facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 2. 8. 2016

První implementace SAP S/4HANA v regionu CEE

MarvinpacČeská pobočka Marvinpac nasadila jako první v regionu střední a východní Evropy informační systém nové generace SAP S/4HANA. Marvinpac CZ je dceřiná společnost švýcarské firmy Marvinpac SA poskytující služby v oblasti balení produktů do primárních i sekundárních obalů. V rámci svého mezinárodního růstu a s cílem vyhovět rostoucím požadavkům zákazníků se rozhodla pro implementaci podnikové aplikace SAP S/4HANA pro podporu řízení financí a logistiky. Za dodavatele řešení si Marvinpac vybral společnost Sabris CZ.Implementace celého řešení se uskutečnila během pouhých 4 měsíců v období od února do června 2016. Čas určený pro projekt byl tedy velmi krátký - celkově 36 týdnů od zahájení projektu včetně analýzy. Omezujícím faktorem byla také dostupnost klíčových uživatelů zákazníka, kteří nemohli být vzhledem k jejich pracovnímu nasazení přítomni projektovým schůzkám, sledovat a ovlivňovat fakticky customizaci.

Marvinpac

Pro implementaci proto společnost Sabris zvolila mírně upravenou metodiku SAP Activate, která je pro tyto typy projektů doporučovaná společností SAP a je vhodná pro rychlé nasazení systému. Celý projekt byl podle uvedené metodiky rozdělen na fáze:

  1. Příprava (Prepare) - příprava projektu, nastavení projektových pravidel, fixace harmonogramu a nastavení organizační struktury projektu. Zatímco projektoví manažeři obou stran pracovali na přípravě této administrativy, tým seniorních konzultantů SAP studoval novou verzi systému a připravoval se na další fázi Explore.
  2. Zkoumání (Explore) - rychlý screening procesů společnosti a jejich porovnání s procesy v SAP S/4HANA Best Practices. V rámci této fáze bylo zafixováno, které procesy budou v první etapě pokryty řešením SAP S/4HANA, kde bude ponecháno současné řešení s přenosem dat a které budou řešeny jiným způsobem.
  3. Implementace (Realize) – customizace prototypu. Pro tuto fázi byly vzhledem k minimálnímu času od zahájení projektu do nasazení do produkce (pouhých 16 týdnů) nasazeny týmy dva – seniorní tým, který realizoval zafixované procesy a druhý tým juniornějších konzultantů, kteří se za běhu se systémem seznamovali, psali testovací scénáře a uživatelskou dokumentaci, konzultovali postupy s klíčovými uživateli a připravovali se na jejich on-site podporu po nasazení systému.
  4. Nasazení (Deploy) – samotné nasazení systému, neboli Go-Live. V této fázi byla klíčová úloha druhého týmu, jehož členové jednak před Go-Live s klíčovými uživateli testovali a po produktivním startu byli neustále po boku klíčovým uživatelům a provázeli je jejich každodenní prací. V této fázi proběhla migrace dat a nasazení rozhraní na externí systémy.
  5. Běh systému (Run) – v této fázi se již dodavatel odchýlil od metodiky SAP Activate a probíhala druhá etapa projektu, ve které za produktivního běhu probíhá identifikace možných optimalizací systému – tedy přizpůsobení prototypu reálné praxi tak, aby výstupem byl systém uživatelsky příjemný a poskytující jednoduchým způsobem uživatelům všechna požadovaná data.
  6. Optimalizace – třetí etapa projektu, identifikované optimalizace budou po schválení zákazníkem nasazeny. Potom teprve bude projekt ukončen a přejde do běžné podpory.

Od 6. června, kdy byl realizován GO LIVE projekt, využívá společnost Marvinpac SAP S/4HANA ve standardní verzi. V současné době jsou na bázi business case prověřovány procesy, které bude třeba dále přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka.

Marvinpac

„Projekt pro Marvinpac nám poskytl příležitost první implementace technologie SAP S/4HANA v celém regionu a zároveň byl výzvou pro náš konzultantský tým. Nejedná se totiž pouze o technologické vylepšení standardního řešení SAP, ale nutí nás jako dodavatele změnit přístup k celému procesu a dosažení cíle,“ uvedla k projektu Iva Slížková, CEO společnosti Sabris CZ.

„Při pořizování komplexního systému pro řízení firmy je ovšem potřeba si uvědomit, že systém sám o sobě vaše provozní a organizační problémy nevyřeší. Je to jen nástroj, se kterým se musíme učit pracovat.  S jeho nasazením je třeba vyvinout nemalé úsilí a změnit myšlení celé firmy. Teprve kombinací inovativní technologie, správného managementu a strategie se dá vytvořit optimální kombinace, která nám pomůže naplňovat  cíle a posouvat hranice našeho růstu. Já věřím, že se nám to společně se Sabrisem podařilo, a že je na čem stavět.“ dodal Jan Vrátil, jednatel společnosti Marvinpac CZ.


 
  

- PR -

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýší produktivitu až o 35%, přičemž uspoří firemní náklady až o 25%.

  

- PR -

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.