facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 11. 5. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Virtuální klinika telemedicíny Dr. Digital zahajuje provoz

Zařízení Dr. Digital na měření vitálních funkcíVirtuální klinika Dr. Digital, která právě zahajuje provoz, je zaměřená na poskytování služeb telemedicíny a přináší do primární péče například distanční monitoring a analýzu naměřených hodnot pacientů z domova. Na dálku umožňuje pomocí přístrojů sledovat hladinu cukru, tlak krve, srdeční aktivitu, tělesnou hmotnost, saturaci kyslíku v krvi nebo funkčnost plic. Zaměřit se chce především na chronická onemocnění, například na pacienty s kardiovaskulárními problémy. Pacientům přináší nástroje na prevenci onemocnění a ušetří jim část cest k lékaři.„Využití moderních technologií v primární péči sníží administrativní zátěž a nahradí část osobních návštěv u lékaře. Při měření životních funkcí může člověk zachytit onemocnění v rané fázi. Měření ale musí probíhat přístroji, které splňují přísné normy a jsou pod správným standardizovaným protokolem televizity. Zařízení Dr. Digital, včetně softwaru, jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky,“ řekl Ondřej Svoboda, zakladatel společnosti Dr. Digital.

Ondřej Svoboda
Ondřej Svoboda

Podle Svobody funguje digitalizovaná medicína na dálku dobře v Estonsku, Finsku, Dánsku nebo Švédsku. Zahrnuje například elektronizaci zdravotnické dokumentace, vzdálenou komunikaci s lékařem, digitální zdravotní kartu nebo sběr pacientských dat.

„Nad telemedicínou stojí jedna zásadní oblast, a to digitalizace státní správy. E-government musí stát na počátku implementace telemedicíny do státních procesů i legislativy. Covidová doba a potřeba komunikovat distančně otevřela dveře telemedicínským firmám. To, co je samozřejmost v zahraničí, je však v Česku stále na začátku,“ popisuje Svoboda.

Monitoring na dálku odhalí počínající zdravotní obtíže

Podle Svobody jsou v ČR významným tématem pacienti s kardiovaskulárními problémy, kteří představují nejčastější příčinu úmrtí i hospitalizace pacientů. I na tuto ohroženou skupinu se virtuální klinika zaměřuje.

„Jedním z cílů kliniky je i osvěta a porozumění kontextu naměřených hodnot. Ve spolupráci s lékařem lze ve virtuální klinice stanovit hraniční hodnoty například tlaku pacienta. Při překročení těchto limitů zašle virtuální klinika prostřednictvím aplikace upozornění,“ dodal Svoboda.

Podle psychiatra Filipa Španiela je telemedicína budoucností medicíny. „Chronická onemocnění jsou v první linii. Telemedicína je o dlouhodobém sledování pacienta, a právě to je podstatou péče o chronická onemocnění, která představují výzvu pro medicínu 21. století,“ uvedl Španiel.

Virtuální klinika nabízí Čekárnu, Recepci i Ordinaci

Vzdělávání pacientů je ústředním tématem jedné z části virtuální kliniky nazvané Čekárna. Uživatel zde najde obsah, zaměřený na to, jak pozitivně ovlivnit své zdraví, jaké hodnoty jsou ještě v normě, nebo co dělat při různých život ohrožujících situacích.

Dalšími z pilířů kliniky je Recepce a Ordinace. V Recepci má uživatel na jednom místě informace o svém zdraví prostřednictvím digitální zdravotní karty. Data jsou k dispozici zdravotníkům po načtení QR kódu.

„Evropský standart pro to, jak má vypadat digitální zdravotní karta již existuje. Ta je součástí i našeho projektu virtuální kliniky. Návrh zákona o eHealth tento prvek obsahoval. Z konečné verze zákona byl ale vyjmut. My, co se v telemedicíně pohybujeme, jsme aktuálně dál, než je schválená legislativa,“ uvedl Svoboda.

Ordinace, slouží ke kompletní administraci návštěv u lékařů, kterou řídí koordinátor péče. Koordinátor péče je speciálně vyškolená zdravotní sestra, která vede aktivity pacienta. Udržuje zdravotní záznamy aktuální, plánuje návštěvy u doktorů i vyšetření, administruje jejich výsledky a předepsané léky.


 
  

- PR -

Efektivní řízení výroby pomocí ERP systému

Podrobný pohled na implementaci v praxi


V dnešní době je pro výrobní společnosti klíčové efektivně spravovat své procesy, aby si udržely konkurenceschopnost na trhu. Implementace ERP systému představuje jednu z cest, jak dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a transparentnosti výrobních operací. Podívejme se podrobněji na konkrétní řešení, která ERP systémy ABRA Gen a FLORES přinesly vybraným firmám.

  

- PR -

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA


DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.