facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Trasování nakažených koronavirem v ČR spuštěno

Covid19czSkupina českých IT firem spustila ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi řešení pro trasování šíření nákazy koronavirem. Cílem je zrychlit, zpřesnit a zefektivnit proces dohledávání šíření nákazy, a to za pomoci lokačních dat telekomunikačních operátorů a bank. Aktivitu skupiny Covid19cz schválila už 18. března Vláda ČR.Součástí aktivit Covid19cz je mimo jiné již zřízená informační linka na čísle 1212 se speciálním call centrem o 200 operátorech. Ta již zásadně ulevila přetížené lince 112 či 155 a slouží jako informační servis pro situaci okolo koronaviru. Jen od neděle 15. do čtvrtka 19. března se na linku dovolalo 28 tisíc osob. Operátoři z řad hygieniků, profesionálních zaměstnanců call center i dobrovolně přihlášených mediků aktivně kontaktují osoby nakažené koronavirem Covid19. Díky nové funkci analýzy dat z jejich mobilních telefonů a bankovních transakcí mohou nově zmapovat, kde se osoby pohybovaly a upozornit na to lidi, kteří se s nimi mohli potkat.

Volaný nejprve musí udělit před rozhovorem výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu a případně s využitím jeho platební historie, analytické nástroje poté data automaticky zpracují. Odborný operátor call centra (obvykle zdravotník) získá podrobnou vzpomínkovou mapu v rozhraní aplikace CleverMaps s vyznačením hlavních oblastí výskytu, kde se volaný v posledních až 3 týdnech pohyboval a kde a jak dlouho člověk pobýval. Cílem rozhovoru je pak zjistit zejména s kým se volaný mohl během této doby potkat.

Hygienici tak už nebudou odkázaní na paměť nakažených a mohou klást cílenější otázky na nejrizikovější momenty a místa, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi. Cílem projektu je totiž také získat kontakty na lidi, kteří přišli s nakaženými do styku a ty okamžitě propojit s příslušnou hygienickou stanicí kvůli jejich případnému umístění do karantény.

„Analýza dat a jejich vizualizace do podoby vzpomínkových map, kterou provádíme, umožňuje zejména zrychlit a zefektivnit současný proces trasování. Cílem je co nejrychleji vytrasovat současnou potvrzenou i potenciální nákazu a přejít z plošné karantény do „chytré“ tzn.cílené karantény a snižovat reprodukční číslo infekce R,“ uvádí Ondřej Tomas, zakladatel společnosti CleverMaps.

„Řízený a daty podpořený trasovací rozhovor je dobrý začátek, ale my se musíme rychle posunout dál. Potřebujeme zapojit další řešení, data a technologie. Pracujeme na využití mobilních aplikací v telefonech, které vysílají řádově přesnější polohu než síťová data operátorů. V nejbližších dnech bychom měli spustit i mobilní aplikace na bázi bluetooth, která detekuje setkání vašeho telefonu s ostatními telefony. Obrovskou výhodou je, že aplikace funguje i offline tam, kde není signál, například v metru,“ doplňuje Tomas.

Souhlasem se zpracováním údajů z aplikací se tak budou moci občané aktivně zapojit do boje s šířením koronaviru. I proces trasování polohy osob nakažených koronavirem je od začátku podmíněný jejich výslovným souhlasem, uděleným před začátkem rozhovoru. Nastaveny jsou ale i další bezpečnostní opatření. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musí být použitá data z aplikace smazána.

Trasovací call centrum vzniklo za použití technologií společností Keboola, Daktela a CleverMaps a díky neúnavné a nadšené práci mnoha desítek dobrovolníků. Nelze také opomenout maximální kooperaci a překonání mnoha bariér ze strany českých telekomunikačních operátorů a bank. Patří jim za to velký dík.

Obr. 1: Ukázky trasování telefonního čísla (pouze demo číslo). Operátor má možnost procházet historii po 6hodinových blocích, ke každé lokalitě je dostupná strávená doba a přesnost polohy
Obr. 1: Ukázky trasování telefonního čísla (pouze demo číslo). Operátor má možnost procházet historii po 6hodinových blocích, ke každé lokalitě je dostupná strávená doba a přesnost polohy


 
  

- Inzerce -

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.

  

- Inzerce -

ERP systém pro laboratorní techniku

Česká společnost Lavat vyrábí a dodává přesné strojírenské součás­ti nebo výrobky z oboru laboratorní a vakuové techniky. Optimalizovat firemní procesy a zvyšovat efektivitu práce zaměstnanců jí pomáhá řešení Helios iNuvio z produkce Asseco Solutions.