facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 30. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

T-Mobile spolupracuje s obcemi na budování optické infrastruktury

Společnost T-Mobile postupuje se ve výstavbě a modernizaci optické infrastruktury v Česku a po úspěš­ném pokrytí Benešova dokončuje projekty v České Lípě, Tanvaldu a Neratovicích. Obyvatelům těchto měst otevírá přístup ke spolehlivému a bezkonkurenčně nejrychlejšímu internetovému připojení, zároveň pro města vznikají možnosti dalšího budování nejmodernějších sítí městské infrastruktury. Přitom díky principu sdílené sítě přináší městům a jejich obyvatelům svobodu ve výběru konečného poskytovatele služeb.Budování optických sítí či jejich modernizace jsou nezbytné kroky pro další rozvoj internetového připojení v Česku. Optika totiž přináší technologicky bezkonkurenčně nejvyspělejší standardy s předpokládanou životností síťové infrastruktury až 60 let. Bez této technologie by nemohla města a jejich obyvatelé v budoucnu využívat stabilní a rychlé připojení, proto jsou také naprosto klíčovou nutností v rámci digitalizace státu.

T-Mobile aktuálně nabízí optický internet už půl milionu domácnostem v ČR, a to ve více než 140 městech a obcích. Jen v příštím roce plánuje pokrytí rozšířit o dalších 140 000 domácností, a to jak vlastní výstavbou, tak ve spolupráci s partnery. Internetem s rychlostí až 1 Gb/s pak pokrývá více než 1 milion domácností.

Vedle dostatečné kapacity, kdy si optika poradí i s více službami najednou, aniž by došlo ke snížení kvality přenosu, je její velkou předností nezávislost na počasí. Na druhou stranu to, že je optické vedení ukládáno do země spolu s výkopovými pracemi bývá často hlavní obavou měst a obcí. Úzká spolupráce s jejich zástupci je tedy klíčová. Snahou operátora je maximálně zajistit, aby výstavba optické sítě co nejméně omezovala život obyvatel a fungování města. „Díky dobrému plánování a spolupráci s vedením měst a obcí nedochází k nadbytečným výkopovým pracím a jednotlivé oblasti se vždy připojují postupně, dle předem dohodnutého harmonogramu,“ vysvětluje Zdeněk Bumbálek, ředitel programu výstavby FTTH sítí ve společnosti T-Mobile, a dodává: „Fungujeme na principu výstavby sdílené optické sítě, čímž zamezujeme nutnosti opětovné výstavby ze strany dalšího operátora. Obyvatelé města či obce tím získají širší možnosti výběru poskytovatele internetového připojení a díky konkurenčnímu prostředí ve finále i lepší cenové podmínky. Připojení jednotlivých objektů (domů) je pro vlastníky nemovitosti zdarma, koncoví zákazníci (obyvatelé domů) mohou uzavřít smlouvu na internetové připojení až ve chvíli, kdy ho budou potřebovat.“

V rámci projektů T-Mobilu se nepřipojují pouze bytové nebo rodinné domy, ale i městské úřady, služebny městské policie, hasičské zbrojnice, školy, školky, nemocnice a další objekty důležité pro chod města. Ukazují to i příklady tří měst, která se přidala na mapu pokrytí optickou sítí v Česku.

Česká Lípa

Na žádost města Česká Lípa bylo do projektu výstavby optické sítě začleněno i napojení několika místních škol včetně například ZUŠ v Arbesově ulici. Díky dobře fungujícím vztahům mezi společností T-Mobile a místními autoritami a za zásadního přispění zástupců radnice se podařilo najít kompromis mezi technickou náročností vybudování této přípojky a požadavky města na provádění staveb­ních prací. Navíc byl projekt dokončen v souladu s pevně stanove­ným časovým rámcem. „Zahrnout připojení našich škol do pokrytí optickou sítí pro nás bylo zásadní, protože jsme přesvědčeni, že dostupnost rychlého a spolehlivého internetu nám otevírá nové možnosti ve výuce našich studentů. Díky tomu budou školy schop­ny přinést do tříd interaktivní online výukové prvky a přizpůsobit se moderním vzdělávacím trendům. Věříme, že se tato investice promění v dlouhodobý přínos pro naše město a nynější i budoucí studenty a jejich rodiče,“ shrnuje výhody optického internetového připojení pro město a jeho občany starostka Jitka Volfová.

