněmovně a zavazuje všechny aktéry ke spolupráci. Na základě zákona bude stát svým občanům garantovat možnost komunikovat s úřady státu čistě elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí.„Jsem rád, že se nám po roce práce na zákoně o právu na digitální službu podařilo získat podporu od ministra Hamáčka a skrze šéfa klubu Faltýnka i premiéra Babiše. Zákon je skutečně přelomový, neboť lidem zaručuje, že mohou požadovat elektronickou komunikaci s úřady a mění tak pohled na vztah občana a státu. Slibujeme si od toho zejména ulehčení každodenního života občanů a posun blíže k digitálnímu státu,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Práce na zákoně probíhala pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému Bartoš předsedá, ve spolupráci s ICT unií v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, vládním zmocněncem Vladimírem Dzurillou, právníkem Františkem Korbelem a dalšími politiky a odborníky z oblasti eGovernmentu. Během následujících dní mají pod návrh zákona, který poslanci předloží do konce března, připojit své podpisy i jednotliví poslanci. Další zákony, které jsou nezbytné pro nastartování celého procesu, vypracuje a předloží Ministerstvo vnitra ČR opět v součinnosti s pracovní skupinou.

„Zákon je v souladu s programem Digitálního Česka a na další roky bude definovat postup, kterým bude vláda každý rok garantovat digitalizaci svých agend. Právě závazek dostát v rozumném časovém horizontu této změny je to, co memorandum i zastřešující zákon přináší. V realizaci změn zákonů a postupném propojení informačních systémů je ještě spousta práce, která politiky i ministerstva čeká,” komentoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.