System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 10. 8. 2011

Red Hat rozšíří vývojové centrum v Brně

Softwarová společnost Red Hat rozšíří vývojové centrum v brněnské pobočce. Plánuje proto zaměstnat dalších 150 inženýrů, dnes už pro ni pracují tři stovky vývojářů a dalších lidí. Red Hat tak bude mít v Brně největší vývojové pracoviště na světě. Na projekt firma získala dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie ve výši 100 milionů Kč, celková investice je 278 milionů Kč. V americké softwarové firmě Red Hat pracovali čeští inženýři už v roce 2004, a to na komunitních projektech. V červnu 2006 vznikla samostatná česká pobočka. Aktuální rozšíření vývojového centra v Brně svědčí podle firmy mimo jiné o tom, že jsou v České republice nadaní lidé, které stojí za to si udržet. Už dnes se brněnské pracoviště podílí na vývoji a testování všech hlavních produktů, významně také na operačním systému.Rozšiřování vývojového centra Red Hatu začalo v prosinci 2010, nové pracovníky chce společnost nabrat během dvou let. Má zájem především o inženýry specializované na programování a ověřování kvality softwaru. Budou pracovat na vylepšení a rozvoji zavedených i na tvorbě zcela nových produktů – společnost dodává jiným firmám software formou předplatného, poskytuje jim k tomu podporu, úpravy a certifikuje aplikace.

 
Sophos
  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.

  

- Inzerce -

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.