facebook
Aktuality -> IT Business - 11. 5. 2015

V Praze vznikla finální verze pravidel pro vydávání elektronických podpisů

Během pražského jednání Technické komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) byla schválena finální verze některých dokumentů podrobně specifikujících pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU. Existence těchto pravidel je jednou z klíčových podmínek potřebných k tomu, aby si občané, firmy a úřady v celé EU mohly snadno a bezpečně vyměňovat elektronické dokumenty s právním účinkem. Hostitelem jednání byla firma Software602, jejíž experti se práce technické komise účastní již několik let.O standardy a specifikace, na kterých se shodli účastníci pražského jednání, se bude opírat příští verze ISO norem a závazné evropské nařízení eIDAS (nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

 

Technická komise ETSI musí postupně probrat nejrůznější záležitosti jako formát podpisů, formát časových razítek, způsob připojování podpisů, vlastnosti prostředků pro připojování podpisů, pravidla pro archivaci dokumentů, pravidla pro jejich ověřování atd.

 

Právní část již existuje, je jí evropské nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), které bylo přijato již v loňském roce a vztahuje se na všechny úřady a firmy v zemích EU. Původcům dokumentů a jejich vlastníkům dává eIDAS jistotu, že pokud dodrží určitá pravidla, nemůže jejich elektronické dokumenty odmítnout žádný úřad v žádném státě EU.

 

Pravidla jsou vytvářena tak, že expertní komise připraví návrh, nejrůznější subjekty vznášejí připomínky a na závěr jsou tyto připomínky posuzovány a případně je podle nich upravován text. Během pražského zasedání Technické komise ETSI tak vznikla finální verze všeobecných pravidel pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit, pravidel pro vydávání časových razítek a pro různé typy podpisových certifikátů (pro fyzické osoby i organizace).


 
  

- Inzerce -

Spolupráce Lenovo a AMD přináší firmám EPYCká řešení pro datová centra

AMD LenovoVzájemné partnerství společností Lenovo a AMD bylo dlouhé roky orientováno především na počítače a mobilní zařízení. Nejnovější kapitola této spolupráce se však odehrává na poli datových center.