facebook
Aktuality -> Analýzy - 12. 1. 2016 9:51

Trendy ICT 2016: End-User Computing

End-user computingSpolečnost Dimension Data zveřejnila výsledky studie Global Workforce Report 2015, která zjišťovala, jak větší společnosti přistupují k poskytování IT svým zaměstnancům. Cílem bylo vytvořit přehled IT potřeb zaměstnanců pro efektivní práci, zjistit přístup IT oddělení k mobilním řešením a nahlédnout do strategií firem, které již reagují na mobilní budoucnost.Z průzkumu v 730 organizacích vzešlo, že většina firem má připravený rozpočet pro podporu mobilního přístupu pracovníků k firemním datům. Náklady na mobilní zpřístupnění dat přitom tvoří až 28 % z celkového rozpočtu na IT.

Za hlavní důvody mobilního přístupu a sjednocení aplikací považují IT manažeři oslovených firem vyšší spokojenost uživatelů a zákazníků (63 % respondentů) a v konečném důsledku snížení nákladů (61 %). Jako další byly uvedeny důvody „zvýšení morálky zaměstnanců“ a „rychlejší schopnost rozhodování“. Není proto divu, že správa mobilních zařízení a aplikací patří mezi hlavní cíle většiny dotazovaných pro rok 2016.

Zaměstnanci chtějí firemní data i v mobilu

Moderní zaměstnanec očekává, že bude mít přístup ke komukoli, kdykoli a kdekoli. 82 % organizací ovšem tvrdí, že největší překážkou mobilního přístupu je ochrana údajů společnosti a zajištění vhodného uživatelského rozhraní (77 %). Přizpůsobení uživatelského prostředí pro mobilní přístup se nejčastěji řeší formou firemního portálu, který umožňuje uzpůsobit vzhled pro různé mobilní zařízení a platformy. Tento způsob je dokonce preferovanější (63 %) než firemní web nebo aplikace (43 % respondentů).

Hrozba „šedého IT“

Snaha o nasazení firemního systémového řešení pro mobilní přístup je o to silnější, pokud se mezi uživateli šíří využívání nástrojů pro sdílení obsahu bez souhlasu IT oddělení, jako jsou například Dropbox, Onedrive, TeamViewer apod. Taková situace bez možnosti bezpečnostní kontroly vzniká ve chvíli, kdy IT oddělení není schopno pro potřeby zaměstnanců zajistit odpovídající moderní prostředky pro jejich efektivní práci.

Mobilita má vyšší prioritu než bezpečnost

Využívání moderních mobilních technologií pro práci přináší vyšší efektivitu a spokojenost zaměstnanců, což vede ke stabilnějším příjmům. Dle uvedených odpovědí v průzkumu lze věřit, že mobilní zaměstnanec je produktivnější a motivovanější.  IT podpora pro tyto zaměstnance, a jejich mobilní potřeby, tak začíná hrát velkou roli v úspěchu celé firmy. Uvedená zjištění tedy znamenají, že výhody mobilního zaměstnance vybaveného jeho vlastním zařízením už aktuálně převažují nad náklady spojenými se zajištěním odpovídající administrativy a bezpečnosti firemních dat.

Firmy se připravují

Průzkum ukázal, že firmy jsou si požadavků na mobilitu pracovní síly vědomy a 61 % z nich věří, že související investice mají návratnost. Jen 13 % oslovených firem nemá v oblasti mobility žádnou strategii.

Firmy si ale nejsou jisté, jak se postavit ke správě mobilních zařízení. Třetina firem nemá žádný systém pro správu připojených mobilů a tabletů. Nedostatek znalosti o tom, jak spravovat mobilní zařízení ve firemním prostředí, znamená, že trh je stále ještě ve stavu nezralosti.

Prioritou jsou potřeby uživatelů 

Firemní IT se mění. Už se neorientuje podle požadavků a potřeb IT oddělení, ale dle jeho uživatelů. Klíčovou roli tak hrají firemní portály pro požadavky uživatelů, na základě kterých se vytváří budoucí strategie pro firemní IT. To potvrdilo celkem 79 % dotazovaných společností.

„Soustředění IT na uživatele, neboli End-User Computing, je velkým tématem i pro společnosti v České republice. Pro nastartování změn přístupu k uživatelům IT a získání pozitivních dopadů do fungování firem existují iniciační studie (assesmenty), které prověří a zajistí odpovídající připravenost na změny a pomohou zahájit potřebné kroky na cestě ke koncovým uživatelům“ dodal k výsledkům průzkumu Petr Bulička, obchodní ředitel z Dimension Data Czech Republic.


 
EPLAN
  

- Inzerce -

Jak využít velká data, vyzrát na GDPR a úspěšně zavést ERP

Nenechte si ujít nové vydání časopisu IT Systems s přílohou ERP


IT Systems 3/2018V březnovém vydání IT Systems jsme dali více prostoru IT řešením ve třech odvětvích, která se dotýkají každého z nás a která z hlediska IT vnímáme jako příbuzná. Státní správa, zdravotnictví a finance jsou obory, jejichž digitální transformace dopadá na celou společnost. Jde také o odvětví, ve kterých jsou zpracovávány velmi citlivé osobní údaje. Proto je zde aktuálně velkou výzvou nařízení GDPR, které bude urputně chránit naše soukromí, zatímco 80 % z nás bude ochotně sdílet osobní údaje pro pohodlnější získání lepších, personifikovaných služeb (viz průzkum SAP, jehož souhrn rovněž najdete v aktuálním vydání IT Systems).