facebook
Aktuality -> Analýzy - 1. 11. 2018 16:09

V ČR je málo informatiků s vysokoškolským titulem

informatikČeské firmy mají nižší podíl informatiků s vysokoškolským titulem než většina evropských zemí. Vyplývá to z nejčerstvější statistiky Eurostat zabývající se trendy zaměstnanosti v oboru informačních technologií. V oboru IT pracuje necelých 56 % vysokoškoláků, což Českou republiku staví až na 25. místo ze sledovaných 32 evropských zemí.Kvůli nepříznivému demografickému vývoji klesá počet vysokoškolských absolventů IT oborů, což v kombinaci s jejich odchodem na lépe placená místa v zahraničí způsobuje další problém na českém pracovním trhu. Dotýká se to především profesí vytvářejících vyšší přidanou hodnotu: analytiků a vývojářů softwaru a počítačových aplikací či specialistů na databázové systémy a počítačové sítě. Tyto profese standardně vyžadují vyšší kvalifikaci a vzdělání a jejich nedostatek není řešitelný v krátkodobém horizontu.

V oblasti informačních technologií se odhady potřebných odborníků pohybují kolem 15 až 20 tisíc. Přitom na fakultách se zaměřením na informatiku bylo k 20. 1. 2018 vedeno na bakalářských a magisterských programech přes 12 500 studentů (na veřejných vysokých školách v prezenční formě studia; informace z webu MŠMT). Ale tito studenti a budoucí absolventi se na pracovní trh nedostanou okamžitě a pořád se zde objevuje riziko odlivu absolventů do zahraničí. 

Rok Počet studentů bakalářských a magisterských programů
2007 14 146
2008 16 536
2010 18 121
2017 12 521


„V posledních letech jsme zaznamenali stagnaci zájmu o studijní obory informatiky, a naopak můžeme sledovat značný nárůst zájmu IT a vývojářských firem o spolupráci s naší fakultou. Společnosti si nedostatek vysokoškolsky vzdělaných odborníků uvědomují a snaží se svým potenciálním zaměstnancům jít maximálně vstříc. I proto vznikají mnoha partnerství fakulty s firmami z oboru,“ řekl Dr. Pavel Parízek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Firmy na nedostatek kvalifikovaného personálu reagují buď pomocí upskillingu nových zaměstnanců, anebo jejich přetahováním odjinud. Vedle finančního ohodnocení, které ale jako forma vnější motivace působí jen krátkodobě, kladou firmy velký důraz také na benefity.

Benefity mají za cíl nejen zpříjemnit zaměstnancům pobyt v kanceláři a dále šetřit jejich čas. Patří sem jak zdravé sezení, tak dostatek kvalitního čerstvého jídla a pití po celý den. Hojně využívané jsou také fitness či relaxační zóny.

Zdroj Eurostat,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment#ICT_specialists_by_level_of_education

 

 


 
  

- Inzerce -

PDM pro malé a středně velké firmy

SiemensPotřebujete PDM pro malou firmu? Nebo PDM pro středně velkou firmu? A už jste uvažovali o Teamcenteru jako PDM systému pro malé a středně velké firmy?

  

- Inzerce -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

Začátek nového roku je nejen obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.