facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 4. 8. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Technologie pro zdraví lidí i planety

Žijeme v době pokroku – města se stávají chytřejšími, technologie pomáhají snižovat spotřebu energie, studenti se účastní lekcí, aniž by museli opustit své domovy a stejným způsobem vykonávají miliony lidí po celém světě svá zaměstnání. Technologie jsou neoddělitelnou součástí našich životů a s příchodem 5G se do fungování lidstva začlení ještě víc.Pro zdraví lidí

Telemedicína už zdaleka není jen tématem sci-fi žánru a za jejím raketovým rozvojem v posledních dvou letech stojí z velké části i celosvětová pandemie. Nedostatek informací o novém viru si žádá maximální obezřetnost a právě technologie se ukázaly jako potřebné řešení. Již v březnu loňského roku nasadila technologická společnost Huawei v rekordním čase 5G síť v nově postavené nemocnici v čínském Wu-chanu, kde tak mohli lékaři provádět diagnostiku a poskytovat péči, aniž by přišli do těsného kontaktu s nemocnými. Od té doby sítě 5G zavedlo již 700 čínských nemocnic, více než 5000 už má zkušenosti s poskytováním zdravotnické péče na dálku a těmto číslům je po celém světě předpovídán rychlý vzestup.

Zcela nová dimenze se také otevírá v sektoru nositelných zařízení. Pacient s chronickou nemocí může mít díky senzoru na těle neustále monitorovány životní funkce a na základě soustavně probíhající analýzy dat mu bude na míru upravována léčba, která bude automaticky kontrolována lékařem. Senzory přitom pacienta nemusí nijak omezovat, mohou být například velmi diskrétně zabudovány do prádla. V případě chronicky nemocných lidí či seniorů tak nositelná zařízení připojená do sítě budou moci při náhlé změně funkcí provést bleskovou diagnostiku a v případě nutnosti přivolat lékaře.

Pro zdraví planety

K letošnímu lednu vyhlásilo již 38 zemí stav klimatické nouze a odborníci po celém světě varují před blížícím se nezvratným stavem. I zde však mohou pomoci moderní technologie. Mnohonásobně vyšší kapacita sítí 5G umožňuje zpracovávat obrovská množství dat a s pomocí umělé inteligence lze s těmito daty v reálném čase operovat a provádět kroky potřebné například k ochraně vodních zdrojů. Nasazení senzorů monitorujících množství vláhy v půdě umožní lokální úspory vody u velkoplošného zavlažování; čidla kontrolující stav potrubí nahlásí bez prodlení poruchu a uzavřou přívod vody, čímž zabrání jejímu plýtvání; inteligentní měřiče vyhodnotí výkonnost vodních čerpadel a jejich poznatky mohou zemědělcům snížit náklady na energii o 10 – 50 %.

Systém chytrých senzorů lze aplikovat i na monitoring čistoty ovzduší ve městech a ve spojení s automatizovanou dopravou předcházet hraničním hodnotám v konkrétních lokalitách. Obrovský přínos pro planetu má však již nyní nasazení technologií ve volné přírodě. Projekt Nature Guardians vznikl ve spolupráci společností RFCx a Huawei a nedávno se mu dostalo prestižního ocenění organizace GSMA. Jejich společně vyvinutý systém s pomocí bezdrátových technologií a umělé inteligence nepřetržitě sleduje a analyzuje zvuky z nitra pralesů, díky čemuž je schopen detekovat probíhající nelegální těžbu či lov, mapovat některé ohrožené druhy a podnikat kroky k jejich ochraně. Další technologická řešení jsou postupně nasazována v chráněných oblastech po celém světě, kde mají pomoci k efektivnější správě přírodních zdrojů a ochraně biologické rozmanitosti.


 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.