facebook
Aktuality -> IT Projekty - 23. 5. 2017 14:05

Rakouský Linec chce být chytrým městem - nasadí chytré osvětlení a senzory

Cisco a Linz AGRakouské město Linec se rozhodlo pro realizaci dalších dvou projektů nasazení moderních technologií pro zvýšení kvality života. První z nich umožní městu kontrolu nad veřejným osvětlením. To bude automaticky reagovat na okolní prostředí - upravovat intenzitu osvětlení v závislosti na okolním provozu a přizpůsobí se i aktuálnímu počasí.

Druhý projekt pomůže Linci prostřednictvím senzorů sbírat a následně analyzovat data o životním prostředí. Tyto senzory budou měřit například okolní teplotu, vlhkost či míru znečištění a hluku. Takto sesbíraná data budou zpracována v kontrolním centru a umožní nejenom zjistit aktuální situaci, ale stanou se základem pro dlouhodobou analýzu.Nasazení chytrého osvětlení a senzorů pro sběr a analýzu dat o životním prostředí proběhne už v letošním roce. K tomuto účelu bude vybrána pozemní komunikace s vysokou frekvencí vozidel a chodců.

Plánování a realizace dvou projektů bude uskutečněna společnostmi Cisco a Linz AG, které už dříve v Linci spolupracovaly na projektu chytrých tramvají. Tato optimalizace veřejné dopravy je ve světě považována za jeden z nejlepších příkladů projektů chytrého města.

Linz, administrator

„Vzhledem ke své geografické lokalitě a velikosti je Linec zajímavým příkladem pro česká města. Inspirovat se mohou také v postupu, který město zvolilo ve své cestě k chytrému městu. Do jednotné platformy postupně přidává další a další jednotlivé projekty. Díky tomu může Linec efektivněji využít sesbíraná data ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel,“ říká Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco.

Základem projektů chytrého města je vždy kvalitní síťová infrastruktura, která umožňuje pokročilou analytiku dat v reálném čase a na základě jejich vyhodnocení automaticky spustí předem nastavené kroky. Linec už dříve nasadil platformu City Digital Platform od Cisco, kterou už využívá také například dánské hlavní město Kodaň nebo chorvatský Dubrovník. Díky ní může město mít jistotu dostatečné propustnosti, ale také vysoké bezpečnosti dat, která jsou automaticky šifrována už v senzorech.
 


 
  

- Inzerce -

Výhody DMS v kostce

OnlioDokumenty zatím stále vládnou světu. Elektronické i tradiční papírové a v rámci jejich zpracování je nutné pamatovat na širokou škálu pravidel i požadavků. Digitální forma sice ještě nemusí znamenat výhru sama o sobě, nicméně díky možnostem tzv. DMS systémů (Document Management System) je zpracování elektronických dokumentů výrazně snadnější. Může jít o čistě komerční uzavřený produkt nebo o řešení využívající open source technologie – jako je například DMS eDoCat, který společnost Onlio postavila na platformě Alfresco Community Edition.