facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 12. 12. 2019 16:03 - Zdeněk Gric

První 5g kampusová síť vznikne v Ostravě

Zástupci společnosti T-Mobile Czech Republic a VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) stvrdí 20. prosince 2019 podpisem memoranda dlouhodobou spolupráci při výstavbě první kampusové sítě v ČR. Síť bude pokrývat část areálu univerzity a bude součástí platformy - testbedu zaměřeného na digitalizovanou výrobu a demonstraci principů Průmyslu 4.0. Testbed bude poskytovat možnosti pro testování nejrůznějších využití kampusových sítí. Podpisem memoranda oba subjekty deklarují zájem spolupracovat po dobu tří až pěti let, během nichž se očekává rozšíření privátní kampusové sítě o 5G technologie. Předmětem spolupráce jsou především vzájemné výměny informací, analýzy chování kampusové sítě, realizace vědeckých výzkumů, ale i komerčních pilotních projektů.Kampusová síť se bude po svém spuštění postupně dále rozšiřovat. Partneři předpokládají, že již během příštího roku se podaří uzavřít spolupráce s konkrétními zadavateli z řad firem a testovat reálné scénáře. Společnost Ericsson, dodavatel technologií pro projekt testbedu, dodá své řešení obsahující jak předpřipravené jádro systému (EPC), tak 5G-ready Ericsson Radio produkty, jako například špičkový Radio Dot System.

V nejbližší době čeká oba partnery dokončení výstavby objektu tesbedu s provozem Smart Factory a dalšími částmi, návrh komunikační infrastruktury a instalace pokrytí vybraných laboratorních ploch testbedu kampusovou sítí. Zprovoznění této sítě je plánováno na druhé čtvrtletí 2020.


 
Exinda
  

- Inzerce -

Blockchain, RPA a umělá inteligence v autonomních autech

IT Systems 12/2019V aktuálním vydání IT Systems se více než jindy díváme do budoucnosti ICT. Věnujeme se proto nastupujícím trendům, jako je například technologie blockchain, která se stále více prosazuje i mimo oblast kryptoměn. Dominantním tématem aktuálního vydání je ovšem umělá inteligence, která také proniká do stále širšího spektra aplikací.