facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 12. 10. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Pure Fusion umožní správu i škálování podnikového úložiště s jednoduchostí cloudu

Společnost Pure Storage představila cloudové řešení Pure Fusion, které nabídne správu datových úložišť bez ohledu na jejich fyzické umístění. Pure Fusion sdružuje úložná pole do zón dostupnosti a automatizuje procesy, jako je rozmisťování pracovních úloh a vyvažování celkové zátěže. Pure Fusion přinese také nové rozhraní API umožňující týmům spravujícím úložiště i koncovým uživatelům pracovat v modelu úložiště jako kódu (storage-as-code) a na vyžádání (on-demand), který je integrován s aktuálně používanými vývojářskými nástroji jako jsou např. Terraform a Ansible.Šéfové podnikového IT dnes často řeší problém, který spočívá v tom, že starší úložiště jsou ve svém základu součástí složitých architektur, což znemožňuje jejich automatizaci ve velkém měřítku. Podniková úložiště se ovšem musejí vyvíjet tak, aby poskytovala provozní model cloudu; pouze ten organizacím poskytne požadovanou flexibilitu, agilitu a rychlost nezávisející na tom, kde jsou data konkrétně uložena.

Platforma Pure Fusion tomuto požadavku vychází vstříc a přináší cloudový model úložiště s téměř neomezeným škálováním, který sjednocuje a optimalizuje fondy úložišť za chodu. Díky tomu nabízí jednoduchost provozního modelu cloudu a zajišťuje vysokou odolnosti proti selhání bez dopadu na výkon.

Pure Fusion

Fondy úložišť lze optimalizovat přiřazováním a vyvažováním zátěže/prováděných úloh za běhu podle měnících se podmínek, a to bez nutnosti manuální správy. Koncoví uživatelé díky tomu mají pohotově k dispozici svazky, souborové systémy i pokročilé datové služby, jako je replikace, aniž by museli čekat na manuální práci lidí z oddělení podnikového IT. Hardware se pro ně stane prakticky neviditelným.

„Zákazníci chtějí nové agilní úložiště, které je plně automatizované, samoobslužné a placené podle skutečného využívání. Platforma Pure Fusion boří tradiční bariéry podnikových úložišť, přináší úložiště poskytované opravdu jako kód a urychluje inovace,“ uvádí Ajay Singh, produktový ředitel společnosti Pure Storage.

Platforma Fusion bude k dispozici na konci roku v podobě preview verze, všeobecná dostupnost se pak plánuje na první polovinu roku 2022. Pure Fusion bude v prvním kroku integrován s řešeními FlashArray//X, FlashArray//C a Pure Cloud Block Store, v budoucnu se plánuje integrace s FlashBlade a Portworx.


 
  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.