Tanvald

Projekt města Tanvald ukázal, že ani obtížná topografie nemusí bránit modernizaci. Budova městské policie je umístěna mimo centrum města na druhém břehu řeky Kamenice, ale pro vedení města a bezpečnost obyvatel je jedním z klíčových míst k pokrytí. Plánování vyžadovalo nejen technickou přesnost a výrobu speciální samonosné konstrukce pro překonání vodního toku, ale také rozsáhlé vyjednávání se soukromými vlastníky pozemků, přes které probíhá trasa vedení, a v neposlední řadě získání dvou variant územního rozhodnutí. Přes náročné podmínky, za kterých je projekt realizován, je nyní jisté, že budovu městské policie se podaří k optické síti připojit. Příklad města Tanvald potvrzuje, že při oboustranné spolupráci může operátor pomoci městu s modernizací i ve velmi složitých oblastech, a jeho starosta Vladimír Vyhnálek k projektu dodává: „Díky spolupráci se společností T-Mobile se podařilo pokrýt optickou sítí již dvě třetiny našeho města. Projekt navíc zahrnuje i infrastrukturu, kterou si od operátora pronajímáme pro provozování metropolitní sítě. Tu využíváme mimo jiné k optimalizaci komunikace a poskytování moderních služeb pro naše občany a správu městské infrastruktury.“

Neratovice

Projekt pokrývání a modernizace šestnáctitisícového města Neratovice je díky podpoře ze strany vedení města již téměř u konce. Díky dobře nastavené spolupráci s radnicí dosáhl operátor během 2 let pokrytí bezmála 75 % domácností ve městě. Realizace optické sítě probíhala ve dvou fázích, kdy v první došlo k modernizaci původní sítě s koaxiálními přípojkami a ve druhé pak k výstavbě přípojek nových. Svojí součinností město Neratovice přispělo k maximalizaci počtu připojených domácností, ale i k připojení řady městských objektů. „V rámci našeho města se snažíme neustále držet krok s moderními technologiemi. Výstavba infrastruktury pro optický internet je pro nás zásadní krok směrem k digitálnímu rozvoji. Možnost využít výhody moderního a spolehlivého internetového připojení mají tedy i základní a střední školy, školky, městský úřad a v neposlední řadě tuto možnost získají lékaři v nově budované poliklinice,“ uvádí k výstavbě optické infrastruktury Roman Kroužecký, starosta města Neratovice.

Přes tyto úspěchy je ale budování optické sítě v řadě jiných případů výrazně náročnější a zdlouhavější, ať už kvůli územním specifikům jednotlivých lokalit nebo málo pružnému českému stavebnímu zákonu. „Aktuální legislativa může v některých případech prodloužit dobu mezi žádostí o povolení k výstavbě a skutečným zahájením realizace až o tři roky,“ komentuje dále situaci Bumbálek.

Bez zásadních změn stavební legislativy a změn v přístupu některých obcí bude Česká republika dlouhodobě zaostávat v budování optických sítí, které jsou nezbytné pro rozvoj digitalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství. Už nyní je Česko v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie v tempu výstavby optických přípojek výrazně pozadu. „Pevně věříme, že politická reprezentace si to uvědomuje a příjme v dohledné době opatření, která podpoří urychlení výstavby optických sítí,“ uzavírá Bumbálek.


 
  

- PR -

Multi-fyzikální simulace v elektrotechnice s využitím AI

AI nabízí skvělý kompromis mezi rychlostí a přesností pro koncepční simulace


Společnosti Altair Engineering a Schneider Electric spojily síly v projektu, který bychom vám rádi prezentovali jako ukázku úspěš­né­ho využití multi-fyzikálních simulací v elektrotechnické praxi.

  

- PR -

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýší produktivitu až o 35%, přičemž uspoří firemní náklady až o 25%.