facebook

Salesforce CRM - síla je v úspěšné implementaci

eurosoftworksZeptali jsme se Ing. Tomáše Hnízdila, solution design architekta z firmy Euro Softworks.

                                                                               


Jak začít implementovat Salesforce?

Vždy je nejprve třeba definovat základní očekávání od CRM systému a potom dát těmto představám reálný rámec – tzn. korigovat je dle možných funkcionalit Salesforce, našich dlouholetých zkušeností, datumu realizace a rozpočtu.

Co následuje dále?

Provádíme důkladnou analýzu obchodních procesů a jejich následnou projekci do procesů Salesforce. V rámci analýzy se snažíme o maximální zefektivnění všech kroků. Zákazníkovi předložíme studii proveditelnosti a technický návrh řešení. Tento bod je jedním z nejdůležitějších, neboť jakákoliv nedůslednost může výrazně zkomplikovat celou implementaci!

Jak probíhá samotná realizace?

Implementace probíhá dle projektu iterativní metodou, tzn. na konci každé iterace předáváme zákazníkovi funkcionalitu k otestování. Výhoda této metodiky spočívá v pravidelném testování nových funkcionalit zákazníkem a v průběžné možnosti změny zadání.

Co se tedy děje v Salesforce při implementaci?

Vlastní implementace vždy začíná úpravou datového modelu. Následně pak již mohou přijít na řadu jednotlivé automatizace, jejichž nastavení systém umožňuje. S tím samozřejmě souvisí i nastavení e-mailových šablon, případně šablon pro generování datových reportů, dashboardů atd.

eurosoftworks

Můžeme do Salesforce importovat naše stávající data?

Rozhodně ano, datová migrace je nedílnou součástí implementace. Náš databázový tým má bohaté zkušenosti (7let, cca 800 projektů) a převede vám data prakticky z jakéhokoliv zdroje – Excel, Access, SQLdatabáze.

Při datové migraci je dobré řešit i často opomíjenou kvalitu dat - jedná se zejména o čištění, deduplikaci a standardizaci. Vyvinuli jsem dokonce vlastní managed package do Salesforce, který umožňuje klientům čistit data přímo v jejich instanci.

Je možné do Salesforce přidat další funkce?

Určitě, Salesforce je komplexní platformou s možností rozšíření funkčnosti pomocí vlastního zdrojového kódu. Nejčastěji zákazníci poptávají možnost přidat do systému nové obrazovky, formuláře, vlastní tlačítka, ale také komplexní logiku nad databází. Dokážeme si poradit i s požadavky na vybudování klientského portálu, nebo datové synchronizace a kompletní integrace s externím systémy.

A co dále?

Tak jako se vyvíjí všechno kolem nás, budou se měnit i vaše obchodní procesy a na tuto skutečnost je třeba reagovat. Nebo naopak v průběhu využívání systému zjistíte, že některé činnosti provádíte s větší pravidelností, a zasloužily by si obsloužit pomocí automatizace. Pro efektivní využívání Salesforce je potřeba systém pravidelně udržovat, popřípadě pro aktuální náhled stavu doporučujeme provést kompletní audit instance Salesforce.

eurosoftworks
Euro Softworks s.r.o.
Čerčanská 4
Praha 4, 140 00
www.dataorchestra.cz
info@dataorchestra.cz