Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 5. 5. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Studentský hackathon vyhrál projekt sociální sítě pro učitele

UniHackUniverzitní online hackathon UniHack, který se konal od 1. do 4. května, zná vítěze. Akce se zúčastnilo celkem 24 týmů a posílelo se na ní 63 mentorů. Z dvaceti odevzdaných finálních projektů nakonec porota v živém přenosu nejlépe zhodnotila projekt Tvůrčitelé týmu MlyKo, který za 48 hodin naprogramoval webovou platformu propojující učitele. Jedná se o učitelskou sociální síť, která slouží pro sdílení inspirace, zkušeností, postupů a využívání nástrojů.


Altair - konference

„Opravdu nás mile překvapilo, co banda nadšenců ze všech koutů světa (ano, měli jsme dokonce český tým z Taiwanu) byla schopna přes prodloužený první májový víkend (který lákal opravdu jinými věcmi než sezením u počítače) udělat. Inovace v rámci umělé inteligence, město sloužící lidem, inovace v podnicích, chytřejší zdravotnictví i vzdělávání pro budoucnost. Všechna tato témata jsou naprosto aktuální, hlavně z hlediska naší budoucnosti. Co bude s naší ekonomikou? Co se stane s trhem práce? Jak můžeme využít technologie k posílení odolnosti naší národní ekonomiky? Jak zefektivnit a zlepšit vzdělávání a zdravotnictví?“ popisuje akci pořadatel UniHacku, Tomáš Studeník.

Děkan fakulty informačních technologií ČVUT v Praze Marcel Jiřina k tomu dodává: „Když naši studenti a absolventi přišli s nápadem udělat online hackathon, aby společnosti pomohli s následky krize, hodně jsme se zamýšleli nad tím, zda to bude fungovat. Z velmi povedeného HackFIT, který naše fakulta pořádala těsně před pandemií jsme totiž věděli, jak důležitý je osobní kontakt a interakce s účastníky. V této době však každý musí jít do rizika, a proto jsme záměr podpořili, jak to šlo. Moc nás těší, že se nápad povedlo úspěšně realizovat, a že jsme se i my, díky této akci, spoustu věcí přiučili. Věříme, že výstupy budou užitečné pro celou společnost, a že firmy a instituce využijí tuto krizi k inovacím.“

Výsledky hackathonu naleznete na www.unihack.cz.


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.