facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 13. 9. 2017 10:09

Rychlé a bezplatné připojení na internet díky fondům EU

Veřejné prostory a centra společenského dění ve všech koutech Evropy by mohly zavést přístup na internet zdarma díky programu WiFi4EU. Plénum návrh Evropské komise schválilo 12. září.Smyslem je zpřístupnit wifi bezplatně na veřejných místech i v zapadlých koutech Evropy. Počítá se, že by jej v první fázi do roku 2020, kdy je k dispozici 120 milionů eur, mohlo využít asi 6000 komunit.

O instalaci WiFi4EU ve veřejných prostorách se mohou přihlásit veřejné instituce a bude plně financována z unijních fondů. Kdokoliv se pak bude moct zdarma připojit například v muzeích, parcích, knihovnách, na nádražích nebo autobusových zastávkách.

Podmínkou pro získání grantu EU bude, aby připojení bylo bez reklam a komerčního využití osobních údajů a také aby neduplikovalo jiné bezplatné připojení, pokud ho ve stejné lokalitě již někdo zřídil.

Program WiFi4EU dá k dispozici financování formou voucherů na nákup vybavení a jeho instalaci. Veřejné instituce, které dotaci využijí, budou muset samy platit připojení a údržbu a budou se muset zavázat poskytovat bezplatné WiFi4EU po dobu nejméně tří let.

Pro uživatele to bude jednoduché: bude stačit jedna registrace do systému WiFi4EU a budete ho moct využívat všude, kde bude k dispozici.


 
POINT.X (2018-19)
  

- Inzerce -

Podpora projektového řízení v ERP systému KARAT

KARATPodpora projektového řízení patří mezi nástroje, bez nichž se neobejde žádný vyspělý ERP systém. Základní rámec projektu lze obecně vymezit třemi veličinami, jimiž jsou předmět (cíl), časový harmonogram a potřebné zdroje.

  

- Inzerce -

Obsah, design, integrace

Kam směřuje oblast ITSM?


GORDICOblast Service Desku dnes již není pouze o práci s tikety a řešení uživatelských potřeb, ale také o sdílení informací, nejlépe v jednom prostředí a na jednom místě. Je na dodavateli, jak toto všechno dovede nabídnout, a to nejen po obsahové stránce, ale i po stránce vizuální. Právě přijatelné a oku lahodící uživatelské rozhraní je hodnotou, která na žebříčku řady uživatelů okupuje příčky nejvyšší.