facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 6. 10. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vědci z ČVUT přišli na metodu analýzu tisku, která dokáže odhalit padělky uměleckých fotografií

Hypersketrální kameraNa Fakultě elektrotechnické ČVUT vznikla metoda, která umožní identifikovat padělky autorských fotografií. Výzkumníci vyvinuli postupy pro ověřování originálních autorských tisků, ve kterých využívají vlastností hy­perspektrální kamery a násled­ného zpracování obrazu. Jedná se o průlomovou metodu pro prokazování autorského původu v umělecké fotografii. V éře digitální fotografie je totiž obtížné prokázat, že disponujete skutečně autorským tiskem, protože si každý může vytisk­nout fotku na jaké chce tiskárně. Nová metoda ale bude mít využití také v archivnictví a všude tam, kde záleží na tiskové kvalitě dokumentů určených pro dlouhodobou archivaci.S ohledem na výrazný potenciál uplatnění u autorského tisku probí­há výzkum na FEL ČVUT v Praze ve spolupráci se společností FOMEI, která podniká mimo jiné v oblasti fototisku. Firma spolupra­cu­je s profesionálními fotografy a galeristy, kteří by ocenili možnost jednoznačného detekování padělků. Mělo by to velmi pozitivní dopad na daný segment trhu s uměleckou grafikou a fotografií.

„Fotografie a umělecká grafika se stává předmětem větších a větších investic. Sběratelé umění rozšiřují své sbírky o digitálně tištěné fotografie a požadují k nim certifikát potvrzující autorství, unikátnost či limitovanost dané série a potvrzení dlouhodobé obrazové stálosti. Pokud takový certifikát pravosti chybí, je to první signál k opatrnosti. Navrhovaná metoda může odhalit nasazení papírů a inkoustů s nízkým archivačním potenciálem nebo naopak jak autorovi snímku, tak majiteli fotografie potvrdit dlouhodobou stálost, tedy velmi pomalé stárnutí,“ řekl Ing. Jan Kaiser, Ph.D., produktový manažer společnosti FOMEI, který na výzkumu spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou ČVUT.

Jak zabránit tomu, aby z archivního tisku nebyl po čase vybledlý papír

Výtvarná fotografie, papírové dokumenty a další části tisku, které si chtějí v čase uchovat hodnotu, hledají spolehlivé techniky a média vhodná pro účely dlouhodobé archivace. „Pro archivní tisky se převážně využívají inkousty na bázi pigmentu odolné UV záření. Velmi často jsou však z finančních důvodů nahrazovány nebo falšovány barvami, které mají nižší, v průměru čtvrtinovou odolnost proti vyblednutí a jsou pro archivaci nevhodné. Rozeznat ale pouhým okem rozdíl mezi tiskem na bázi pigmentu a jeho levnější variantou na bázi barviv je často obtížné i pro odborníka; naše metoda představuje jednoduchý nástroj pro jejich jednoznačné rozlišení,“ uvedl za autorský tým prof. Petr Páta, výzkumník z katedry radioelektroniky a současně děkan FEL ČVUT.

Petr Páta
Petr Páta

Metoda může ovlivnit i další vědecké obory

Metoda hyperspektrálního zobrazování má všechny předpoklady uplatnit se vedle uchovávání uměleckého dědictví a archivnictví například v biologii při monitorování rostlin vystavených stresu. Hyperspektrální kamera je schopná rozlišit zdravé rostliny od těch, které jsou napadené škůdcem, trpí nedostatkem vody či živin. Jejich stres se projevuje změnou fyzikálních vlastností, jako je například spektrální odrazivost, což dokáže kamera zaznamenat. Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT současně ověřují další možnosti aplikace své metody v dalších vědeckých a průmyslových oblastech.

Schéma snímání hyperspektrálních obrazů
Schéma snímání hyperspektrálních obrazů

Foto: FEL ČVUT


 
  

- Inzerce -

IT ekosystém Synology přináší jistotu

Výhody volby NAS s pevnými disky od jednoho dodavatele


Společnost Synology dodává efek­tiv­ní a bezpečná řešení pro ukládá­ní dat, a to jak velké podnikové servery, tak i menší modely síťových zařízení NAS, které jsou vhodné pro malé a střední podniky (SMB) nebo domácí kanceláře.

  

- Inzerce -

Bezplatný poradenský a testovací servis pro firmy

Podnikové systémy se musí rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům, podporovat inova­ce a růst. Řešení společnosti Synology to umožňují. Jak se ale v tak široké nabídce produktů a služeb zorientovat a jak vybrat optimální zařízení a vhodný software?