facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 7. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vítězové soutěže diplomových prací IT SPY překvapili vysokou úrovní jejich praktického využití

Absolutním vítězem 14. ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY se stal Martin Spišák, absolvent Matematic­ko-fyzikální fakulty Univerzity Karlo­vy, který oslnil porotu projektem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu, který již nyní s úspěchem používá významný český e-shop. Právě perfektní myšlenka a dotažení projektu do praxe vynesly Martinu Spišákovi absolutní vítězství a ocenění i v dalších kategoriích soutěže.Martin Spišák zaujal porotu letošního ročníku soutěže IT SPY svou prací „Zlepšování škálovatelnosti doporučovacích systémů pomocí řídkých přibližných inverzů“, která navrhuje algoritmus s velkými možnostmi využití v oblasti e-commerce. V praxi již bylo ověřeno, že je vhodný i pro e-shopy s milióny položek.

Druhé místo získala Pavlína Koutecká z Českého vysokého učení technického v Praze s prací na téma „Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch-and-price zrychlené pomocí strojo­vé­ho učení“. Jde o projekt, který může pomoci nemocnicím efektiv­ně­ji plánovat operace podle vytíženosti lékařů, sálů a potřeb paci­en­tů. Oceněná práce patřila k řadě dalších soutěžních diplomových projektů z oblasti zdravotnictví, které jako jedno z témat dominovalo letošní soutěži. Práce již rovněž našla využití v praxi.

Třetí místo v soutěži IT SPY 2023 obsadil Filip Macák s diplomovou prací „Vylepšenie syntézy konečne stavových kontrolérov pre POMDP“, kterou obhajoval na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Anketu Cena veřejnosti vyhrála Linda Bláhová z Žilinské univerzity v Žilině s metodou na rychlejší vyhodnocování snímků v biomedicíně a diagnostiku závažných onemocnění.

„Přestože volba vítěze byla pro nás porotce jednoznačná, tak práce na ostatních finálových místech byly na srovnatelné, avšak velmi vysoké úrovni, proto o letošním ročníku s oblibou říkám, že má 10 vítězů. Byli mezi nimi i práce, které mají velký aplikační potenciál v praxi,“ zhodnotil průběh finále soutěže předseda poroty, Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

„S desetiletým odstupem, kdy jsem se do soutěže mohl opět zapojit jako porotce, pozitivně hodnotím, kam se soutěž posunula. Z původně čistě akademické přehlídky diplomových prací zde máme prestižní akci, kde se setkávají společně jak zástupci subjek­tů státní správy, tak i významných firem z oboru. Těší mě vidět, že zájem o mladé talentované informatiky nepřetržitě roste a naše školy uvádí na světovou IT scénu špičkové odborníky,“ uvedl Martin Hlavatý, porotce soutěže IT SPY a zástupce spoluorganizátora soutěže, společnosti Profinit, která soutěž IT SPY pořádá ve spolupráci s předními českými a slovenskými vysokými školami.

Kompletní přehled finálových výsledků 14. ročníku soutěže IT SPY:

Výsledné pořadí Jméno finalisty Název soutěžní diplomové práce Název přihlašující vysoké školy
1. místo Martin Spišák Zlepšování šká­lo­va­tel­nos­ti do­po­ru­čo­va­cích systémů pomocí řídkých při­bliž­ných inverzů Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
2. místo Pavlína Koutecká Plánování chi­rur­gic­kých zákroků pomocí metody branch-and-price zrych­le­né pomocí strojového učení České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
3. místo Filip Macák Vylepšenie syn­té­zy konečne sta­vo­vých kontrolérov pre POMDP Vysoké učení technické v Brně, Fakulta infor­mač­ních technologií
4.-10. místo Linda Bláhová Spracovanie a vyhodnocovanie grafických bio­me­di­cín­skych údajov Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Matej Fedor Monitorovanie a riadenie nano­pó­ro­vých sekve­nač­ných behov Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky
Lukáš Hojdysz Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat Vysoká škola báňská - Tech­nic­ká univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zuzana Káčere­ko­vá Systém pro editaci sekvencí troj­úhel­ní­ko­vých sítí s ča­so­vě pro­měn­nou konektivitou Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Patrick Ondika Ovládání tra­jek­to­rie robo­tic­kých ramen s vysokým stup­něm volnosti Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Matěj Pokorný Texturní analýza 3D obrazů České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzi­kál­ně inženýrská
Tomáš Vavro Implementácia QC-MDPC kryp­to­sys­té­mu nad GF(4) Slovenská tech­nic­ká univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Cena veřejnosti Linda Bláhová Spracovanie a vyhodnocovanie grafických bio­me­di­cín­skych údajov Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Magenta Award for Excellence in IT Martin Spišák Zlepšování šká­lo­va­tel­nos­ti do­po­ru­čo­va­cích systémů pomocí řídkých při­bliž­ných inverzů Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Raiffeisen­bank AI cena Martin Spišák Zlepšování šká­lo­va­tel­nos­ti do­po­ru­čo­va­cích systémů pomocí řídkých při­bliž­ných inverzů Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

 
  

- PR -

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.

  

- PR -

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýší produktivitu až o 35%, přičemž uspoří firemní náklady až o 25%.