facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 18. 8. 2011

SPSS CR se nyní jmenuje ACREA CR

Společnost SPSS CR oznámila změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za změnou názvu stojí především vývoj společnosti a její snaha přesněji vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii. Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce ještě více využívat svých mnohaletých znalostí v oblasti statistiky, data miningu a analýzy dat a díky analytické kreativitě řešení SPSS prohloubit spolupráci s uživateli na vývoji nových, jedinečných řešení pro podporu obchodního, strategického a operativního rozhodování, stejně jako napomáhat realizaci vědeckých výzkumů. Od tohoto cíle se také odvíjí její nový název – Analytical CREAtivity. Společnost ACREA CR i nadále zůstává jediným distributorem softwaru IBM SPSS na území České i Slovenské republiky.

 
  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.

  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.