facebook
Aktuality -> Analýzy - 27. 7. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Technologie nám pomohou žít a pracovat v době pandemie i po ní

CiscoUplynulé měsíce nám daly nahlédnout do budoucnosti. Navzdory určité počáteční panice pandemie nezbořila internet. Naopak. Zvýraznila jeho význam a rychlost, s jakou dokáží technologie reagovat na nenadálou situaci. Bez nadsázky lze říct, že právě technologie nám pomáhají přizpůsobit se nové realitě - žít a pracovat v době pandemie.Uchopení „nového normálního stavu“ se pravděpodobně stane jedním z nejdiskutovanějších témat tohoto léta. Bude mít mnoho různých interpretací a dopadů na jednotlivé sektory ekonomiky, na veřejnou správu a na společnost celkově. Existují však určité společné jmenovatele. Abychom je nalezli, uvažme, jaké nové zkušenosti lze vytvořit pro zákazníky, spotřebitele a zaměstnance. Jaké nové normy se objeví a jaké budou nové priority podniků a organizací z hlediska zaměření, investic a alokace prostředků? Společnosti Cisco popsala 10 takových společných jmenovatelů:

1. Internet se stává první linií

Trend přesunu z offline do online již existoval dříve a prodej po internetu začal výrazně ukusovat z obratu kamenných prodejen. Ale epidemie COVID-19 vše urychlila. Firmy, které si chtějí zachovat konkurenceschopnost, musí najít způsob, jak obsluhovat své zákazníky po internetu, a zdokonalit své logistické a distribuční systémy. Ty, které mají promyšlené online strategie, budou hledat možnosti, jak zkušenost svých zákazníků ještě vylepšit. Jako příklad může posloužit Tesco, které během několika týdnů zaznamenalo 103% nárůst objemu online prodeje.

2. Rozhraní a interakce budou bezkontaktní

Dotykové obrazovky jako ovládací rozhraní se více rozšířily teprve v posledních zhruba deseti letech. Dnes, kdy si lidé více uvědomují „společnou hygienu“, dojde k rychlejšímu přechodu na hlasová a optická strojová rozhraní a bezkontaktní platby. Tyto nové technologie pomohou omezit fyzický kontakt mezi lidmi a předměty a mezi lidmi navzájem.

3. Rychlý rozmach péče na dálku

Péče na dálku, telemedicína a virtuální konzultace způsobí skutečnou revoluci ve zdravotnictví. Někteří poskytovatelé telemedicínských řešení uvádí 50% nárůst počtu virtuálních kontrol s využitím videa.

Ale péče na dálku zasahuje i řadu další oblastí našeho života. U kontaktních center, tedy typicky kancelářské práce, přinesl v některých případech přechod na práci z domova překvapivé výsledky. Podle jednoho bankovního manažera byl u pracovníků kontaktního centra pracujících na dálku zaznamenán 40% nárůst produktivity. Návrat na fyzické pracoviště proto nemusí být vůbec na pořadu dne.

4. Budoucnost práce je distribuovanost zaměstnanců

Firmy plánují návrat zaměstnanců na pracoviště a zkoumají, jak jim zajistit bezpečné, zdravé a produktivní prostředí. Mezi uvažované změny patří širší a jednosměrné chodby, účinnější filtrace vzduchu, bezdotykové ovládání výtahů a antimikrobiální materiály v novostavbách. Komunikace s těmi, kdo budou nadále pracovat z domova, bude probíhat zvýšenou měrou prostřednictvím videokonferencí.

5. Naučit se učit na dálku

Vzdělávání se zásadně změnilo – školy na celém světě zavřely brány a více než 1,2 miliardy dětí zůstaly doma. Výzkum ukazuje, že online výuka podporuje uchování informací a zabírá méně času. To znamená, že některé změny, které přinesla epidemie COVID-19, budou možná trvalé.

Stejným procesem změny způsobu vzdělávání projdou také zaměstnanci. Důležité bude pomoci firmám zvážit způsob práce a vzdělávání, včetně zajištění nutných školení, certifikací a obeznámení s platnými předpisy, to vše s ohledem na jejich fyzické i duševní zdraví.

6. Den, kdy se konference přesunula do virtuálního prostoru

Přínos setkávání lidí nepominul, ale mechanismus se změnil. V dohledné budoucnosti se budou namísto osobních konat takřka výlučně virtuální konference. V dlouhodobějším horizontu můžeme očekávat rozmach hybridních akcí, které se budou odehrávat částečně v reálném světě, částečně v digitálním prostoru.

7. Od experimentů ke strategickým rozhodnutím

Krátkodobá a zdánlivě dočasná opatření, která firmy musely v reakci na vypuknutí pandemie zavést rychle a bez představy o celkových nákladech, jsou nyní přehodnocována.

Manažeři musí připravit strategické plány cesty k novému normálu – a jejich klíčovou součástí bude vytvoření nových obchodních modelů zaměřených na odolnost a agilitu podniku.

8. Digitální infrastrukturu je nutné posílit

Na hodnotu, jakou jsme předpovídali za dva roky, vylétl objem síťového provozu takřka ze dne na den. To, co bylo považováno za denní špičku, se stalo běžným standardem. Poskytovatelé služeb a technologické firmy rychle posílili kapacity, aby zajistili, že sítě nápor zvládnou. Do budoucna je jedna věc jistá: nároky na konektivitu budou stoupat, stejně jako využití cloudu a řešení softwaru ve formě služby (SaaS). Umělá inteligence pomůže automatizovat provoz komplexních sítí, zvýší efektivitu a umožní zavedení agilnějších síťových architektur.

9. Kybernetická bezpečnost na prvním místě

Koronavirus sice nevedl k výraznému absolutnímu nárůstu počítačové kriminality, ale COVID-19 slouží jako téma kybernetických útoků, které zvyšuje uvěřitelnost vějiček. Firmy proto musí být ještě ostražitější a je zcela nezbytné, aby kvalitní zabezpečení bylo nedílnou součástí sítí.

10. Vyšší míra využití dat, automatizace a robotů

Roboty se nenakazí viry, alespoň ne těmi lidskými. Mohou doručovat potraviny, zajišťovat životní funkce pacientů nebo udržovat podniky v chodu. Mohou nám pomáhat v dnešní situaci a budou hrát důležitou roli i ve světě po pandemii COVID-19.


 
  

- Inzerce -

Spolupráce Lenovo a AMD přináší firmám EPYCká řešení pro datová centra

AMD LenovoVzájemné partnerství společností Lenovo a AMD bylo dlouhé roky orientováno především na počítače a mobilní zařízení. Nejnovější kapitola této spolupráce se však odehrává na poli datových center.