facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 15. 1. 2013

Requestor Servis Desk vstupuje na trh

Real Software, poskytovatel řešení pro Help Desk a Servis Desk, oznámil vydání nového produktu Requestor Servis Desk. Requestor Servis Desk je webová aplikace, která poskytuje jednotné kontaktní místo pro příjem a správu požadavků, které přicházejí do organizace nebo IT oddělení od zákazníků nebo uživatelů. Pro podporu celého řešení byla spuštěna webová prezentace www.requestor.com, která bude dostupná v anglickém, českém a v blízké době i německém jazyce. Webová prezentace se stane hlavní webovou stránkou společnosti a bude poskytovat komplexní informace o celém řešení Requestor. 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

Helios
- inzerce -