facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 5. 11. 2012

Projektory Epson EB-1410Wi a EB-1400Wi

kombinují výhody projektorů, interaktivních tabulí a dalšího prezentačního vybavení

Společnost Epson nabízí kompletní digitální řešení pro obchodní jednání. Modely EB-1410Wi a EB-1400Wi kombinují výhody projektorů, interaktivních tabulí, papírových tabulí a dalšího prezentačního vybavení v jediném snadno použitelném zařízení. Díky pokročilým funkcím těchto modelů mohou uživatelé proměnit jakýkoli povrch v interaktivní obrazovku s úhlopříčkou až 100 palců. Promítaný obraz, do kterého lze vkládat poznámky, může pocházet z široké řady vstupních zdrojů: počítačů, podnikových sítí, paměťových zařízení USB , vizualizérů a mnoha dalších chytrých zařízení. Pomocí interaktivních per lze plně ovládat počítačový software – stejně jako s běžnou myší – a vkládat poznámky přímo do prezentačních materiálů. Jakmile jednání skončí, poznámky lze uložit a sdílet prostřednictvím podnikové sítě a paměťových zařízení USB nebo odeslat ostatním uživatelům pomocí e-mailu.Projektory lze rovněž propojit s multifunkčními kancelářskými inkoustovými tiskárnami Epson, např. s tiskárnami řady WorkForcePro 4500. Dokumenty lze skenovat přímo do projektoru a vytisknout poznámky k jednání. Poznámky je možné tisknout také na většině stávajících tiskových zařízení v podniku.

 

Projektory EB-1410Wi a EB-1400Wi také podporují funkci pro více umístění. Díky tomu lze vytvořit až čtyři samostatné, avšak vzdáleně propojené projekční systémy, takže uživatelé budou moci sdílet obrazy a prezentace a na dálku vkládat poznámky ke stejnému obrazu.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -