facebook
Aktuality -> IT Business - 30. 11. 2018 10:44

Širší portfolio podnikových řešení S&T CZ po akvizici PilsCom

S&T CZSpolečnost S&T CZ po nedávné akvizici firmy PilsCom nabízí širší portfolio podnikových aplikací a informačních systémů, včetně dnes velmi důležité správy dokumentů a elektronické spisové služby. Uspořádala proto setkání, na kterém prezentovala, co aktuálně nabízí a jak se zmíněná akvizice projeví na dalším působení obou firem na českém trhu.Firma S&T CZ je součástí celosvětové organizace S&T AG, která působí ve 25 zemích. Samotná česká pobočka zaměstnává přes 300 odborníků z celkového počtu 4 200 pracovníků. Po koupi 100% podílu ve společnosti PilsCom, posílí nabídka S&T CZ o systémy pro správu dokumentů, a to AthenA a GalateA.

Řešení AthenA nabízí správu celého životního cyklu dokumentu (faktury, smlouvy, objednávky, žádanky, usnesení a další) – od jeho založení až po zabezpečenou skartaci či předání do archívů včetně příslušných oblastních a státních. Jde o otevřený ECM systém, jenž umožňuje spolupracovat s vlastními aplikacemi té které firmy a s jinými systémy jako ISDS, ISZR, skenovací systémy, frankovače, agendové systémy, ERP a další. Aplikace je rovněž těsně integrována s kancelářskými programy, např. MS Word (automatizace, šablony, textace).

Samozřejmostí je dohledatelnost změn, zajištění nezaměnitelnosti dat (kupř. časovým razítkem), a také podpora vnitřních firemních procesů (elektronické podpisy nadřízených, tzv. kolečko apod.). Podpis má formát jak podle místní legislativy, tak evropských a pro nás závazných standardů PAdES, CAdES, XAdES, s nimiž počítá i evropská směrnice eIDAS. Systém umí stahovat seznamy platných i zneplatněných certifikátů, včetně těch z EU, a ověřit validitu elektronických podpisů, pečetí, razítek.

AthenA funguje jako třívrstvá aplikace, kdy klientem je prohlížeč internetu, takže není potřeba na koncových počítačích nic instalovat. Serverovou část je možno instalovat tradičně on-premise, tak i poskytovat z cloudu PilsCom Azure (datová centra jsou i v Holandsku a Irsku).

Akvizicí Pilscomu chce S&T CZ dosáhnout širšího pokrytí trhu od malých firem až po velké podniky a státní správu. Na dalším vývoji a implementaci systémů pro správu dokumentů se proto bude podle Miroslava Bečky, generálního ředitele společnosti S&T CZ, podílet jak stávajících 36 vývojářů z PilsComu, tak dalších 15 lidí v S&T.

Jan Lipšanský


 
  

- Inzerce -

PDM pro malé a středně velké firmy

SiemensPotřebujete PDM pro malou firmu? Nebo PDM pro středně velkou firmu? A už jste uvažovali o Teamcenteru jako PDM systému pro malé a středně velké firmy?

  

- Inzerce -

Váháte, zda začít s PDM nebo potřebujete PLM?

PLMSeznamte se s naším systémem pro správu dat, který vám umožní urychlit proces vývoje produktů. Pomůže vám rychle najít, případně opětovně použít a sdílet data včetně řízeného změnového procesu. Kdykoliv v budoucnu můžete jednoduchým způsobem implementovat funkcionalitu PLM.