facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Plánování náročné výroby plastových dílů

s řešením APS Asprova

APS Asprova v Magna InteriorsSpolečnost Magna Interiors Libáň vyrábějící plastové díly pro interiéry vozidel, je členem globálního automobilového dodavatele Magna International Inc, který ve 29 zemích zaměstnává více než 125 000 lidí. V ČR vlastní kromě divize Libáň ještě další dva závody – v Liberci a Nymburku.

Když se vedení společnosti Magna Interiors Libáň rozhodlo dále zlepšovat plánování výroby, uvažovalo zpočátku o pořízení APS systému Asprova pouze pro vizualizaci plánu. Samotné plánování totiž do té doby probíhalo v celopodnikovém informačním systému SAP. Nakonec se však management rozhodl pořídit pokročilý nástroj pro veškeré plánování a vyhodnocování výroby pro všechny tři své závody v České republice.

Základní požadavky a cíle:

 • Získávání dat z podnikového systému SAP
 • Zaplánování všech zdrojů podle vstupních objednávek
 • Plánování podle minimálních a maximálních zásob
 • Export dat do SAP ERP a MES systému
 • Reportování aktuálního stavu výroby
 • Vyhodnocení výroby podle plánu
 • Vizualizace v podobě Ganttova diagramu na LCD monitorech přímo ve výrobě
 • Plánování počtu seřizovačů a operátorů výroby
 • Plánování údržby forem
 • Upozornění na konflikt zdrojů z důvodů zpoždění dávky
Uvedené požadavky Magna Interiors splnil nejlépe japonský systém pro plánování a řízení výroby Asprova, jehož dodavatelem na českém a slovenském trhu je společnost Aimtec. Společně s odborníky firmy Magna Interiors tedy naimplementoval Aimtec systém Asprova dle konkrétních potřeb a požadavků výroby.

Projekt se skládal z několika úzce propojených kroků. Počáteční fáze implementace zahrnovala analýzu a optimalizaci interních procesů. Následovalo vytvoření plánovacího modelu a testování na reálných datech. V dalším kroku proběhl vývoj interface systému Asprova na podnikový informační systém SAP, ve kterém bylo nutné připravit data, která budou dostatečně přesná. Pro tento účel byly vytvořeny sestavy, které umožnily rychlou a efektivní úpravu potřebných dat. Asprova byla rovněž napojena na stávající MES systém. Proběhla tak plná integrace tří podnikových systémů SAP, Asprova a MES.

Nyní má tedy plánovač Magna Interiors odpovídající nástroj pro náročné plánování výroby. Každý den ráno se načtou do Asprovy data ze systému SAP. Plánovač vytvoří podrobný plán výroby na 2–3 dny. Nejprve naplánuje lisy zásobující JIS montáž, poté přichází na řadu kritické lisy, které jsou velmi vytížené, a naposledy lisy s přebytkem kapacit. Na další dva až tři týdny sestaví kapacitní výhledy, naplánuje obsluhu a seřizovače. Vytvořený plán se exportuje do SAP a posílá se na terminály MES systému u jednotlivých strojů. Obsluha tak vidí frontu práce. MES systém si stáhne informace o dané výrobní dávce a automaticky odepisuje výrobu. Výsledky se zobrazují v podobě Ganttova diagramu na LCD panelech a používají se pro další plánování. Načtení dat (stavy zásob, odvolávky, výrobní data) z podnikového systému SAP do Asprovy trvá přibližně 5 minut. Samotný plánovací běh v Asprově probíhá 10 minut. Načtení dat ze SAP se děje v brzkých ranních hodinách po dobu 25 minut.

„Asprova nám pomáhá ještě lépe sledovat a analyzovat naše výrobní data. V Asprově je k dispozici řada sestav, které nám umožňují různé vizualizace.“
Ivan Marinec, Plant Manager, Magna Interiors Libáň

Shrnutí projektu

Klient měl požadavek získávání dat z podnikového systému SAP, zaplánování všech zdrojů podle vstupních objednávek a plánování podle minimálních a maximálních zásob. Řešením bylo nasazení APS systému Asprova od společnosti Aimtec, které zvýšilo efektivitu plánování až o 60 %.

Specifika řešení

 • Změna interního postupu – odepisování výroby probíhá přímo k dané výrobní dávce. Na etikety se v SAP ERP a Asprově tiskne číslo výrobní dávky.
 • Publikace plánu nezávisle na plánovači – plánovač může v Asprově pouze plán sestavit, potvrdit ho a odeslat do podnikového systému SAP. Nemusí se o nic jiného starat. Všechny návazné procesy proběhnou automaticky. Každý den vytváří plán a průběžně ho podle nových skutečností jen aktualizuje.
 • Snadná oprava případných chyb – pokud udělá plánovač v Asprově chybu, může ji na rozdíl od systému SAP bez problémů opravit a nikde se dále v systému a v návazných procesech neprojeví.
 • Jednoduchá simulace výrobních plánů – v Asprově jsou k dispozici výrobní data, nad kterými je možné provádět početné simulace. Nedochází tak k měnění dat v informačním systému SAP a k případnému rozbití plánu. Jedná se o zjednodušené what if analýzy.