facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 12. 10. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Pure Storage nově nabízí cloudovou databázi pro kontejnerové prostředí Kubernetes

Společnost Pure Storage představila novou službu Portworx Data Services, která přináší databázovou platformu navrženou primárně pro kontejnerové prostředí Kubernetes ve formě cloudové služby typu Database-as-a-Service (DBaaS).Moderní aplikace se skládají z desítek nebo dokonce stovek mikroslužeb, které bývají často podporovány jednou nebo více datovými službami, jako jsou databáze, streaming a fronty zpráv, vyhledávání, výstupy ze systémů strojového učení/umělé inteligence apod. Řízení tolika typů datových služeb je složité, ale tuto složitost ještě zvyšuje počet databázových instancí, které je třeba spravovat a škálovat napříč různými testovacími, vývojovými a produkčními prostředími, v různých zónách dostupnosti a v cloudech, to vše s odlišnými požadavky na výkon, dostupnost, ochranu a zabezpečení dat či dodržování předpisů.

V důsledku této složitosti tráví týmy DevOps velkou část svého času řešením problémů spojených s nasazováním a provozem. Služba Portworx Data Services byla vytvořena s cílem pomocí uvedené problémy řešit pomocí automatizované správy. Nasadit novou datovou službu na systém Kubernetes by tak mělo být otázkou několika kliknutí. Na výběr je přitom z katalogu různých možností pro SQL, NoSQL, vyhledávání, streamování a další služeb pro plně automatizovaný rutinní provoz.

Portworx Enterprise poskytuje základní stavební kameny pro budování datových služeb produkční úrovně na platformě Kubernetes, jako je vysoká dostupnost, ochrana a zabezpečení dat a jejich mobilita. Aplikace nasazené pomocí služeb Portworx Data Services automaticky podporují zálohování a obnovu dat, vysokou dostupnost, obnovu po havárii, zabezpečení dat, automatickou správu kapacity a migraci dat. Nezáleží přitom, zda provoz probíhá v cloudu nebo na vlastní infrastruktuře (on-premise). Týmy DevOps budou mít pro všechny datové služby k dispozici stejnou databázovou službu bez ohledu na to, kde je aplikace spuštěna.

Pro služby Portworx Data Services byl spuštěn program předběžného přístupu (Early Access). Všeobecná dostupnost služeb se plánuje na začátek roku 2022.


 
  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.